Vainuto ūkininkai nebenori važiuoti smengančiu tiltu

TILTAS 2Grupė Vainuto ir Girininkų kaimo ūkininkų jau porą dešimtmečių į savo žemės sklypus ar miško plotus važiuoja darydami 8-14 kilometrų vingį, nors iki jų žemių yra kitas 2-3 kartus trumpesnis kelias.

Tačiau važiuoti trumpiausiu keliu – Girininkų – Dargiškės vieškeliu – jie negali, nes kelią pastoja apgriuvęs tiltas per Šusties upelį.

Pirmadienį grupė ūkininkų paprašė Šilutės r. savivaldybės tarybos nario Antano Kubaičio padėti išspręsti tilto remonto problemą.

Priversti važiuoti kelis kartus ilgesniu keliu

Iš Girininkų kaimo į Dargiškę veda pusėtinos būklės žvyrkelis, kiek pavažiavus reikėtų sukti per tiltą, kažkada pastatytą per Šusties upelį.

Vasarą tas upelis teka vos poros metrų pločio vaga, tačiau pavasarinių potvynių metu vanduo išlipa iš pusantro metro aukščio šlaitų. Vandens srovė rimtai apgadino sovietmečiu statyto tilto atramas. Trečdalis kelio grunto prieš pat tiltą jau nugarmėjo į upelį, palikdamas duobę. Taigi rizikuojantiems pervažiuoti tiltą ir trumpiausiu keliu pasiekti savo žemes reikia turėti figūrinio važiavimo įgūdžių.

Ūkininkai, kasmet skubantys paruošti savo žemes sėjai, vėliau – prižiūrėti pasėlius ir nuimti derlių, baiminasi važiuoti avarinės būklės tiltu. Jiems tenka į savo plotus važiuoti aplinkiniais keliais -tada atstumas iki pasėlių pasidaro 2-3 kartus ilgesnis, nei važiuojant per tiltelį.
Kai darbymečio metu iš savo sodybų į laukus tenka važiuoti kelis kartus per dieną, ūkininkai tiesiog keikia kelininkus, numojusius ranka į tiltą, ir skaičiuoja laiko ir degalų nuostolius.TILTAS

Be to, tiltas labai reikalingas Dargiškės kaimo gyventojams, nors jų beliko tik poroje sodybų. Jie, negalėdami važiuoti Šusties tiltuku, į rajono centrą turi važiuoti aplinkkeliu per Aušbikavio kaimą, Gorainius ir pasiekę Vainuto kelią sukti link Šilutės. Tokia kelionė į Šilutę yra 10 km ilgesnė nei iki Šilalės. Todėl yra besibaiminančių, kad tas dešimt kilometrų ilgesnis kelias gali būti lemiamas gaisro metu ar išsikvietus greitąją pagalbą.

Projektas padarytas prieš 10 metų

Vainutiškiai ūkininkai Petras Bernotas, Arūnas Španceris bei Kuzmas Tribičius, Kazimieras Tribičius ir Stasys Grublys iš Girininkų prašė Savivaldybės tarybos nario A.Kubaičio padėti išspręsti tilto remonto problemą. Vyrai tikėjosi, kad tiltą suremontuoti pavyktų be didelių investicijų.

Tokią nuomonę palaiko ir pats politikas A.Kubaitis. Jis sako, kad paskyrus kelias dešimtis tūkstančių eurų, būtų įmanoma tiltą sutvirtinti tiek, kad jis dar tarnautų porą dešimčių metų. Patyrusio kelininko nuomone, reikia tik noro kuo greičiau išspręsti problemą. Juolab, kad Girininkų – Dargiškės vieškelis ir tiltas priklauso Savivaldybei.

A.Kubaitis į tilto apžiūrą pakvietė ne tik minėtus ūkininkus su jų pagalbininkais, bet ir Savivaldybės Ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Oželį, Vainuto seniūną Vitalijų Mockų bei kelių ir hidrotechnikos statinių specialistus – UAB „Šilutės polderiai“ inžinierius.

Jie, apžiūrėję tiltą, buvo kitos nuomonės: neįmanoma įgyvendinti ūkininkų vilčių, kad paprastu remontu bus atstatytas tiltas. Vargu ar rasis kokia nors įmonė, kuri imtųsi remonto darbų be projekto ir už minimalią sąmatą. Kas imsis atsakomybės?

Vainuto seniūnas V.Mockus susirinkusiesiems priminė, kad prieš 10 metų jis jau rūpinosi šio tilto remontu. Buvo parengtas remonto projektas, kurio sąmata siekė bemaž pusę milijono litų. Savivaldybei tokia investicija tuomet pasirodė pernelyg didelė.

Savivaldybės specialistas M.Oželis sakė nežinojęs, kad buvo parengtas Girininkų – Dargiškės kelio tilto rekonstrukcijos projektas. Jis žadėjo projektą susirasti archyve ir pateikti Savivaldybės administracijos vadovui bei politikams spręsti, kaip jį būtų galima įgyvendinti.