Usėnų mokykloje – integruotas dalykinis projektas „Vanduo“

usenu mokyklos projektas DSC 0451„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nė nusakyti neįmanoma, tavimi gardžiuojamės, nepažindami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje…“ (A. de Sent Egziuperi).

Visi norime, kad vanduo būtų švarus, geriausias būdas jį išsaugoti švarų – jo neteršti. Siekdami atkreipti dėmesį į didžiausią pasaulio ekologinę problemą ir vandens svarbą kiekvienam iš mūsų, Usėnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai, padedant dalykų mokytojams, mokykloje vykdė dalykinį projektą „Vanduo“. Jie rinko, apdorojo ir sistemino medžiagą ir surengė darbų pristatymą.

Išsamiai apie gamtoje egzistuojančias vandens būsenas pasakojo chemijos mokytoja. Džiugu, kad visų dalykų mokytojai atrado sąsajas su vandeniu ir tuo sudomino mokinius.

Ruošdamiesi integruotam istorijos, biologijos ir anglų kalbos projektiniam darbui  mokiniai su šių dalykų mokytojais aplankė Šilutės vandentiekį, susipažino su jo istorija, stebėjo atliekamus vandens kokybės tyrimus. Jų baigiamasis darbas vadinosi „Vandens kelias nuo šaltinių iki čiaupo, vandens reikšmė“.

Vaikai sužinojo apie vandenį ir vandens simbolį Šventajame Rašte ir jo vartojimą liturgijoje, švenčiant sakramentus.

Integruoto lietuvių kalbos ir dailės projekto „Gyvasis vanduo“ metu mokiniai skaitė pasakas, ieškojo kūrinių, susijusių su vandeniu, skaičiavo, kiek kartų pasakose pavartotas žodis VANDUO, gamino ir iliustravo pasakų knygutes. Kita mokinių grupė analizavo lietuvių liaudies dainas, kuriose minimas vanduo, marios, jūra, atliko sutartines, žaidė liaudies žaidimą „Upytėlė teka“.

Ruošdamiesi žmogaus saugos ir informacinių technologijų projektui mokiniai kalbino pradinukus, tikrino, ar jie žino, kaip gelbėti skęstantį žmogų, kaip elgtis įlūžus ledui ir apie tai sukūrė filmuką. Mokiniai parengė skaidres, akcentuodami saugaus elgesio prie vandens telkinių taisykles.

Integruotas geografijos ir vokiečių kalbos darbas priminė visiems pagrindinius Baltijos ir Šiaurės jūrų taršos šaltinius ir su tuo susijusias ekologines problemas. Rusų kalbos besimokantys mokiniai padeklamavo kūrinį „Baltprausys“ rusų ir lietuvių kalbomis, po to visi žiūrėjo to paties pavadinimo animacinį filmą.

Dalykinis matematikos, fizikos ir ekonomikos projektinis darbas vadinosi „Vandens kaina“. Jo metu prieita prie išvados – gėlo vandens atsargos Žemėje yra ribotos, todėl kiekvienas vandenį turime taupyti.

Integruotu dalykiniu projektu buvo siekiama skatinti mokinių domėjimąsi ne vienu mokomuoju dalyku, o ugdymosi visuma, ugdyti ne tik bendrąsias kompetencijas, bet ir mokinių požiūrį į gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai.