Vaiko gerovės ir globos centras sako: „Tu gali tapti namais!“

Globoti – tai priimti į savo namus ir širdį tėvų globos netekusį vaiką, juo rūpintis ir padėti augti visaverčiu žmogumi. Sakoma, kad nėra didesnės dovanos nei žmogaus ryšys su žmogumi ir nėra didesnės gyvenimo misijos nei žmogaus užauginimas.

Šilutės miesto gyventojų pašto dėžutes jau pasiekė skrajutės su klausimu: „Ar išdrįstum tapti mano šeima?“ Tai Vaiko gerovės ir globos centro prašymas padėti pasirūpinti be tėvų globos likusiais mūsų rajono vaikais.

Taip pat pagal sudarytą grafiką kas mėnesį globos centro stendas keliauja per miesto įstaigas, o globos centro „Facebook paskyroje“ „Vaikai yra vaikai. Šilutės rajonas“ nuolat akcentuojama: „Tapkite namais“. Taip, nes be tėvų globos likę vaikai labai laukia jūsų.

Globos centro paskirtis

Vaiko gerovės ir globos centro tikslas – kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams būtų surasti globėjai. O norintiems jais tapti siūloma visapusiška specialistų pagalba.

Vaiko gerovės ir globos centras teikia įvairias paslaugas globėjams (rūpintojams) ir globojamiems vaikams, taip pat budintiems globotojams, šeimynoms, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams.

Specialistai konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius globoti ar įvaikinti vaikus, įkurti šeimyną ar vykdyti budinčio globotojo veiklą, vykdo pasirengimo globoti, įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas mokymus pagal specialią programą GIMK. Jie taip pat vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais.

Globos centro specialistų komanda taip pat rūpinasi pagalbos teikimu šeimoms, kuriose yra globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų, organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas.

Kelias globos link

1 žingsnis – sprendimo priėmimas, informacijos surinkimas, konsultacijos.
2 žingsnis – sveikatos pažyma. Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.
3 žingsnis – dokumentų pateikimas. Kreiptis į Vaiko gerovės ir globos centrą arba savivaldybę. Pateikiami dokumentai: prašymas, sveikatos pažyma 046a formos, kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju.
4 žingsnis – laukimas. Jūsų dokumentai bus persiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.
5 žingsnis – kvietimas į mokymus. Gavus teigiamą dokumentų vertinimą globos centras pakvies į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Tuo laikotarpiu specialistai apsilankys jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai privalomi visiems norintiems globoti vaiką.
6 žingsnis – išvados globai gavimas. Per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo vaiko globai.
7 žingsnis – laukimas ir sprendimo priėmimas. Pasirašius teigiamą išvadą, jūs lauksite skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams. Vyks supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.
Tapus globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

Sekite naujienas, klauskite, domėkitės „Facebook“

Vaiko gerovės ir globos centro „Facebook“ paskyra „Vaikai yra vaikai. Šilutės rajonas“. Facebook paskyrą stebi virš 1600 žmonių. Paskyroje nuolat atnaujinama, talpinama informacija susijusi su globa. Kviečiame sekti naujienas, domėtis globa bei atverti savo namų duris ir širdis be tėvų globos likusiems vaikams.

Mus rasite: Liepų g. 16, Šilutė, www.vggc.lt, info@vggc.lt .