Užkirskime kelią tuberkuliozės pavojui ugdymo įstaigose

182 a0e5d4b74788424fb8ce6a57f9ef2243Rugsėjo 12-30 d. vyksta bendra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) ir Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) akcija, skirta tuberkuliozės prevencijai – ugdymo įstaigų patikrinimai, siekiant įvertinti, ar darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą.

Šiuo metu Lietuvoje tuberkuliozės prevencija yra prioritetinė sritis, kadangi sergamumas šia užkrečiamąja liga Lietuvoje yra vienas didžiausių Europoje.

Akcija siekiame pratęsti dar šių metų balandį pradėtą darbą, kai NVSC Sveikatos apsaugos ministro pavedimu atliko pasirinktų mokyklų tikrinimus siekdamas įvertinti, ar pedagogai dirba pasitikrinę sveikatą. Tikrinimo rezultatai parodė, kad dalis darbuotojų visgi dirba nepasitikrinę sveikatos. Tai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, bet svarbiausia – taip keliama grėsmė jautriausios visuomenės grupės – vaikų sveikatai. Tad pagrindinis šios bendros akcijos tikslas – mažinti riziką tuberkuliozei plisti ugdymo įstaigose.

Matydama šios problemos aktualumą prie šios iniciatyvos prisijungė ir VDI. Abi įstaigos tikrinimus atlieka pagal savo kompetenciją. NVSC patikrinimus atlieka pagal metų pradžioje patvirtintus periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planus bei pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimą atlikti operatyviąją ugdymo įstaigų, neturinčių leidimo-higienos paso, kontrolę. VDI vykdo neplaninius patikrinimus. Rezultatai bus aptarti bendrame pasitarime ir skelbiami viešai.