Valstybiniu apdovanojimu pagerbta daugiavaikė mama iš Sugintų

95781821 232796768058122_924506656950190080_nMotinos dienos proga „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos 46 šalies daugiavaikės motinos, išauginusios ir gerai išauklėjusios penkis ir daugiau vaikų. Valstybinį apdovanojimą gavo ir Sugintų kaime (Žemaičių Naumiesčio seniūnija) gyvenanti Zosė Skurdelienė, dorais žmonėmis išauginusi 11 vaikų.

„Esame Dievui dėkingi, kad turime tokią nuostabią mamą. Saugome, mylime ir gerbiame visi“, – sako viena vyresniųjų moters dukrų Violeta Blažienė.
Daugiavaikėms mamoms – Prezidento apdovanojimai

Kiekvienais metais Lietuvos Prezidentūra „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanoja daugiavaikes motinas iš visos Lietuvos. Mamas, kurios dorais žmonėmis išaugino ir išauklėjo penkis ir daugiau vaikų, apdovanojimui gauti pasiūlo savivaldybės, o šios savo ruožtu tokių motinų ieško seniūnijose. Šiemet iš Šilutės rajono apdovanojimui deleguota 82 metų Z. Skurdelienė, turinti 11 vaikų, 16 anūkų ir 8 proanūkius.

Įprastai iškilminga medalių įteikimo ceremonija vyksta Vilniuje, tačiau šiemet Prezidentūros atstovės pas daugiavaikes mamas į atokiausius Lietuvos rajonų kampelius važiavo pačios. Laikantis visų apsaugos priemonių, valstybinius apdovanojimus, gėles ir Prezidento sveikinimą daugiavaikėms motinoms perdavė Kanceliarijos kanclerė Algė Budrytė ir šalies vadovo patarėjai.

Pasibaigus karantinui bus ieškoma būdų pakviesti mamas apsilankyti Prezidentūroje ir asmeniškai pasimatyti su Prezidentu.

„Iš Jūsų širdies šilumos ir begalinės meilės užaugę, iš Jūsų rankomis sukurtų namų svarbiausias gyvenimo vertybes išsinešę vaikai – prasmingiausias nuopelnas Lietuvai, vertas pačių gražiausių pagarbos ir dėkingumo žodžių“, – teigiama šalies vadovo Gitano Nausėdos sveikinime daugiavaikėms mamoms.

Šalies vadovas padėkojo mamoms už išmintį, rūpestį ir pasiaukojimą, kuriuos jos atidavė savo vaikams, o su jais – ir Lietuvos ateičiai.
Daugiavaikėms mamoms valstybės vadovas palinkėjo daug sveikatos, stiprybės ir laimės brangių žmonių apsuptyje.

Išaugino ir išauklėjo 11 vaikų

Prezidentūros atstovės sugintiškės namų kieme apsilankė praėjusią savaitę. Valstybinį apdovanojimą, Prezidento sveikinimo žodžius ir gėlių puokštę jos perdavė dukrai Violetai. Kai dukra perskaitė G. Nausėdos sveikinimo žodžius, Zosės skruostais nuriedėjo džiaugsmo ir jaudulio ašaros. Senjorė jaučiasi labai pagerbta.

Šių metų gruodį Z. Skurdelienė švęs 83-ąjį gimtadienį. Ji gimė netoli Pašyšių esančiame Gruzdžių kaime (Juknaičių seniūnija). Tėvų šeimoje augo kartu su vienintele seserimi Ona. Jos vaikystė buvo sunki. Zosė baigė vieną pradinės mokyklos klasę ir pradėjo tarnauti pas ūkininkus: prižiūrėdavo vaikus, ganė karves, dirbo kitus darbus.
96024793 3028444677201892_7150802118964674560_n1963 metais ji sutiko Bronių Skurdelį ir su juo sukūrė šeimą. Daug metų Skurdeliai gyveno Tumelių kaime, vėliau dėl melioracijos persikėlė į Sugintus. Metams einant, Zosės ir Broniaus šeimą praturtino 11 vaikų: Birutė, Violeta, Bronius, Sofija, Rasa, Remigija, Regina, Loreta, Žydrūnas, Jolita, Raimondas.

Vyriausiajai dukrai Birutei šiemet bus 57 , o jauniausiajam Raimondui – 39 metai.

Kurį laiką Zosė dirbo kolūkyje melžėja, o vėliau šeimininkavo namuose. Auginti tiek vaikų buvo nelengva, reikėdavo anksti keltis, vėlai gultis, kiekvieną vaiką suruošti į mokyklą. Tais laikais reikėdavo pasukti galvą ir kuo vaikus aprengti, numegzti, pasiūti drabužių. Šeima vertėsi ūkiškai, augindavo daug daržovių, laikė gyvulių.

Kai vyresnieji vaikai paaugo, mamai padėdavo prižiūrėti mažesniuosius brolius ir seseris. Violeta prisimena, kad ji su vyresnėmis seserimis pasiskirstydavo valandomis, kuri kada bus prie mažesniųjų vaikų.
„Mamytei būdavo lengviau, kai mes jai padėdavome“, – prisimena dukra. Vasaromis vaikai dirbdavo ūkio šiltnamiuose, užsidirbdavo papildomų pinigų.

Vaikai padeda vieni kitiems

Sugintų kaime esančiame name Z. Skurdelienė gyvena viena, tačiau yra be galo savo vaikų mylima. Kadangi senjorė turi sveikatos problemų, kasdien po tris kartus ją lanko dukra Violeta. Ji pasirūpina, kad mama būtų pavalgiusi, padeda buityje.

Mama vis glosto dukrai galvą ir sako: „Tave mažą auginau, tavo rankytes kojytes čiupinėjau, o tu mano dabar“. Violeta sako, kad yra be galo dėkinga likimui už tokią nuostabią mamą, kuri daug ko išmokė, paklojo pamatus gyvenimui. Visus vaikus Zosė išaugino darbščiais, sąžiningais, tvarkingais, vieningais. Daug kas stebisi, kad visi vienuolika jos vaikų gražiai bendrauja tarpusavyje, vieni kitiems padeda.

Kai mama šventė 80 metų jubiliejų, suvažiavo visi vaikai, anūkai, proanūkiai. Šiuo metu šeimos ratą sudaro 62 žmonės. Vaikai savo mylimą mamą pasveikino ir per Motinos dieną. Tik dėl karantino tie sveikinimai buvo nuotoliniai, jie atsiuntė gėlių, pabendravo telefonu ar per internetines pokalbių programas.