Valdantieji spjauna į šilutiškių nuomonę

muziejus-lietuvininku-36-retPolitikai stengiasi žūtbūt parduoti muziejų, o prieštaraujantys šilutiškiai rinks parašus

Valdančiųjų politikų dauguma, kurių lyderiai – konservatorius, rajono meras Šarūnas Laužikas, valstietis – žaliasis, vicemeras Virgilijus Pozingis, „darbietis“ Saulius Stankevičius bei „tvarkietis“ Vaidas Pavilonis, dar kartą pademonstravo, kad jiems visai nusispjauti į rinkėjų nuomonę priimant bendruomenei aktualius sprendimus.

Tik valdančiosios koalicijos keliolikos politikų balsais Ekonomikos ir finansų, Teritorijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų komitetuose, kuriems vadovauja V.Pavilonis, Darijus Pundžius ir Juozas Sauspreškis, buvo atmestas opozicijos siūlymas surengti gyventojų apklausą dėl muziejaus pastatų, esančių Šilutėje, Lietuvininkų g. 36, perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės krašto bendruomenės poreikiams.

Miesto bendruomenių noras

Savivaldybės Tarybos opozicija, kuriai vadovauja Liberalų frakcijos narys Arvydas Jakas, pateikė sprendimo projektą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame sprendime, atsižvelgiant į asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ prašymą išbraukti Šilutės muziejaus pastatą su priklausiniais iš privatizuojamų objektų sąrašo ir pastatus perduoti miesto bendruomenių poreikiams, A.Jakas siūlo paskelbti oficialią Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausą ir išsiaiškinti jų nuomonę senojo muziejaus privatizavimo klausimu.

Galimybę rinkėjams taip išreikšti savo nuomonę bet kokiu jiems aktualiu klausimu numato Vietos savivaldos įstatymas. Jame reglamentuojama, kaip turėtų būti vykdoma tokia apklausa.

Opozicijos politikai, remdamiesi įstatymu, siūlė nustatyti apklausos teritoriją – tai būtų Šilutės miesto seniūnijos teritorija, numatyti, kad apklausa bus vykdoma trijose vietose: Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastate, Šilutės m. seniūnijos pastate bei senajame muziejuje. Apklausai vykdyti būtų paskirtas vienas mėnuo, gyventojai išreikšti savo nuomones galėtų darbo dienomis – darbo valandomis.

Pagal įstatymą, apklausai organizuoti Savivaldybės taryba turėtų patvirtinti 7 narių komisiją. Pasak sprendimo projekto autoriaus A.Jako, apklausos rezultatas rajono Tarybai būtų tik patariamojo pobūdžio – akivaizdi gyventojų nuomonės išraiška. Galutinį sprendimą dėl muziejaus pastatų likimo vis dėlto turėtų priimti savivaldybės Taryba, tačiau galbūt politikams prabiltų sąžinė ir jie nebepildytų kažkieno užgaidas, o atsižvelgtų į tūkstančių savo rinkėjų nuomonę.

Valdantiesiems talkina administracija

Tikriausiai nesunku nuspėti, kaip apie siūlomą sprendimo projektą dėl apklausos patvirtinimo ir organizavimo atsiliepė Savivaldybės administracijos skyrių vadovai. Savivaldybės tarybos sekretorius, tarnaujantis valdančiajai daugumai, Jonas Jaunius bei Personalo ir teisės skyriaus vedėjas Arvydas Bielskis politikams aiškino, kad apklausai organizuoti Savivaldybės biudžete nėra pinigų. „Kiečiausias“ priešargumentas: mūsų Savivaldybė tokios apklausos dar niekada nevykdė, neturi jokios patirties, todėl ir neturėtų jos skelbti.

O Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas įžvelgė  biurokratinių trukdžių. Jis opozicijos parengtose sprendimo projekto pastabose nurodo „reikšmingus“ neatitikimus: „Iniciatyvinės grupės teikimas (turėtų būti prašymas, pasirašytas visų iniciatyvinės grupės narių) pateiktas, nesilaikant Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 11 p. reikalavimų (2013-05-30 Tarybos sprendimas Nr. T1-771), t.y. nėra suformuluotas tikslus apklausos klausimas gyventojams, apklausos būdas ir nepateiktas iniciatyvinės grupės koordinatorius“.

Taigi išvada paprasta – valdininkai, kaip ir valdančiosios daugumos politikai, laikosi senos išminties – „Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi“. Gaila, kad jie sau leidžia sėdėti ne rinkėjų palaikomame vežime…

Gyventojų nuomonė aiški ir be apklausos

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys, socialdemokratas Saulius Vytuvis diskusijoje dėl apklausos paskelbimo sakė, kad jau dabar aišku, jog rajono politikai privalo perduoti muziejaus pastatus naudotis Šilutės miesto bendruomenėms. Jis minėjo jau anksčiau Savivaldybei pateiktus visuomeninių organizacijų patvirtinimus, kad bendruomenės įsipareigoja pastatus naudoti visuomeniniams poreikiams, juos tinkamai eksploatuoti ir renovuoti naudojant savo narių ir projektines lėšas. Pasak S.Vytuvio, jau visiems yra žinoma, kad dėl muziejaus pastato išsaugojimo nuo privatizacijos bent pora dešimčių bendruomenių buriasi į asociaciją „Šilutės bendruomenės namai“. Prieš savaitę vykusiame asociacijos narių susirinkime nuspręsta rašyti projektą senojo muziejaus pastatams renovuoti.

S.Vytuvio nuomone, valdančiosios koalicijos priešinimasis leisti organizuoti gyventojų apklausą yra tik dėl baimės dar kartą sužinoti, jog dauguma gyventojų tikrai nori istorinį, kultūros paveldo pastatą išsaugoti visuomenės poreikiams.

Deja, S.Vytuvio ir kitų jo bendraminčių kalbos liko be atgarsio. Trumpomis replikomis, kad pastatai sunyks, kad bendruomenių įsipareigojimai „šakėmis ant vandens rašyti“, kad apklausos iniciatorių kalbos – tik vėjai, valdančiosios daugumos politikai menkino apklausos iniciatyvą.

Šilutės bendruomenės diskriminuojamos

Tačiau komitetų posėdžiuose valdantiesiems nekilo abejonių, kad Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“, vienijanti kelias dešimtis narių, galės puikiai išlaikyti ir suremontuoti apie 200 kv. m buvusios Šylių mokyklos patalpų, todėl šias patalpas panaudos sutartimi bendruomenei „Švylys“ perduos naudotis iki 2020 metų. Mat „Švylys“, kaip ir šilutiškiai, irgi ketina parengti projektą patalpų remontui ir tikisi gauti lėšų.

Nei šyliškiams, nei kitų rajono kaimų bendruomenėms valdantieji politikai, perduodami Savivaldybei priklausančias patalpas, jokių sąlygų nekelia. Nesuvokiamų įrodymų reikalauja tik iš šilutiškių.

Rinks gyventojų parašus

Asociacija „Šilutės bendruomenės namai“ nori politikams dar kartą patvirtinti, kad rinkėjai, kurie balsavo už juos, tikėdamiesi, kad vykdys ne saviškių, o bendruomenės valią, reikalauja palikti senąjį muziejų Šilutės žmonėms, o ne parduoti kokiam nors vienam asmeniui.

Todėl Šilutės miesto šventės metu, nuo 12 val., prie senojo muziejaus – Šeimos skvere rengia asociacijos pristatymą ir parašų rinkimą.

Tie parašai, liudijantys, kad šilutiškiai ir kiti rajono gyventojai prieštarauja muziejaus privatizacijai, birželio pradžioje bus perduoti Savivaldybės tarybai. Tikimasi, kad tie parašai pabudins politikų sąžinę.