Vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančioje programoje „Zipio draugai“ – 250-tūkstantasis vaikas

Lietuvoje jau daugiau kaip 20 metų įgyvendinama vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Zipio draugai“.

Programa moko vaikus atpažinti savo ir kitų jausmus, gebėjimą surasti tinkamą išeitį sudėtingoje situacijoje, ugdo empatiją. Dalyvaudami programoje vaikai mokosi išklausyti, neužsisklęsti, prašyti pagalbos sau ir padėti kitam.

34 pasaulio valstybėse įgyvendinama programa, paremta moderniausiais ir veiksmingiausiais ugdymo metodais, dar ikimokyklinio ugdymo etape padeda pagrindus mokinių psichologiniam atsparumui ir ugdo jų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Skirtingose šalyse ne kartą vykdyti programos poveikio vaikui vertinimai patvirtino trumpalaikį ir ilgalaikį jos poveikį vaikų gebėjimui įveikti kasdienius sunkumus. Taip pat buvo nustatyta, kad programa didina vaikų bendradarbiavimą, savikontrolę, empatiją ir mažina elgesio problemas bei daro teigiamą įtaką vaikų akademiniams pasiekimams.

Dabartinė pandemijos sukelta situacija iššaukia nerimą, įtampą, stresą ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Dalyvaudami programoje „Zipio draugai“ vaikai mokosi tvarkytis ir su kritinėse situacijose kylančiomis stipriomis emocinėmis būsenomis, todėl geriau prisitaiko prie sudėtingų gyvenimo aplinkybių. Taigi, programa, padedanti ugdyti 5 – 7 metų vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, šiandien ypač aktuali.

Nuo 2000 metų programą šalies ugdymo įstaigose įgyvendinti yra parengti 5 600 pedagogų, programoje dalyvavo daugiau nei 250 tūkstančių vaikų. Kasmet programą Lietuvos mokyklose ir daželiuose įgyvendiną apie tūkstantį pedagogų. Programoje dalyvauja apie 19 000 vaikų iš maždaug 600 ugdymo įstaigų, pasklidusių po visą Lietuvą.

Programos generalinis rėmėjas Lietuvoje nuo 2007 metų – prekybos tinklas IKI. Programos autorių teisės priklauso pelno nesiekiančiai organizacijai Partnership for Children (JK). Išimtinė licencija įgyvendinti programą Lietuvoje suteikta pelno nesiekiančiai organizacijai VšĮ „Vaiko labui“.