Už be leidimo įsigytas degalines „Lukoil Baltija” skirta milžiniška bauda

lukoil bendroves nuotrKonkurencijos taryba gegužės 12 d. paskyrė 11 817 700 Lt baudą UAB „Lukoil Baltija” už koncentracijų be Konkurencijos tarybos leidimo įgyvendinimą bei įpareigojo pašalinti pažeidimą.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Lukoil Baltija”, sudariusi jungtinės veiklos sutartį su UAB „Baltic Petroleum”, 2003 m. gruodžio mėnesį perėmė 15 degalinių, o 2008 m. birželio mėnesį – dar vienos degalinės valdymą.

Taip UAB „Lukoil Baltija” įgijo šių degalinių kontrolę ir, pažeisdama Konkurencijos įstatymą, įgyvendino koncentracijas prieš tai nepranešusi Konkurencijos tarybai ir negavusi jos leidimo.

Paskyrusi baudą už Konkurencijos įstatymo pažeidimą, Konkurencijos taryba taip pat įpareigojo UAB „Lukoil Baltija” pažeidimą pašalinti. Įmonė tai gali padaryti dviem būdais: nutraukti įvykdytas koncentracijas arba apie jas pranešti Konkurencijos tarybai, įstatymų nustatyta tvarka.

Konkurencijos taryba, gavusi tokį pranešimą, atliktų išsamų vertinimą ir spręstų klausimą dėl koncentracijų leidimo ar neleidimo.

Konkurencijos įstatymas, kaip ir daugelio kitų ES šalių konkurencijos teisė už be leidimo įgyvendintą koncentraciją numato galimybę skirti baudą iki 10 proc. bendrųjų koncentraciją įgyvendinusios bendrovės pajamų. UAB „Lukoil Baltija” skirta bauda sudaro 0,47 proc. bendrovės bendrųjų 2012 m. pajamų.