Už karo nusikaltimų neigimą ar pritarimą jiems – baudžiamoji atsakomybė

Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra ir Lietuvos policija, reaguodamos į viešojoje erdvėje skelbiamus pasisakymus dėl Rusijos ir Baltarusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, parengė atmintinę dėl baudžiamosios atsakomybės už neapykantos kurstymą ir karo nusikaltimų neigimą ar viešą pritarimą jiems.

Pixabay nuotr.

Šiuo jautriu metu, kai pasaulis su siaubu stebi agresiją prieš Ukrainą, turime ne tik susitelkti pagalbai nuo karo veiksmų nukentėjusiai šaliai, bet ir būti pilietiški bei atsakingi. Taip pat svarbu žinoti, ar savo viešais pasisakymais nepažeidžiame teisinių nuostatų. Informacinė atmintinė atskleidžia galimą atsakomybę už neapykantos kurstymą ir karo nusikaltimų neigimą ar pritarimą jiems.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. O Lietuvoje karo propaganda draudžiama.

Atsakomybė už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą numatyta ir Baudžiamajame kodekse. Tam, kas viešai pritarė Lietuvos ar ES teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar menkino, gresia laisvės atėmimas iki 2 metų.

Baudžiamoji atsakomybė kyla kai viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, jų neigimas ar menkinimas padaromas grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to būtų sutrikdyta viešoji tvarka. Tokia atsakomybė taip pat taikoma už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią grupę. Viešas tyčiojimasis, niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupę ar asmenį dėl tautybės, kilmės ir pan. gali būti baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

Seimas vasario 24 d. priėmė rezoliuciją „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“, kurioje konstatavo, kad Lietuva smerkia Rusijos ir Baltarusijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Apie pastebėtus pasisakymus, kurstančius neapykantą ar pritariančius karinei agresijai, galima pranešti policijai, prokuratūrai, taip pat interneto svetainės administratoriui prašant juos pašalinti.