Valstybė verčia savivaldybes pradėti skaičiuoti

maistas36 milijonai 862 tūkstančiai litų – tiek per 2012-uosius metus išmokėta įvairių socialinių išmokų mūsų rajono gyventojams. Planuojama, kad panaši suma iš biudžeto šioms reikmėms iškeliaus ir ateinančiais metais.

Šalies Seimas lapkritį priėmė įstatymo pataisas, kurios nustato, jog 2014-aisiais metais lėšos socialinėms išmokoms nebus skiriamos iš valstybės biudžeto kaip tikslinės išmokos, jas savo biudžete teks rasti pačioms savivaldybėms.

Tai reiškia, kad skolose skendinčiai Šilutės rajono savivaldybei papildomai teks surasti 8 milijonus litų.

Šalies žiniasklaidoje pasigirdo savivaldybių vadovų nerimo, kad tokias sumas bus sunku sutaupyti.

Išmokėta beveik 37 milijonai litų pašalpų

Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus l.e.p. vedėja Virginija Paulauskienė ilgokai turi vardyti visas šalpos išmokas, kurios skiriamos įvairioms nepasiturinčių gyventojų kategorijoms.

Šalpos išmokos neįgaliesiems nuo vaikystės, kurie neturi darbo stažo, šiemet sudarė apie 18 mln. litų. Į šį skaičių įskaičiuotos neįgaliųjų slaugos ir priežiūros pašalpos, todėl ir susidarė milijoninės sumos.

Dar 62 tūkst. litų valstybės biudžetui atsiėjo tos pačios mūsų rajono žmonių grupės transporto išlaidų kompensacijos.
Pagal išmokų vaikams įstatymą mokamos 5 rūšių pašalpos: nedirbusioms, todėl iš „Sodros“ išmokų negaunančioms nėščiosioms, gimus vaikui, išmokos vaikui, globos (rūpybos), vienkartinės įsikūrimo išmokos. Iš viso šiemet šioms reikmėms reikėjo apie 5 mln. litų.

Pagal Socialinės paramos mokėjimo įstatymą, mokiniams teikiamas nemokamas maitinimas, o kartą per metus skiriama 156 litų suma mokinio reikmenims įsigyti. Iš viso per metus tam reikėjo apie 1 mln. 800 000 litų.

Dar apie 12 mln. litų skirta socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą.

Tai vis valstybės skiriamos lėšos mūsų rajono socialinėms reikmėms.

Jau suskaičiuota, kad kitiems metams reikės panašių sumų. Tik socialinę pašalpą žadama šiek tiek sumažinti: šiemet tokioms pašalpoms reikėjo apie 9,5 mln. litų, kitais metais tikriausiai prireiks apie 8 mln litų.

Būtent pastarųjų pašalpų mokėjimo naštą numatyta užkrauti ant savivaldybių pečių.

Savivaldybes siekia priversti taupyti

Lapkričio 26 d. Seimas priėmė Socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimą, kuriame numatyta, jog nuo kitų metų socialines pašalpas savivaldybės teiks vykdydamos savarankiškąją savivaldybės funkciją, kuri turės būti finansuojama iš savivaldybių biudžeto lėšų.

Paprastai sakant, ir taip skolose skendinčiai Šilutės savivaldybei teks papildomai surasti tuos planuojamus 8 milijonus.
V.Paulauskienė sako, jog nerimo kilo dėl to, kad savivaldybės pirmąjį metų ketvirtį dar nesurenka pakankamai lėšų į biudžetą, bet mokėti išmokas reikės.

Tačiau žadama, kad jei savivaldybėms lėšų pritrūks, valstybė jas parems, esą tam tikslui bus paliktas tam tikras rezervas.

Pasak V.Paulauskienės, taip sumanyta dėl to, kad siekiama priversti savivaldybes skaičiuoti, taupyti ir socialinę paramą skirti tik tiems, kam ji labiausiai reikalinga, t.y., kad socialiniai darbuotojai įgyvendintų socialinį teisingumą, nuspręsdami, kam reikia skirti pašalpas.

Į paramos skyrimą įtraukia visuomenę

Šilutiškiams socialiniams darbuotojams pašalpų reikalingumo įvertinimas – jokia naujiena, jie tą vadinamąjį socialinį teisingumą pradėjo įgyvendinti dar šiemet. „Šilutės naujienose“ jau rašėme, jog užpernai šalyje kelių savivaldybių socialiniai darbuotojai pirmieji pradėjo tikrinti socialines pašalpas gaunančiųjų materialinę padėtį, gaunamas pajamas ir patys sprendė, ar tiems žmonėms būtina pašalpa.

Kaip jiems sekėsi? „Vien tik šiemet patikrinome apie 300 šeimų“, – sako V.Paulauskienė. Nustatyta įvairių atvejų, paaiškėjo, kad ne visi gyventojai iki tol nurodydavo visas gaunamas pajamas. Tačiau ypač turtingų verslo žmonių, kurie būtų prašę valstybės paramos, Šilutės rajone nenustatyta.

Apie šalyje įgyvendinamą naujovę sužinoję gyventojai irgi neliko nuošalėje. Socialiniai darbuotojai gauna informacijos apie galimai neteisėtai socialines pašalpas gaunančius kaimynus. Į informaciją reaguojama, ji tikrinama, o bandantieji sukčiauti priverčiami deklaruoti pajamas.

Nuo kitų metų pradžios Socialinės paramos skyriuje ir seniūnijose bus sudarytos piniginės socialinės paramos teikimo komisijos. Jų nariai turės teisę tikrinti, svarstyti ir rekomenduoti skyriaus specialistams, kam reikėtų, o kam nereikėtų skirti pinigines pašalpas arba nutraukti jų mokėjimą.

Į komisijų sudėtį įeis skyriaus specialistai ir bendruomenių atstovai, o pasiaiškinti bus kviečiami tie socialinės paramos gavėjai, kurių materialinė padėtis kels įtarimų.

Tokių komisijų uždavinys ir bus didinti piniginės socialinės paramos veiksmingumą ir tikslingumą, t.y., kad įvertinus konkrečias sąlygas ir aplinkybes parama būtų teikiama tik tiems žmonėms, kam ji išties labiausiai reikalinga.

„Taip į piniginės paramos skyrimą bus įtraukiama ir visuomenė“, – sako V.Paulauskienė.