V.Pozingis prarado opozicijos politikų pasitikėjimą

POZINGIOSusvyravo Šilutės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio karjera. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pripažinus, kad jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, Šilutės r. savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Algirdas Gečas paskelbė pareiškimą, kuriame siūlo V.Pozingį atstatydinti iš pareigų.

Savivaldybės merą V.Laurinaitį opozicijos politikai ragina parodyti politinę valią ir, ryžtingai įvertinus neteisėtus V.Pozingio veiksmus, atstatydinti jį iš užimamų pareigų kaip praradusį Šilutės savivaldybės tarybos politinį pasitikėjimą.

Opozicijos surengtoje spaudos konferencijoje, be A.Gečo, dalyvavo opozicijos lyderio pavaduotojai Raimundas Ambrozaitis, Sandra Tamašauskienė bei kolegos politikai Vidas Gečas ir Zigmantas Jaunius.

Pastarasis sakė, kad tuomet, kai VTEK jau buvo pradėjus tyrimą, jam pavyko sužinoti visos asociacijos narių, kurių valdomiems sklypams ruošiama melioracijos statinių rekonstrukcija, pavardes. Jis sakė dar kartą buvo nustebintas, jog tarp asociacijos narių yra ne tik V.Pozingis, bet ir daugiau su juo susijusių asmenų.

Z.Jauniaus ir R.Ambrozaičio nuomone, V.Pozingis, nepaisydamas reikalavimo deklaruoti sugyventinės savo artimųjų sąraše, vėl rizikuoja painioti viešuosius ir privačius interesus. Politikai įsitikinę, kad V.Pozingis privalėjo atsisakyti savivaldybės mero V.Laurinaičio siūlymo vadovauti darbo grupei dėl VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, nes V.Pozingio sugyventinė J.B. dirba Šilutės ligoninėje medicinos darbuotoja.

A.Gečas prisipažino, kad opozicijos politikai neturi pakankamo kiekio balsų (devynių balsų), kad savivaldybės Taryboje būtų įregistruota interpeliacija savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui V.Pozingiui. Todėl savo pareiškimu ir kreipiasi į merą V.Laurinaitį, kad jis pats Tarybai teiktų sprendimą atstatydinti įstatymą pažeidusį valstybės tarnautoją.

R.Ambrozaičio nuomone, valdančiosios koalicijos politikai neturėtų solidarizuotis su įstatymų pažeidėju, nes tokiu atveju jie pritaria Lietuvoje gyvuojančiai ydingai sistemai – saugoti sau parankius įstatymų pažeidėjus nuo atsakomybės.

Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos opozicijos (mažumos) nariai
Šilutės krašto bendruomenei
Šilutės krašto žiniasklaidai
PAREIŠKIMAS
2016 01 19


Mes, Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos opozicijos nariai, priklausantys Liberalų frakcijai ir Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, įvertinę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2016 01 06 d. nutarimą Nr. KS-1, kuriuo pripažinta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis pažeidė Privačių ir viešųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 3 str. 1 dalies 2 punktą bei 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas, pareiškiame, kad V.Pozingis negali toliau eiti užimamų pareigų.

Mes kviečiame Šilutės rajono savivaldybės tarybą ir Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį parodyti politinę valią ir, ryžtingai įvertinus neteisėtus V.Pozingio veiksmus, atstatydinti jį iš užimamų pareigų kaip praradusį Šilutės rajono savivaldybės tarybos politinį pasitikėjimą.

Mums kyla pagrįsta abejonė, ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai, kurią sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, Tvarkos ir teisingumo partijos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir visuomeninio komiteto „Už žmonių valdžią“ frakcijos, užteks politinės valios ir nuoširdaus noro išspręsti susidariusią teisinę situaciją. Tai tiesiogiai patvirtina ir faktas, kad VTEK tik pradėjus tyrimą dėl galimo V.Pozingio veiksmų neteisėtumo, Šilutės rajono savivaldybės meras V.Laurinaitis savo 2016 01 05 d. įsakymu Nr. M1-1 paskyrė V.Pozingį vadovauti darbo grupei dėl VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo.

Mūsų įsitikinimu viešus ir privačius interesus atvirai supainiojusiam valstybės tarnautojui negalėtų būti pavestos jokios atsakingos pareigos. Kita vertus, aukščiau paminėtas Šilutės rajono savivaldybės Mero sprendimas galimai rodo, kad šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje susidariusi valdžios dauguma veikia bendrai ir galimai dengia nešvarius valdančiosios koalicijos partnerių darbus.

Gerbiami Šilutės krašto žmonės, Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos opozicija nuo pat savo veiklos pradžios deklaravo, kad yra pasiruošusi užimti konstruktyvią poziciją bei drauge su savivaldybės Tarybos valdančiąja dauguma dirbti Šilutės krašto žmonių labui. Ši mūsų nuostata nesikeičia, bet mes negalime leisti, kad valstybės tarnautojas V.Pozingis, pažeidęs įstatymą, toliau eitų tokias atsakingas pareigas.

Kviečiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą ir merą Vytautą Laurinaitį visai mūsų krašto bendruomenei parodyti, kad jie nesitaiksto ir nesitaikstys su tokia neigiama valdžios atstovų praktika dabar ir ateityje.

Savivaldybės tarybos opozicijos pirmininkas  Algirdas Gečas

Opozicijos pirmininko pavaduotojai: Sandra Tamašauskienė, Raimundas Ambrozaitis