V.Pavilonis aiškinsis Savivaldybės etikos komisijai

TARYBOJE 1 copyTrys Šilutės rajono savivaldybės politikos sunkiasvoriai, buvę rajono merai – Arvydas Jakas, Šarūnas Laužikas ir Algirdas Balčytis Šilutės r. savivaldybės Etikos komisijos paprašė išaiškinti, ar mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis nenusižengė politinei etikai.

V.Pavilonis Kontrolės komitete pagrasino išaiškinti ir viešai paskelbti Savivaldybės administracijos darbuotojų, priklausančių politinėms partijoms, pavardes.

Reaguodamas į šią ir kitas V.Pavilonio kalbas, Arvydas Jakas perskaitė pareiškimą rajono merui ir Tarybai „Dėl rajono mero institucijos, aukščiausių rajono vadovų įvaizdžio kompromitavimo“.

Vėl prisišnekėjo

Niekaip nesuprantantis, kada vertėtų palaikyti liežuvį už dantų, partijos Tvarka ir teisingumas Šilutės skyriaus pirmininkas V.Pavilonis apie ketinimus išsiaiškinti ir paviešinti, kokioms partijoms priklauso Savivaldybės administracijos darbuotojai, prakalbo pasibaigus rajono Tarybos Kontrolės komiteto posėdžiui.

V.Pavilonį suerzino opozicijos politikai A.Jakas, Š.Laužikas ir A.Balčytis, kurie Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją Genovaitę Kimbrienę įpareigojo išsiaiškinti partijos „Tvarka ir teisingumas“ narių įdarbinimo savivaldybės administracijoje pagrįstumą. (Apie V.Pavilonio paskelbtas „tvarkiečių“ protekcijas „Šilutės naujienos“ rašė kovo 20 d. straipsnyje „Tvarkiečių lyderiai gyrėsi saviškių protegavimu“.)

Kontrolės komitete V.Pavilonis, užvaldytas emocijų ir norėdamas atsikirsti minėtiems politikams už jų iniciatyvą, dar neišėjus posėdžio dalyviams prakalbo apie galimus administracijos darbuotojų politinės priklausomybės tyrimus. V.Pavilonis išreiškė prielaidą, kad su kiekvienu rajono meru savivaldybės administracijoje atsiranda naujų darbuotojų.

Viešai tarstelėjęs, kad aiškinsis darbuotojų politines pažiūras, V.Pavilonis nė neįtarė, kad taip planuoja pažeisti asmens konfidecialumo ir politinių pažiūrų teisę ir laisvę, užtikrintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

A.Jakas su kolegomis prašo Etikos komisijos įvertinti tokius V.Pavilonio ketinimus.   

Kompromituoja mero institucijos įvaizdį?

Rajono Traybos posėdyje „Sąjungos TAIP“ Šilutės skyriaus pirmininkas A.Jakas perskaitė pareiškimą „Dėl rajono mero institucijos, aukščiausių rajono vadovų įvaizdžio kompromitavimo“.

Jam susirūpinimą kelia vis labiau šlyjantis rajono mero institucijos įvaizdis.

A.Jako nuomone, rajono meras V.Pozingis turėtų kritiškiau vertinti savo artimiausių pavaldinių – mero pavaduotojų – išsilavinimą, darbinius įgūdžius, patirtį ir pagaliau individualius sugebėjimus, kai skirsto jiems veiklos sritis, darbo krūvį ir paveda vadovauti darbo grupėms bei komisijoms.

Labiausiai susirūpinimą kelia mero pavaduotojo V.Pavilonio veikla ir jo darbo rezultatai.

A.Jakas, dėstydamas netinkamos veiklos pavyzdžius, teigė, kad plačiai aptarinėjamas ir prieštaringai vertinamas UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos, kuriai vadovauja V.Pavilonis, nekompetentingas darbas. Ši stebėtojų taryba nieko nepadarė, kad bendrovė laiku organizuotų kuro pirkimo konkursą, todėl „Šilumos tinklai“ nusipirko brangesnį medienos drožlių kurą ir dėl to gali patirti apie 900 tūkst. Lt nuostolį.

Pasak A.Jako, „kritikos neatlaiko“ V.Pavilonio darbas rengiant naujus Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatus.

Suvadovauta taip, kad darbo grupės nariai – verslo atstovai bei rajono politikai – kelias dienas dirbo tuščiai, nes buvo suklaidinti: svarstė, kaip iš rajono biudžeto lėšų dalinti smulkiems verslininkams beprocentes paskolas, nors tokios teisės rajono savivaldybės Taryba bei administracija neturi.

A.Jaką piktina ir tai, jog V.Pavilonis susirinkime, kuriame dalyvavo apie porą šimtų žmonių, pasiskelbė, jog kartu su administracijos direktorės pavaduotoja stengiasi įdarbinti Savivaldybėje kuo daugiau savos partijos narių.

Visi šie paminėti faktai, pasak A.Jako, kelia susirūpinimą, todėl jis mano, kad V.Pozingiui reikia atidžiau kontroliuoti V.Pavilonio darbą, kad nebūtų kompromituojamas rajono mero institucijos įvaizdis.

Išklausęs pareiškimą V.Pozingis padėkojo už pastabas.

V.Pavilonis pažymėjo, kad A.Jako pareiškimas pagrįstas „tik spaudos rašliava“ ir kad A.Jakas jau pradėjo rinkimus.

Silutes naujienu LOGO