V.Griškevičienė paskirta į Lietuvos kultūros ir meno tarybą

Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja V.Griškevičienė. / Simonos Pužaitės (silutesnaujienos.lt) nuotr.Lietuvos Respublikos kultūros ministras š.m. spalio 9 d. įsakymu į Lietuvos kultūros ir meno tarybą paskyrė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerę Vilmą Griškevičienę.

Lietuvos kultūros ir meno taryba yra patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant kultūros politikos formavimo ir jos įgyvendinimo klausimus. Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

Įstatyme įtvirtinta, kad Taryba turi sudaryti sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai, užtikrinant racionalų ir pagrįstą skirstomų lėšų panaudojimą; pagal kompetenciją įgyvendina kultūros politiką; analizuoja kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.

Siekdama jai pavestų tikslų Taryba finansuos kultūros ir meno programas, projektus ir kitokias priemones; administruoja Kultūros rėmimo fondą; skiria kultūros ir meno kūrėjams stipendijas ir kitokią finansinę paramą.

Pagal įstatymą, Taryba organizuoja kultūros ir meno tyrimus ir koordinuoja šių tyrimų įgyvendinimą; atlieka vykdomų kultūros ir meno projektų stebėseną; pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas dėl apdovanojimo Kultūros ministerijos įsteigtomis premijomis.

Taryba taip pat dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programas, pagal kompetenciją administruoja kultūros sektoriui skirtas paramos lėšas, savo iniciatyva ar pagal užklausas teikia siūlymus ir ekspertų išvadas kultūros ir meno politikos klausimais Kultūros ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms.

Lietuvos kultūros ir meno taryboje šiuo metu yra 15 narių: Raimundas Balza – Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius; Gintautas Blažiūnas – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas; Zita Bružaitė – Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė; Antanas Gailius – poetas, vertėjas;Vilma Griškevičienė – asociacijos „Kultūros savivaldos kolegijos kanclerė; Giedrė Jankevičiūtė – Vilniaus dailės akademijos profesorė, dailės istorikė;Alina Jaskūnienė – Birštono viešosios bibliotekos direktorė; Audrius Klimas – Vilniaus dailės akademijos rektorius; Gintautas Mažeikis – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, filosofas; Rasa Paukštytė – teatro ir kino kritikė; Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos pirmininkas; Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė; Jonas Staselis – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas; Eimutis Valentinas Sventickas – rašytojas, literatūros kritikas; Edita Utarienė – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė.