Už darželių bei meno ir sporto mokyklų nelankančius vaikus mokėti nereikės

 

BUTVYDIENE D._1Lengviau atsikvėpti gali šilutiškiai, kurie savo atžalas leidžia į vaikų darželius ir Šilutės meno bei Sporto mokyklas: Savivaldybės politikai nutarė, kad karantino metu, kol šios įstaigos veiklos nevykdo, ir mokesčiai už jų paslaugas nebus skaičiuojami.
Vakar, balandžio 2 dieną įvyko neeilinis Šilutės savivaldybės tarybos posėdis, kuriame ekstremaliomis sąlygomis buvo svarstomi keli klausimai. Be kita ko, Švietimo skyriaus iniciatyva, svarstytas ir klausimas dėl apmokėjimo už karantino metu neveikiančių vaikų darželių bei Šilutės meno ir sporto mokyklų paslaugas.
Savivaldybės politikai klausimus svarstė ir balsavo nuotoliniu būdu. Karantino laikotarpiu, toks neeilinis, nuotoliniu būdu įvykęs Savivaldybės tarybos posėdis buvo surengtas pirmą kartą.

Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė Savivaldybės politikams pateikė svarstyti sprendimo projektą „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, su korekcija, kad reikia papildyti tvarkos aprašą.
Lig šiol apraše nebuvo sąlygos, kad vaikas nelanko švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino ar stichinės nelaimės. Todėl jame nebuvo ir įrašo, kad vaiko tėvai nemoka už jo išlaikymą, kai vaikas nelanko dėl minėtų priežasčių.

Pasak D. Butvydienės, per vieną mėnesį Šilutės savivaldybės ikimokyklinės įstaigos negaus apie 13,3 tūkst. Eur pajamų. Tačiau Savivaldybės politikams nereikės svarstyti klausimo, kaip kompensuoti ikimokyklinėms įstaigoms nesumokėtus mokesčius. Visos mokesčių lėšos įprastai yra išleidžiamos tik vaikų priežiūrai būtinoms prekėms įsigyti. Taigi tuomet, kai vaikų įstaigose nėra – nėra ir išlaidų.

Svarstant galimybę karantino metu netaikyti mokesčio už ugdymą Šilutės meno ir Sporto mokyklose besimokantiems vaikams, politikams buvo pranešta ir sąlyga dėl taikytinos mokesčio kompensacijos iš Savivaldybės biudžeto. Kadangi sprendime mokesčiai yra mėnesiniai, ugdymo įstaigos turės išsiskaičiuoti dienos įkainį ir jį taikyti.

Per vieną mėnesį Meno ir Sporto mokyklų mokinių tėvai nesumokės apie 8 tūkst. Eur.

Pasak D. Butvydienės, šių mokesčių netektį minėtoms Savivaldybės įstaigoms tektų kompensuoti. 70 proc. šio mokesčio lėšų yra panaudojama įstaigų darbuotojų atlyginimams mokėti.

Meras Vytautas Laurinaitis mano, kad neeilinis posėdis pavyko sklandžiai. Savivaldybės politikams buvo išsiuntinėti sprendimo projektai ir balsavimo biuleteniai. Taigi visi politikai, kurie norėjo, galėjo balsuoti.