Vaiko gerovės ir globos centras padeda sunkumus patiriančioms šeimoms

Šilutės Vaiko gerovės ir globos centras nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje. Čia įvairias paslaugas gali gauti ir kiekviena įvairių sunkumų patirianti Šilutės rajono šeima.

“Kiekvienas žmogus kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų. Tokių kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose“, – sako Vaiko gerovės ir globos centro direktorė Audronė Čekanskienė.

Vaiko gerovės ir globos centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu visoms Šilutės rajono šeimoms bus teikiamos įvairios paslaugos. Tai individualios ir grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime. bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams.  Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 36 414 asmenų, iš jų Šilutės Vaiko gerovės ir globos centras planuoja suteikti 1 079 asmenims.

„Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir šeimoms bei pavieniams žmonėms būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį“, – sako direktorė A. Čekanskienė.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Vaiko gerovės ir globos centrą, adresu: Liepų g. 16, LT-99184, Šilutė, www.vggc.lt, el. paštas: irena.vismantiene@vggc.lt . Tel. nr. 8 394 4834.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa. Projekto finansavimo suma: 28 983 203,39 Eur. Vaiko gerovės ir globos centrui iš projekto skirta iki 790 474,56 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139.