Už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius apdovanotas D.Jaunius

PB240119Lapkričio 23 d., Kariuomenės dienos proga, Vilniuje tradiciškai buvo rengiama Lietuvos kariuomenės apdovanojimų „Lietuvos karžygys“ ceremonija. Iškilmingame renginyje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo pagerbti ir apdovanoti kariai ir civiliai, savo kilniais poelgiais ir pasiaukojančia tarnyba garsinę Tėvynę ir kariuomenę, rodę tarnystės visuomenei pavyzdį.

„Už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius“ apdovanotas Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės 8-osios kuopos vadas saugiškis Donatas Jaunius, daug metų sėkmingai vadovaujantis jauniesiems šauliams.

Kaip ir ankstesniais metais teikimus apdovanojimams vertino kariuomenės ir visuomenės atstovų komisija, vadovaujama Lietuvos kariuomenės vado. Šiemet komisija „Lietuvos karžygio“ apdovanojimams atrinko penkias kilnias istorijas ir jų herojus.

Pasak Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. A.Pocius, šis apdovanojimas nėra skirtas gerai atliktoms užduotims ar profesionaliai vykdomoms pareigoms įvertinti, bet yra skirtas pagerbti žmonėms, išsiskiriantiems savo dvasinėmis ir moralinėmis nuostatomis ir savybėmis.

„Šios dienos nominantai yra būtent tie, kuriuos galime vadinti šių dienų karžygiais, iš kurių turėtų mokytis jaunimas,“ – sakė kariuomenės vadas.

PB240134Daugiausia komisijos balsų ir „Lietuvos karžygio“ vardą šiemet pelnė Radviliškio bendruomenės – rajono savivaldybės, Radviliškio miesto kultūros centro ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyriaus – atstovai už pastangas ir gerą valią puoselėjant Lietuvos karybos istoriją.

Pagrindinį apdovanojimą – skulptoriaus Romo Kvinto sukurtą Lietuvos karžygio statulėlę – „Už karybos istorijos ir pilietiškumo ugdymą“ Radviliškio bendruomenės atstovams įteikė kariuomenės vadas generolas leitenantas A.Pocius.

„Lietuvos karžygio“ apdovanojimus taip pat pelnė dar keturios kilnios istorijos ir jų herojai, kuriems buvo įteiktos atminimo dovanos – grafinės XIV a. Lietuvos kario miniatiūros ir I tūkst. pabaigos Kuršių segės replikos.

„Už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius“ segė įteikta Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės 8-osios kuopos vadui D.Jauniui.

Jį galima apibūdinti dviem žodžiais „Mokytojas širdimi“. Ugdytojo ir auklėtojo autoritetą pripažįsta net tie jaunuoliai, kurie turi elgesio problemų ir nepaiso vyresniųjų nuomonės. Donatas siekia, kad tokių vaikų požiūris pasikeistų ir taptų pozityvesnis, kad jie suprastų, jog pasaulyje – ne vien blogis. Vaikams iš sunkiau gyvenančių šeimų jis skiria ne tik savo laiką, bet ir asmenines lėšas.

Donato vadovaujami jaunuoliai dalyvauja žygiuose, tvarko kapines, palaiko tvarką švenčių, masinių renginių metu, užsiima kita, visuomenei naudinga veikla. Tik Donato Jauniaus pastangomis vaikai turi galimybę išvykti į užsienyje veikiančias stovyklas. Jo tikslas – vienyti jaunąją kartą bendram darbui.

Matydami Donato pastangas, jauni žmonės pripažįsta, kad iniciatyvumas, darbas visuomenės labui be savanaudiškų paskatų – itin retas atvejis mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. Vis dėlto jie tiki, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo – geros valios pavyzdys užkrečiamas.

Lietuvos kariuomenės vado vadovaujamą „Lietuvos karžygio“ apdovanojimo komisiją šiemet sudarė ir teikimus apdovanojimams vertino šie nariai: Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, skulptorius, Lietuvos karžygio statulėlės autorius Romas Kvintas, daugkartinis pasaulio ir olimpinis čempionas Virgilijus Alekna, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis Arūnas Birbalas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Romas Batūra, žurnalistas, redaktorius, diplomatas Aleksandras Matonis.

Lietuvos kariuomenės „Lietuvos karžygio“ apdovanojimo ceremonija rengiama jau penktą kartą.