Už ką mokėsime: už atliekų kiekį ar už tuštinamus konteinerius?

SIUKLEDEZES KATINAISavivaldybės administracijos duomenimis, skola už buitinių atliekų surinkimą ir tvarkymą operatoriui jau siekia apie 2 mln. Lt. Dabartiniams savivaldybės vadovams lieka tik dvi išeitys: arba didinti buitinių atliekų rinkliavą, arba keisti atsiskaitymo sąlygas paslaugas teikiančiam operatoriui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kamarauskas rajono politikams pateikė informaciją apie buitinių atliekų tvarkymo klausimų darbo grupės išvadas ir pasiūlymus, kaip keisti apmokėjimą už buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą bei tvarkymą.

Savivaldybė sieks mokėti ne už surinktą atliekų kiekį, o už nustatyto skaičiaus konteinerių ištuštinimą. Taip bus panaikintos prielaidos galimiems atliekų kiekių prirašymams, o operatoriui atsiras motyvacija iš surinktų buitinių atliekų atrinkti antrines žaliavas ir taip užsidirbti didesnį pelną.

Atiduodame prekę ir dar primokame

V.Kamarauskas politikams sakė, kad per 3 metus Savivaldybės skola bendrovei „Ecoservice“, vykdančiai atliekų surinkimą ir tvarkymą mūsų rajone, pasiekė 2 mln. litų.

Nekeičiant buitinių atliekų tvarkymo sistemos šios skolos neįmanoma panaikinti, nebent didinant rinkliavos mokestį gyventojams ir įmonėms.

Rajono mero potvarkiu buvo sudaryta buitinių atliekų tvarkymo klausimų darbo grupė, kuri išanalizavo susidariusią situaciją ir jungtiniame rajono Tarybos komitetų posėdyje pateikė išvadas.

Darbo grupės narių nuomone, dabartinė sistema, kai už atliekų tvarkymą Savivaldybė pati renka rinkliavą iš gyventojų ir įmonių, o bendrovei „Ecoservice“ Savivaldybė apmoka už į sąvartyną pristatytų atliekų kiekį, nuostolinga Savivaldybei ir neskatina atliekų turėtojų bei atliekas tvarkančių įmonių mažinti atliekų kiekį, t.y. neskatina atliekų rūšiavimo.

Atliekas tvarkanti ir jas transportuojanti įmonė gauna pajamas už į sąvartyną atvežtą atliekų kiekį (svorį), o sąvartyną eksploatuojanti bendrovė gauna pajamas už priimtas atliekas (pagal svorį). Abu šio proceso dalyviai yra suinteresuoti tuo, kad kuo daugiau atliekų patektų į sąvartyną.

Be to, atliekas tvarkančią įmonę Savivaldybė nemokamai aprūpino antrinių žaliavų surinkimo konteineriais. Šių konteinerių aptarnavimo kaštai yra įskaičiuoti į komunalinių – buitinių atliekų surinkimo tarifą. Įmonė, surenkanti antrines žaliavas, jas gauna nemokamai. O tas žaliavas pardavusi gauna pajamas, nors nei konteineriai, nei jų aptarnavimas įmonei nieko nekainuoja.

Sumažėjus rinkoje antrinių žaliavų supirkimo kainoms, atliekų tvarkytojas šias žaliavas sumaišęs su komunalinėmis – buitinėmis atliekomis, gali pristatyti į sąvartyną, taip išvengdamas nuostolių, nes rinkliavos mokėtojai šiuos nuostolius padengtų.

Sąvartyną eksploatuojanti bendrovė, surūšiavusi atvežtas nemokamai gautas antrines žaliavas, už kurias jau gavo pajamas kaip už priimtą komunalinių – buitinių atliekų svorį, jas gali realizuoti ir mažesnėmis kainomis, taip dar kartą gaudama pajamas.

Pasiūlymai

Pasak V.Kamarausko, jo vadovaujama buitinių atliekų tvarkymo klausimų darbo grupė – rajono politikai Alfonsas Vanagas ir Vladas Kainovaitis, Savivaldybės administracijos vyr. specialistas Artūras Losius bei visuomenininkas Edvardas Jurjonas – po ilgų diskusijų pateikė pasiūlymus, kaip koreguoti atliekų tvarkymo sistemą.

Darbo grupė siūlo organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų viešųjų pirkimų konkursą atskirti komunalinių – buitinių ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos pirkimą į atskiras dalis. Komunalinių – buitinių atliekų tvarkymo paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygose numatyti, kad atliekų tvarkytojui būtų mokama ne už surinktų atliekų svorį, o už konteinerių ištuštinimą.KONTEINERIAI

Konteinerių pastatymo vietos, skaičius, tūriai, jų ištuštinimo dažnis būtų įrašyti į viešojo konkurso sąlygas. Atliekų tvarkytojas, nuvežęs į sąvartyną atliekas, pats mokėtų už pristatytą į sąvartyną atliekų svorį sąvartyną eksploatuojančiai bendrovei. Tokiu atveju atliekų tvarkytojas būtų suinteresuotas mažinti atvežamų atliekų svorį.

Organizuojant antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos viešųjų pirkimų konkursą siūloma numatyti, kad paslaugos teikėjas aptarnautų nemokamai antrinių žaliavų konteinerius pagal nustatytą grafiką ir dažnumą ir privalomai organizuotų antrinių žaliavų supirkimą savivaldybės teritorijoje tiek iš juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Atliekų tvarkytojas būtų suinteresuotas visuomenės švietimu apie atliekų rūšiavimo naudą, atliekų turėtojų aprūpinimą rūšiavimui skirtomis priemonėmis, ir supirkdamas antrines žaliavas ekonomiškai skatintų atliekų turėtojus jas rūšiuoti.

Stengsis nedidinti rinkliavos mokesčio

Rajono politikai V.Kamarausko informaciją apie galimus atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo pasikeitimus sutiko palankiai.
Socialdemokratas A.Vanagas kalbėjo, kad Šilutėje yra padaryta galimai negrįžtama klaida – privatizuota komunalinių paslaugų įmonė. Jis pateikė pavyzdžius apie Panevėžio rajono ir miesto, Raseinių savivaldybėse buitinių atliekų tvarkymą – jį vykdo komunalinių paslaugų įmonės, kurios priklauso savivaldybėms. Ten tokių finansinių problemų dėl atliekų tvarkymo, kokių turi Šilutės savivaldybė, nėra.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Arvydas Jakas paprašė naują tvarką pristatyti atskirame Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje.

Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad administracija stengsis išspręsti finansinę buitinių atliekų tvarkymo problemą, nekeisdama nei rinkliavos sistemos, nei rinkliavos mokesčio dydžio.

Darbo grupės pasiūlymai pakeisti atsiskaitymo už atliekų surinkimą tvarką (t.y. mokėti ne už surinktą kiekį, bet už konteinerių ištuštinimą, ir atskirti antrinių atliekų tvarkymo operatorių) gali duoti teigiamą rezultatą ir sumažinti Savivaldybės išlaidas.

Sprendimo projektas dėl rinkliavos dydžio, pasak R.Ambrozaičio, rajono politikams bus parengtas tik tuomet, kai bus įsitikinta, jog kitaip nebeįmanoma panaikinti per 3 metus įgytos buitinių atliekų tvarkymo skolos. Jo nuomone, nauja atsiskaitymo tvarka už buitinių atliekų tvarkymą galės būti taikoma ne anksčiau kaip po Naujųjų metų.