Valdžia davė atkirtį opozicijos politikų priekaištams

 ATKIRTIS 3Savivaldybės vadovai spaudos konferencijoje antradienį paneigė opozicijos politikų mestus kaltinimus dėl pasiūlymų Rusnės kelio rekonstrukcijai, priekaištų, susietų su Rusnės kelio medžiais, viešųjų pirkimų tarnybos priekaištų apie neviešus darbų pirkimus, dėl nuostolio susijusio atleidžiant Šilutės PSPC buvusį vadovą Liutaurą Indriušką ir dėl opozicijos lyderės Sandros Tamašauskienės skundo tirti „nederamą mero elgesį“.

Meras Vytautas Laurinaitis teigė, kad jie žiniasklaidos atstovams, ir tuo pat metu visuomenei nori ne aiškintis dėl opozicijos politikų paskelbtos informacijos, bet „be jokių emocijų pateikti tikrą, dokumentais paremtą informaciją“. Pasak mero, opozicijos politikų paskelbta informacija prasilenkia su tiesa ir klaidina žmones.

Opozicijos politikų priekaištai valdžiai buvo aprašyti „Šilutės naujienose“ kovo 9 dieną, straipsnyje „Kovo 8 -osios išvakarėse politikė S.Tamašauskienė apkaltino merą nederamu elgesiu…“

Teiginys vertas teisinės atsakomybės

Meras V.Laurinaitis citavo vieną sakinį iš savivaldybės opozicijos politikų pareiškimo – pasiūlymo. Jo nuomone, teiginys „Savivaldybės meras ir administracijos vadovai dangstydami laiku jų pačių nepadarytus darbus, manipuliuodami informacija ėmė ieškoti kaltų. Tai pasėjo neapykantą bendruomenėje, supriešino nuo potvynių pavargusius kai kuriuos bendruomenės narius“ yra vertas teisinės atsakomybės.

Savivaldybei Susisiekimo ministerijos ir Automobilių kelių direkcijos atstovai ne kartą patvirtino, jog jokios pagalbos dėl kelio rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo iš savivaldybės Tarybos ar administracijos nereikės. Visas projekto įgyvendinimo procedūras atliks rangovas. Todėl, pasak mero, opozicijos kaltinimas, jog Savivaldybės vadovai neatliko poveikio aplinkai tyrimų ar kokių nors kitų darbų ir ieško kitų kaltųjų bei taip sėja neapykantą, yra visiškai nepagrįsti.

Faktas, kad opozicijos politikų pasiūlymas išimti iš saugomos teritorijos rekonstruoti suplanuotą kelią, būtų 6 -7 mėnesius nutolinęs darbų pradžią.

Keista, pasak V.Laurinaičio, kad tokį pat pasiūlymą išimti iš saugomų teritorijų vasario mėnesį rajono vadovams siūlė ir kadaise buvęs LR Seimo narys, vienos opozicijos partijos narys Audrius Endzinas. Jam jau buvo išaiškinta, kad toks veiksmas tik sutrukdytų suplanuotai rekonstrukcijai ir kad Automobilių kelių direkcija pati išspręs problemą. Kodėl opozicijos lyderė S.Tamašauskienė Savivaldybės taryboje vėl oficialiai teikė tokį pat pasiūlymą?

„Galima manyti, kad taip siekta tik trukdyti suplanuotų darbų pradžiai“, – teigė meras.

S.Šeputis: „Viešujų pirkimų įstatymas nepažeistas“

Opozicijos politiko, konservatoriaus Arūno Kurliansko, kuris vadovauja Savivaldybės antikorupcijos komisijai priekaištus, kad savivaldybės administracija vykdė neskaidrius – neviešus darbų pirkimus, paneigė savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis. Jis paaiškino ir A.Kurliansko cituotas Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto patikrinimo išvadas, kurios, anot A.Kurliansko, yra nepalankios visiems 2016 metais savivaldybės administracijos vykdytiems mažos vertės darbų pirkimams.

S.Šeputis paaiškino ir supaprastinto mažos vertės darbų pirkimo, įgyvendinto apklausos būdu „Dėl Šilutės miesto Melioratorių alėjos ir Aukštaičių gatvės apšvietimo“ aplinkybes. Šis pirkimas nepalankiai įvertintas tiek Viešųjų pirkimų tarnybos išvadose, tiek paties Antikorupcijos komisijos pirmininko A.Kurliansko vien dėl to, kad nebuvo įgyvendintas viešuoju konkursu būdu.

A.Kurlianskas pirkimą  yra apskundęs SST Vilniuje. Jam rūpi prielaidos apie konkursą laimėjusios ir įgyvendinusios UAB „Įtampa“ sąsajas su ankstesniuoju šios bendrovės direktoriumi, dabar einančiu savivaldybės mero pavaduotojo pareigas Algiu Bekeriu ir galimai supainiotus viešuosius interesus.

Pasak S.Šepučio, Viešųjų pirkimų tarnyba neaptiko nė vieno įgyvendinto pirkimo, kuris būtų neatitikęs įstatymų. Todėl tarnyba nė vienos pirkimo sutarties nepanaikino. Tarnybos tikrinimo  išvados, kurios tarsi yra nepalankios Savivaldybės administracijai, ir kaltinimai, jog net 130 pirkimų atlikti supaprastinta mažos vertės pirkimų tvarka – apklausos būdu, yra tik rekomendacijos lygmens.

S.Šeputis sakė, kad advokatų nuomone, Savivaldybės administracija tokias išvadas galėtų ginčyti teisme, nes jos menkina savivaldybės administracijos darbą, ir opozicijos politikams suteikė prielaidas improvizuoti.

Pasak S.Šepučio, STT tyrimų Savivaldybės administracija jau turėjo. Ši tarnyba jau tikrino viešuosius 2015 m. pirkimus ir nenustatė jokių pažeidimų. Tuometinio tikrinimo išvadose buvo pažymėta, kad Savivaldybės administracija turi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalaujamas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas tvarkas ir jų laikosi. 

Pluoštas popierių dėl L.Indriuškos

Meras V.Laurinaitis dar kartą patvirtino, kad jis nesijaučia padaręs nuostolį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC), nors ir buvo pralaimėtos bylos dėl buvusio vadovo L.Indriuškos atleidimo iš darbo. Meras patikino, kad L.Indriuška iš pareigų buvo atleistas ne dėl kokių nors asmeniškumų. Jis pateikė pluoštelį dokumentų ir keletą citatų iš jų, iš kurių matyti, kad Šilutės PSPC kolektyvo nariai bent kelis kartus skundėsi vadovo destruktyvia veikla, arogancija ir t.t.. Meras citavo ir Medikų sąjungos Klaipėdos apskrities vadovo, įstaigos Stebėtojų tarybos raštus su prašymu spręsti Šilutės PSPC vadovo problemą.

Tai, kad teismuose pralaimėtos bylos, pasak V.Laurinaičio, įliustruoja tik faktą apie Savivaldos įstatymo ir kitų institucijų teisinių reglamentų nesuderintas spragas, kuriomis meistriškai naudojasi advokatai.  Meras patikino, kad Šilutės PSPC kolektyve, vadovaujant naujai paskirtai vadovei Linai Stanišauskienei įsivyravo ramybė ir normalus, konstruktyvus bendravimas.

Nepagrįsti kaltinimai Etikos komisijai

Savivaldybės opozicijos lyderės S.Tamašauskienės skundą dėl mero V.Laurinaičio nederamo elgesio jos atžvilgiu Savivaldybės Etikos komisijai  V.Laurinaitis pavadino nepagrįstu. Jo vertinimą patvirtina ir faktas, jog S.Tamašauskienės skundą svarstyti atsisakė ir minėtoji komisija. 

V.Laurinaičio nuomone, S.Tamašauskienė pasijuto įžeista, kai jis Tarybos posėdyje pakomentavo jos argumentus dėl ko TS-LKD frakcija nebalsuos už Savivaldybės 2018 m biudžetą. S.Tamašauskienė tuomet pareiškė, kad biudžetas nesuderintas su Strateginiu veiklos planu. Meras tuomet pakomentavo, kad toks vertinimas prilygsta pasakymui jog „nebalsuos tik todėl, kad meras negražiai apsirengęs“. Mero nuomone, opozicijos lyderei vertėtų pasirinkti daugiau argumentų, bandant nuneigti kelių mėnesių Savivaldybės administracijos bei jos valdomų įstaigų darbutojų kruopštų darbą.

Pasak mero, Savivaldybės politikai yra visi lygūs ir turi vienodas teises skelbti teisingą informaciją ir sulaukti kitokios nuomonės komentarų.