Už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus grės atsakomybė

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis įtvirtino administracinę atsakomybę už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus.

Pixabay.com nuotr.

Seimas birželio mėn. priėmė Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą, kuriuo nutarė nuo šių metų lapkričio 1 d. tiek įmonėms, tiek gyventojams uždrausti atsiskaityti grynųjų pinigų sumomis, viršijančiomis 5 tūkst. eurų. Kartu įtvirtinamos išimtys, kurioms bus taikomi papildomi reikalavimai, bei atvejai, kada šis draudimas nebus taikomas.

Nuo lapkričio 1 d. administracinė atsakomybė už pažeidimus tiek fiziniams asmenims, tiek juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams bus diferencijuojama priklausomai nuo administracinio nusižengimo sudėtingumo, t. y. atsižvelgus į atsiskaitymų ir kitų mokėjimų grynaisiais pinigais sumą.
Baudos dydis priklausys nuo panaudotos grynųjų pinigų sumos, viršijusios leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą: iki 50, nuo 50 iki 500 ir virš 500 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (BBND).

Viršijus iki 50 BBND sumą (iki 2 500 eurų) asmenims bauda sieks nuo 100 iki 500 eurų, o įmonių vadovams – nuo 200 iki 1000 eurų. Už pakartotinus pažeidimus baudos gyventojams bus nuo 200 iki 1000 eurų, o įmonių vadovams – nuo 1 iki 2 000 eurų.

Viršijus nuo 50 iki 500 BBND sumą (nuo 2,5 iki 25 000 eurų) asmenims grės nuo 200 iki 1000, įmonių vadovams – nuo 1 iki 2 000 eurų bauda. Už pakartotinus pažeidimus baudos gyventojams bus nuo 1 iki 2 000, vadovams – nuo 2 iki 3 000 eurų.

Viršijus daugiau kaip 500 BBND sumą (virš 25 000 eurų) asmenims jos sieks nuo 1 iki 2 000, įmonių vadovams – nuo 2 iki 3 000 eurų. Už pakartotinus pažeidimus baudos gyventojams bus nuo 2 iki 3 000, vadovams – nuo 3 iki 4 000 eurų.