Vadovauti „Šilutės baldams“ grįžęs E.Jankauskas: „Stengsimės, kad žmonės mylėtų savo darbovietę“

BALDU DIREKTORIUSPo trejų metų grįžęs vadovauti vienam didžiausių Lietuvoje baldų fabrikui – AB „Šilutės baldai“, jo direktorius Eimuntas Jankauskas džiaugiasi jo pirmtakės buvusios fabriko direktorės Astos Dijokienės ir viso kolektyvo pasiekimais. „Šilutės baldai“ per tą laiką ne tik pagerino veiklos rezultatus, bet ir tapo svarbiu Šilutės bendruomenės nariu, ne vieno bendruomeninio projekto iniciatoriumi.

Pasak E.Jankausko, gamyboje visuomet yra kur tobulėti, juolab kai visa pagaminama produkcija parduodama per pasaulinio lygio prekybos partnerį „IKEA“. Pastarosios reikalavimai aukšti: gaminti daug geros ir nebrangios produkcijos, kurią galėtų įpirkti visi norintieji, o produkcijos gamyboje turi būti taikomos gamtai ir aplinkai draugiškos technologijos.

Ryšiai su Šilutės kraštu  – daugiau nei tris dešimtmečius

Susitikime su rajono žiniasklaidos atstovais E.Jankauskas pasakojo, kad su Šilutės kraštu susipažino šiek tiek daugiau nei prieš tris dešimtmečius. Čia, „Šilutės balduose“, jam dar esant studentu teko atlikti praktiką. Jau tuomet fabrikas buvo išskirtinis Lietuvoje – gamino paklausias taburetes ir garsiuosius virtuvės baldų komplektus „Šilutė“.

Baigęs studijas, nuo 1987 m. E.Jankauskas yra dirbęs AB „Klaipėdos baldai“ gamybos direktoriumi, vėliau – šios įmonės vadovu. 2008 – 2014 m. E.Jankauskas buvo AB „Šilutės baldai“ direktoriumi.

Direktorius pasakojo, jog net ir tuo laikotarpiu, kai asmeninis gyvenimas buvo sukurtas Klaipėdoje, jo ryšiai su Šilute nebuvo nutrūkę. Vedęs rusniškę Audrą, tai pat baldininkę, kilusią iš Rusnėje žinomų ir gerbiamų agronomo ir pedagogės Morkevičių šeimos, jis dažnai lankėsi uošvijoje. Dabar E.Jankausko šeima uošvių namus vadina ir savo namais. Jie visi kartu yra įsikūrę paveldėtoje, kadaise legendinio Rusnės žvejo Erčiaus Jurgenaičio sodyboje. Dabar sodyba autentiškai išpuoselėta – tikras pavyzdys visiems krašto žmonėms.

Komandiruotė – didžiulė patirtis

Koncerno SBA savininkų sprendimu, E.Jankauskas 2014 metais buvo paskirtas vadovauti tik ką tuomet Baltarusijoje, Mogiliovo mieste pastatytam baldų fabrikui „Mebelain“. Fabrike, kuris buso pastatytas plyname lauke, jam pavyko per metus taip organizuoti gamybą, kad fabrikas dirbtų pilnu projektiniu pajėgumu. Iššūkius, pasak E.Jankausko, buvo lengva įveikti, nes kartu su juo į Baltarusiją vyko dirbti ir žmona, tai pat turinti nemažą baldų gamybos organizavimo patirtį. 

E.Jankauskas pasakodamas apie baltarusius darbininkus pastebėjo, kad jų sąmonėje, taip kaip sovietiniais laikais buvo ir Lietuvoje, giliai įsišaknijęs noras gauti atlyginimą ir kuo mažiau dirbti. Įmonėje pasikeitė daug darbuotojų, kol pavyko atsirinkti ištikrųjų dirbti ir užsidirbti norinčius žmones. Kita vertus, siekiant motyvuoti darbininkus, be atlyginimo jiems buvo stengiamasi sudaryti ir geras darbo sąlygas: įrengti poilsio kambariai, apstatyti minkštais baldais, skiriamos maitinimosi kompensacijos, organizuojami kultūriniai renginiai ir t.t.

„Visapusiškai stengėmės, kad dirbantys žmonės pamiltų savo darbovietę ir dirbtų noriai, o ne su „valdiška“ darbo nuotaika“, – pasakojo E.Jankauskas.

Prieš kelis metus pradėtos permainos jau įgyvendintos

E.Jankauskas sako, kad jam džiugu, jog palikus Šilutės įmonę dėl komandiruotės į Baltarusiją, čia dirbančių žmonių dar 60-čia padaugėjo. Prieš tris metus suplanuotos Masyvo cecho permainos įgyvendintos, pradėti montuoti pirmieji įrengimai dabar jau puikiai veikia. Todėl fabrikas dabar jau pats pasigamina reikiamus masyvo ruošinius, juos džiovina. Jau paleista automatizuota lentų krovimo ir rūšiavimo linija. Visi šie ir kiti pertvarkymai sudaro prielaidas didinti įmonės gamybos apimtis.

Per kelerius metus „Šilutės baldai“ gerokai pasistūmėjo diegdami LEAN metodus. LEAN programa įtraukia visus: administraciją, padalinių vadovus ir net iniciatyvius darbuotojus teikti pasiūlymus, kaip gamyboje mažinti laiko ir medžiagų sąnaudas, kurios nekuria pridėtinės vertės. Tokio metodo diegimas, pasak E.Jankausko, yra užvedantis o gaunamas efektyvaus darbo rezultatas neša naudą visiems. Be kita ko taip sudaromos prielaidos ir gauti didesnius atlyginimus.

Ilgametę efektyvaus verslo procesų valdymo patirtį Lietuvoje bei Baltijos šalyse turinti bendrovė „Lean.lt“ apdovanojo Lietuvos įmones, pastaraisiais metais pasiekusias įspūdingiausių procesų tobulinimo rezultatų.

„Metų Kaizen“ pripažinta idėja stebina įmonės drąsa tobulinti net ir turimą įrangą bei kasmet sutaupo dešimtis tūkstančių eurų – už geriausią šių metų idėją apdovanojimas įteiktas SBA baldų grupės įmonei UAB „Šilutės baldai“.

E.Jankausko nuomone, tai faktas, kad Šilutės baldų darbuotojai ir specialistai yra aukštos kvalifikacijos ir pasirengę toliau efektyvinti bei plėsti gamybą.

Tačiau E.Jankausko nuomone, negalima apsiriboti tik gamybos plėtra. Jis pritaria savo pirmtakės A.Dijokienės pradėtai veiklai, kurios dėka įmonė tapo ir ne vieno visuomeninio projekto iniciatoriumi. E.Jankauskas taip pat įsitikinęs, jog reikia puošti ir miestą, ir pačią įmonę. Vienas iš artimiausių jo planų – įmonės administracinio pastato renovacija.

Šilutės baldininkai vertina savo įmonę

Įmonės personalo vadovės Indrės Varkulevičienės duomenimis, „Šilutės baldų“ dirbantieji palankiai vertina savo darbovietę. Neseniai specialistė atliko anoniminę apklausą ir jos rezultatai geriausiai charakterizuoja dėl ko šios įmonės darbuotojai  vertina savo darbo vietas. Atrodytų keista, bet žmonėms yra svarbu, kad atlyginimas išmokamas laiku, svarbu, kad be atlyginimo jiems yra suteikiamos pridėtinės vertės: dotuojamas maitinimas, odontologo paslaugos, kad įmonėje veikia medicinos punktas.

Įdomu tai, kad nors šioje įmonėje žmonės dirba fizinį darbą, tačiau yra pageidaujančiųjų, kad čia pat būtų įrengta ir fitnes salė.
AB „Šilutės baldai“ dar vis atsiveža darbuotojų ne tik iš rajono pakraščių, bet ir iš kitų savivaldybių. Nors Šilutės darbo biržos duomenimis, čia registruoti net 85 dar 25 metų nesulaukę jaunuoliai, tačiau net iš tokios grupės žmonių baldininkams yra sudėtinga atsirinkti bent kelis tikrai gebančius ir norinčius dirbti.

Todėl E.Jankauskas su SBA koncerno viešųjų ryšių vadove Virginija Dunauskiene jau kuria planus ir pradeda įgyvendinti siekį, kad „Šilutės balduose“ dirbtų tik Šilutės krašto žmonės. Todėl ši įmonė ir toliau dalyvaus miesto visuomeninėse iniciatyvose, stengsis pateikti rajono žmonėms kuo daugiau informacijos apie čia dirbančius žmones ir jiems sukurtas darbo sąlygas. Ir – kas žino – gal atsiras šilutiškių, iki šiol laimės ieškančių užsieniuose, ir nežinančių, kad susikurti gerą gyvenimą gali ir dirbdami čia pat, šalia namų esančiuose „Šilutės balduose“.