Valdžia teigia, kad pakankamai rūpinasi H.Zudermano palikimu

zudermanas-448x240H.Zudermano memorialinės ekspozicijos išsaugojimo klausimas nuo birželio pabaigos kaip pingpongo kamuoliukas šokinėja nuo vienų „žaidėjų“ prie kitų: savivaldybės Taryba pabalsavo, kad tos ekspozicijos Macikuose nereikia, apsipeikėjusi opozicija ėmė reikalauti panaikinti tokį sprendimą, meras pažadėjo neskubėti uždaryti ekspozicijos, bet paskui pareiškė, kad H.Zudermano palikimu Šilutėje ir taip pakankamai rūpinamasi…

Šilutės politikai iš žiniaklaidos sužinojo, kad birželio pabaigoje keldami rankas už naujus Šilutės Hugo Šojaus muziejaus veiklos nuostatus, šiuo sprendimu panaikino ir Macikuose, buvusiame Hermano Zudermano tėvų name, tris dešimtmečius veikusią pasaulinio garso rašytojo H. Zudermano memorialinę ekspoziciją.

Opozicija susizgribo taisyti padėtį: įregistravo sprendimo projektą, kuriuo siekiama išsaugoti H.Zudermano ekspoziciją Macikuose. Opiozicijos lyderiai Algirdas Gečas, Sandra Tamašauskienė ir Raimundas Ambrozaitis aiškinamajame rašte rašo: „Sprendimo projektas nebuvo pateiktas Ekonomikos ir finansų, Teritorijų ir kaimo reikalų komitetams, o Socialinių reikalų komitete jis buvo pristatytas tik kaip procedūrinis klausimas, lygiai taip pat jis buvo pristatytas ir Tarybos posėdyje. Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai, svarstant siūlomą panaikinti sprendimą buvo suklaidinti, nes šiuo sprendimu yra naikinamas H.Zudermano muziejus Macikų kaime. Naikintinas sprendimas sukėlė neigiamą Šilutės krašto ir šalies visuomenės vertinimą. Siūlome šį klausimą apsvarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose, išdiskutuoti ir rasti sprendimą, atitinkantį visuomenės poreikius“.

Praėjusios savaitės pradžioje meras Vytautas Laurinaitis kalbėjo, kad Macikuose veikiančios ekspozicijos neskubės uždaryti, dėl jos tarsis su Lietuvos mokslininkų bendruomene. Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė teigė, kad susitikimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute numatytas rugsėjo 15 d.Tačiau jau penktadienį, liepos 15 dieną, Savivaldybės svetainėje paskelbta kitokia valdžios nuomonė: esą H.Zudermano atminimas Šilutėje pakankamai saugomas, daugiausia informacijos galima rasti… internete.

Mero V.Laurinaičio pranešimas:

„Šių dienų diskusija žiniasklaidoje dėl Hermano Zudermano ekspozicijos Macikuose likimo dar kartą patvirtino tai, kad mūsų bendruomenė rūpinasi įžymaus kraštiečio palikimu.

Šis atminimas visą laiką buvo svarbus Šilutės muziejaus tarybai, kuri ne kartą svarstė rašytojo Hermano Zudermano kultūrinį palikimą, nes mūsų kraštui jo kūryba svarbi tiek istoriniu, tiek etnografiniu, tiek literatūriniu aspektu.

Šilutės rajono savivaldybė nemažai prisidėjo prie H.Zudermano gyvenimo ir kūrybos įprasminimo:

1. Hermano Zudermano vardu pavadinta miesto gatvė;

2. Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo, Savivaldybės ir bendruomenės dėka atstatytas paminklas rašytojui;

3. Finansiškai rėmė H. Zudermano literatūrinio kraštotyros klubo išverstas ir išleistas rašytojo knygas, padėjo jas populiarinti. Šviečiamąjį darbą atliko ir atlieka žiniasklaida;

4. Rašytoją Hermaną Zudermaną su dvarininku, iškiliu krašto žmogumi Hugo Šojumi siejo ilgamečiai turiningos draugystės ryšiai, todėl restauruotame dvare planuojama įrengti ekspoziciją rašytojui Hermanui Zudermanui;

5. H.Zudermano tėvų namas Macikuose yra kultūros paveldo objektas, pažymėtas memorialine lenta ir bareljefu. Minėtame name Savivaldybė turi 37,71 kv. m. patalpas, kur vienoje iš jų yra ekspozicija. Esamų patalpų nei muziejumi, nei filialu pavadinti negalėtume, nes jos neatitinka Kultūros ministerijos muziejui nustatytų reikalavimų (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013-12-30 įsakymas Nr. ĮV-898 „Dėl muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008-08-27 įsakymas Nr. ĮV-429 „Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“);

Šilutės muziejaus taryba priėjo prie išvados, kad fizinės sąlygos šiuolaikinei ekspozicijai Macikuose nėra sukurtos, muziejaus strategijoje taip pat nėra atskleista šio objekto perspektyva. Savivaldybės vadovai ir Šilutės muziejaus taryba sveikins visuomeninę diskusiją dėl H.Zudermano, kaip europinio masto kūrėjo, dramaturgo, knygų autoriaus palikimo plėtojimo Šilutėje;

6. Informacija apie rašytoją, jo ekspoziciją pateikta Šilutės H.Šojaus muziejaus interneto svetainėje.

Įvertinus H. Zudermano kūrybos sklaidą pasaulyje, jo kūrybos pagrindu statomus filmus ir spektaklius, šilutiškiai taip pat dėjo nemažai pastangų jį pagerbti ir atminimui įprasminti. Tuo bus rūpinamasi ir toliau, kad būsimos kartos neužmirštų garsaus Šilutės piliečio. Šilutės rajono savivaldybė rėmė ir rems H.Zudermano kultūrinio palikimo puoselėjimą, priežiūrą ir sklaidą“.