Valdžia atsisako netikslingo projekto

NEEILINIS POSEDISAntradienį atostogaujantys rajono politikai buvo pakviesti į neeilinio Tarybos posėdžio 4 sprendimo projektų svarstymus komitetuose.

Valdančiosios koalicijos politikai nusprendė atsisakyti netikslingo ir Savivaldybei galimai nuostolingo projekto „Šilutės dienos paslaugų centro, esančio „Raudonkepuraitės“ lopšelyje – darželyje, pastato sutvarkymas“.

Sprendimas dėl minėto projekto įgyvendinimo buvo parengtas vadovaujant Virgilijaus Pozingio valdančiajai grupei ir skubotai rajono Taryboje priimtas valdžios perversmo metu.

Tarybos mažuma nepatenkinta

Bendrą Ekonomikos ir finansų,  Teritorijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų komitetų posėdį pravesti, rajono merės Daivos Žebelienės prašymu, ėmėsi rajono politikas Arvydas Jakas.

Valstiečių – žaliųjų ir Darbo partijos frakcijų pirmininkai Virgilijus Pozingis ir Saulius Stankevičius priekaištavo dėl tokio posėdžio organizavimo. Jų žodžiais tariant, dėl nereikšmingų sprendimų trukdomos politikų atostogos.

Tačiau valdančiosios koalicijos nuomonė buvo kitokia. Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Algirdas Balčytis kalbėjo, kad būtina ištaisyti ankstesnės valdžios spendimus, kurie trukdo normaliam Savivaldybės administracijos darbui. Reikia pataisyti sprendimą „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ ir sutarties su banku parašo įgaliojimus perduoti savivaldybės administracijos direktoriui. A.Balčyčio nuomone, buvo padaryta klaida, kad ankstesniame sprendime buvo paminėtos ne tik direktoriaus pareigos, bet ir Idos Vasiljevienės pavardė. Todėl pakeitus direktorių tenka taisyti anksčiau parengtus dokumentus.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas A.Jakas gynė poziciją, kad svarbu įpareigoti Savivaldybės  administraciją parengti pastatų energinio naudingumo ir jų energinio efektyvumo didinimo galimybių įvertinimo studiją ir energinio efektyvumo daugiabučiuose namuose programą. Jo nuomone, dabar, kai rajono politikai atostogauja, administracijos darbuotojai turės ką prasmingai veikti ir taip bus sutaupytas brangus laikas rudenį.

Neaiški perspektyva

Daugiausia iečių laužė praradę valdžią politikai. Jie priešinosi dabartinės valdžios ir Savivaldybės administracijos norui atsisakyti projekto „Šilutės dienos paslaugų centro, esančio „Raudonkepuraitės“ lopšelyje – darželyje, pastato sutvarkymas“.
Šiam projektui įgyvendinti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) administruojamo 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo fondo buvo planuojama gauti apie 300 tūkst. Lt, o Savivaldybei iš savo biudžeto reikėjo pridėti 51,6 tūkst. Lt.

V.Pozingis priekaištavo, kad ketinimai atsisakyti projekto nebuvo aptarti Strateginės plėtros komisijoje, priminė, kad buvo daug kovota, jog tokia investicija pasiektų savivaldybės įstaigą.

Bet Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis išdėstė pakankamai svarius argumentus, kodėl reikėtų atsisakyti  minėto projekto. Jis perdavė atostogauti išėjusio direktoriaus Raimundo Ambrozaičio žodžius, kad šiuo metu Savivaldybės biudžete nėra lėšų, kad būtų galima prisidėti prie planuotos investicijos.

Be to, pasak A.Šimelionio, neaiški Šilutės dienos paslaugų centro padalinio, esančio „Raudonkepuraitės“ pastate, perspektyva. Darželyje prisiglaudusi tik viena Šilutės dienos paslaugų centro grupė – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų grupė, kuri yra finansuojama iš SADM programos „Šeimos ir vaikų teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“. Ši programa baigiasi 2012 metais, apie pratęsimo galimybes nėra informacijos, t.y. nėra garantijų, kad programa bus vykdoma ateityje.

O Savivaldybė dar šiemet pradės eksploatuoti socialinėms paslaugoms skirtą pastatą Tulpių gatvėje. Į baigiamą rekonstruoti pastatą ketina sukelti ir daugiau socialines paslaugas teikiančių organizacijų, galbūt ten bus vietos ir Dienos paslaugų centro paslaugoms teikti.

Ankstesnės valdžios sprendimą rekonstruoti patalpas minėtai Dienos paslaugų centro grupei „Raudonkepuraitėje“ A.Šimelionis pavadino skubotu ir mažai apgalvotu. Jis sakė, kad suremontavus patalpas Savivaldybė būtų įpareigota net penkerius metus išsaugoti jų paskirtį.

Paramos neatsisako

Rajono merė D.Žebelienė paneigė V.Pozingio priekaištus, kad dabartinė valdžia atsisako investicijų. Ji buvusiam merui ir jo palaikymo komandai kalbėjo, kad investicijų nebus atsisakyta. D.Žebelienė užtikrino, kad netikslinga ir neapgalvota programa Dienos centrui rekonstruoti patalpas „Raudonkepuraitės“ darželyje bus pakeista į kokią nors kitą socialinių paslaugų programą.

Dauguma politikų palaikė siūlymą kitos savaitės rajono Tarybos posėdyje atsisakyti investicijų į „Raudonkepuraitės“ darželį.

Vėl papiktino „nachališku“ elgesiu

Jau tapo įprasta, kad Šilutės rajono tarybos ar komitetų posėdžiuose dėl valdžios susipriešinę politikai demonstruoja nepagarbą, neapsieina be piktesnių žodžių.

Ir šiame posėdyje politikas Saulius Stankevičius neatsisakė savo pasirinktos keistos pozicijos – įžeidinėti rajono merę D.Žebelienę. Kreipdamasis į V.Pozingį, S.Stankevičius pavadino jį meru, o gavęs politikų pastabą, kad meras dabar jau kitas asmuo, S.Stankevičius atkirto, kad jam meras – vis dar V.Pozingis.

Liberalcentristas Vytautas Laurinaitis, ir anksčiau ne kartą bandęs sudrausminti akiplėšiškai besielgiantį S.Stankevičių, dabar jo elgesį pavadino „nachališku“ ir vėl prašė liautis.

S.Stankevičius atsikirsdamas pranešė, kad užsirašė V.Laurinaičio pasakytą įžeidžiantį žodį ir perduos politiką svarstyti Etikos komisijai.