Vainuto neįgalieji planuoja šiemetinius darbus

vainuto neigaliuju susirinkimasBeveik 70 narių vienijantis Vainuto neįgaliųjų skyrius surengė pirmąjį šiais metais susirinkimą. Daugiau nei pusšimtis susirinkusiųjų aptarė pernykščius darbus ir numatė šiemetines aktualijas bei renginius,  pirmininkės pareigas eiti paprašė ilgametę savo vadovę Anelę Lileikienę, išrinko jos pavaduotoją, naujais nariais papildė tarybą, pasveikino šių metų jubiliatus.

Jau 16 metų šio krašo neįgaliesiems vadovaujanti A.Lileikienė su pagalbininkais parengė vaizdingą praėjusių metų veiklos pristatymą – pernykštes keliones ir renginius vainutiškiai prisiminė žiūrėdami fotografijas.

Vėliau naujomis žiniomis pasidalijo ilgametė padalinio narė Aldona Misiulienė – ji mokė likimo draugus lieti žvakes. Moteris sakė, kad žvakių gaminimo naujų gudrybių ją išmokė Airijoje gyvenanti dukra, o darbo rezultatas pradžiugino visus proceso dalyvius.

Dovanėlės ir gėlių žiedai įteikti net 9-iems šių metų jubiliatams. Susirinkusiųjų sveikinimai skambėjo 65-metį pasitinkančiam vainutiškiui Antanui Beržaičiui, 70-mečiams Zitai Dvylienei iš Vainuto kaimo ir Kazimierui Kurlinkui, gyvenančiam Lolyčio kaime, šiemet 75-mečius švenčiantiems vainutiškiams Marytei Rimkienei ir Antanui Misiuliui, gorainiškei Ksaverai Venckienei ir Liudvikui Vingiui iš Bikavėnų, 80-ies ir 85-erių šiemet sulauksiantiems vainutiškiams Stanislovui Rimkui ir Genovaitei Rudminienei.

Nors renginyje dalyvavo ne visi jubiliatai, jiems skirtos dovanėlės juos pasiekė vėliau, o jas suruošti pirmininkei A.Lileikienei padėjo Vainuto Gerumo namų moterys. Šiek tiek sveikinimams skirta ir iš pačių neįgaliųjų nario mokesčio fondo.

Gėlių žiedai tądien pražydo ir visų padalinio moterų rankose, mat vyrai jas taip pasveikino su pavasariu. Jaukią nuotaiką kūrė ir Valentinos Jasaitienės bei Marytės Bliūdžiuvienės skaitomos eilės.

Vieningi Vainuto neįgalieji buvo ir tada, kai iškilo klausimas dėl tolesnio vadovavimo padaliniui – vienbalsiai nubalsavo, kad ir toliau juos vestų A.Lileikienė.

Daug šiltų žodžių ilgametės pirmininkės adresu pasakė ir susirinkime dalyvavęs Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus. Anot seniūno, A.Lileikienė jau ne tik turi didelę šio darbo patirtį ir dirba aktyviai, bet ir gerai pažįsta visos seniūnijos neįgalius žmones, sugeba kiekvienam rasti paduodžiantį žodį ar išeitį iš sunkios situacijos.  

Pirmininkės pavaduotojos pareigos patikėtos buvusiai pedagogei Onai Čėsnienei, naujais nariais papildyta padalinio taryba.

Numatydami šių metų veiklą vainutiškiai suplanavo ne vieną kelionę ir renginį, o bene tolimiausia kelionė bus į Molėtų observatoriją. Jie taip pat planuoja ne vieną vakaronę, žada dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo programose, skaityti rajono spaudą.

Vakaronę neįgalieji baigė pokalbiais prie arbatos puodelio ir seniūno dovanoto torto.