Už dorus vaikus – Prezidentės apdovanojimas

daugiavaike motina su prezidenteJau penktąją mūsų rajono daugiavaikę motiną, išauginusią ir dorais žmonėmis išauklėjusią 7 ar daugiau vaikų, šalies Prezidentai apdovanoja ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.

Šiemet Motinos dienos proga toks apdovanojimas įteiktas pirmajai Gardamo seniūnijos atstovei – Juškaičių kaime gyvenančiai Bronei DAMBRAUSKIENEI.

Į sostinę vaikų palydėta motina liko sužavėta priėmimu Prezidentūroje ir Prezidentės pagarba ir vis kartojo: „Nesitikėjau gyvenimo pabaigoje tokio dėmesio ir pagarbos sulaukti“.

O trečiadienį į Juškaičius suko seniūnijos ir rajono vadovų automobiliai – ir jie sveikino rajoną garsinančią Motiną, kurios vienos šeimoje jau yra daugiau nei 100 žmonių.

Vaikai paėmė pavyzdį iš mamos

Nedažni tokie visos gausios Dambrauskų šeimos susitikimai, nes B.Dambrauskienės vaikai išsibarstę po visą Lietuvą. Tik, Gardamo seniūno Tomo Balčyčio žodžiais tariant, į airijas ir anglijas niekas iš jų neišvažiavo. Todėl Motina verta dvigubos pagarbos, nes savo atžalas išaugino gimtajam kraštui.

Pernai liepą 90-metį atšventusi Motina užaugino 7 vaikus, 8-asis mirė visai mažytis. Vos prieš pusmetį senolei likimas smogė bene daugiavaike motina bendruomeneskaudžiausią smūgį – palaidojo vyriausią sūnų Kostą.

Gausiam būriui garbių svečių močiutė pasakojo augusi ne tokioje gausioje šeimoje – turėjusi tik vieną seserį, jau irgi 90-metį atšventusią.

Užtat p.Bronės vaikai paėmė pavyzdį iš mamos – padovanojo jai jau daugiau kaip 30 anūkų.

Vien tik Tauragės rajone įsikūrusi Janina užaugino net 11 vaikų. „Turiu 11 vaikų, dar 11 jų antrųjų pusių ir 20 anūkų“, – džiaugiasi Janina.

Tauragės rajone gyvenęs Kostas sulaukė trijų, Šilalės rajone įsikūrusi Nijolė – šešių, Šyliuose ūkininkaujantis Stanislovas – keturių vaikų, o duktė Elena, pas kurią šiuo metu ir gyvena močiutė, užaugino tris vaikus. Dar tiek pat atžalų mamai padovanojo Biržų rajone įsikūręs Povilas, o Šyliuose gyvenantis Algimantas – dar dvi atžalas.

Prezidentė linkėjo sveikatos

„Sunku buvo“, – linguoja galvą ilgaamžė, išgirdusi klausimą, kaip pajėgė tokį būrį vienas po kito pabirusių vaikų auginti. Keldavo anksti, nes krūvas vystyklų skalbti tekdavo neštis į netoliese bėgusį upelį. Dabar to upelio jau nebėra, žole užžėlė.

Vėliau visiems jau paaugusiems, išeinantiems į mokyklą reikėjo pusryčius paruošti. Tuomet juk vaikų mokyklose niekas nemaitino – sotūs turėjo išeiti. Į laukininkystės darbus ūkyje – daržų ravėti ar linų rauti – irgi visus kartu vesdavosi.
Paklausta, kokio darbo pati labiausiai nemėgdavusi, tik pečiais trukteli – kad, regis, ir nebuvo tokio, visus dirbusi su noru ir sąžiningai. Na, nebent anūkus auginti nelabai mėgusi, labai jau išdykėliai tie vaikai.

Šiandien močiutė prisimena, jog tuomet, kai nuo aušros iki sutemų tekdavo suktis it bitelei, neretai pagalvodavusi, jog ir pensijos nesulauksianti – taip kartais geldavo kojas ar rankas. O štai iš Predaugiavaike motina apdovanojimaszidentūros parsivežė šalies vadovės Dalios

Grybauskaitės palinkėjimą sveikatos ir džiaugiasi: „O ko daugiau reikia?..“   

Vadovauja namų aplinkos tvarkymui

Prieš 21-erius metus B.Dambrauskienė liko našlė. Dabar jos dienos bėga dar tėvų statytuose namuose, kuriuose ir pati gimė.
Dukra Elena Poleikienė sako, jog mama ypač liepianti aplinką tvarkingai prižiūrėti. „Ji projektuoja ir vadovauja, o mes vykdome.

Mamai aplinkui turi būti labai gražu“, – linksmai Elenai antrina jos sesuo Janina ir senolės marti, sūnaus Kosto žmona Stefa.

Senolė vis dar prižiūri savo bites, o rudenį visus vaikus apdalija savo ypatinguoju, net iki viduržiemio nesustingstančiu medumi.

Į Vilnių atsiimti garbingo apdovanojimo juškaitiškė buvo nuvežta Savivaldybės transportu. Kartu važiavusios dukra ir marti juokauja visą rankinę vaistų – reikalingų ir nelabai – prisidėjusios: dėl visa ko, jei prireiktų… Bet jokių vaistų mamai neprireikė, gal todėl, kad daug gerų emocijų gavusi.

Rajono mero vardu p.Bronę sveikinęs Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis pabrėžė, jog išauginti ir dorai išauklėti tokį būrį vaikų ir yra tikrasis žygdarbis. Gardamo seniūnas T.Balčytis išreiškė viltį, jog senolę dar aplankysiąs jos 100-mečio proga. O Šylių bendruomenės „Švylys“ atstovai Arūnas Uselis ir Danutė Gečienė dėkojo mamai už jos sūnus, kurie irgi yra Šylių bendruomenės nariai ir padeda įgyvendinti jos siekius.