Vainuto pradinukai pažino krašto istoriją

 

vainuto gimnazijaGimtojo Vainuto miestelio istorija gimnazijos priešmokyklinukus ir pradinukus domėtis krasto istorija skatino paskelbtas projektas „Pasukus laiko ratą. Vainutas“, kurį organizavo pradinio ugdymo mokytoja Asta Mauricienė.

Visą savaitę kiekviena klasė su mokytojomis rinko informaciją, kalbino seniausius miestelio gyventojus ir ruošė pristatymus apie Vainuto seniūnijos vietoves, paminklus, žymius žmones.

Vasario 8-ąją visi, nešini savo kūrybiniais darbais rinkosi į tą triūsą vainikuojantį renginį gimnazijos aktų salėje. Ir ko tik neišgirdome ir nepamatėme!

Bibliotekininkės pristatė dvi knygas apie Vainutą. Pirmoji knyga „Vainutas“ išleista 1996 m. jos sudarytojas yra Vytautas Laurinaitis. Antroji – Algimanto Liekio monografija „Vainutas“, išleista 2006 m., ir joje net 800 psl.

Abiejų knygų autoriai baigę mūsų mokyklą. Renginyje svečiavosi vienas jų – Savivaldybės meras V. Laurinaitis. Tad mokiniai išgirdo atsakymus į klausimus, kaip sekėsi rašyti ir išleisti knygą.

2019-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vietovardžių metais, tad pradinukai buvo supažindinti su Vainuto seniūnijos vietovardžiais: kaimeliais, upeliais, piliakalniais, miškais. Susidomėję klausėmės priešmokyklinukų mokytojos Aldonos Juknienės pasakojimo apie Vainute rastus senovinius rakandus – liktarnas, žibalines lempas, monglius, blynų keptuves, stalo įrankius. Pristatymą užbaigė senoviška daina, kurią dainavo visa salė. Ketvirtokai ir mokytoja Danguolė Jonelienė pasakojo apie seniūnijoje esančius gamtos paminklus: Pauliaus ąžuolą, Lazduonėnų piliakalnį, kuris apipintas sakmėmis ir pasakojimais. Vieną jų, papasakotą Zuzanos Paulienės, mokiniai ir suvaidino.

Vainutą puošia ir žmonių rankomis sukurti paminklai: Jono krikštytojo bažnyčia ir paminklas šv. Jonui ir šv. Mergelei Marijai, Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui atminti, paminklai Antanui Baranauskui, Vainuto valsčiaus 1919 – 1920 m. nepriklausomybės kovų savanoriams, Vainuto simbolis – patranka, paminklinis akmuo Atgimimo ąžuolyne, piemenėlio paminklas. Šiuos paminklus pristatė antrokai su mokytoja Irena Šeperiene.

Pirmokai (mokyt. Janina Barškėtienė) pristatė miestelio herbą, vardijo sunkiai išmoktas datas ir pavadinimus. Trečiokai su mokytoja Asta Mauriciene supažindino visus su žymiais žmonėmis, gyvenusiais Vainute. Tai poetai Antanas Baranauskas, Antanas Vienažindys, Aleksandras ir Juozas Miliauskai–Miglovaros, Silvestras Valiūnas, muzikantai Pranas ir Kazys Budriai, Zigmas Venckus ir kt.

Visus nustebino iš gimnazijos mokinių piešinių sukurtas animacinis filmas apie Vainuto miestelio istoriją, kurio sumanytojas istorijos mokytojas Mindaugas Armonas, kūrėjas Valentas Aškinis.

Susipažinę su Vainuto istorija mokiniai žinias pasitikrino viktorinoje „Ar pažįstu Vainutą?“.