Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų modernizavimas toliau žengia per kaimus

vandentiekio trasosPlanuojama, kad iki 2018-ųjų metų pabaigos Šilutės rajonas gerokai pasistūmės į priekį europietiško gyvenimo link – tuomet numatyta baigti projektą „Nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje (Šilutės mieste, Vilkyčių, Degučių, Laučių ir Gardamo kaimuose).

Šilutės rajono tarybos nariai sausio 28-osios posėdyje pritarė, kad UAB „Šilutės vandenys“ dalyvautų projekte, kurio tikslas – plėtoti ir renovuoti nuotekų tvarkymo sistemas visuose minėtuose kaimuose.

Kai kuriuose kaimuose padėtis liūdna

UAB „Šilutės vandenys“ direktorius Alfredas Markvaldas sako, jog dabar kai kuriuose iš minėtų kaimų padėtis – visai liūdna. Pavyzdžiui, Degučiuose kanalizacijos tinklų nėra visai. Tad vieni vietiniai gyvena kanalizacinius vandenis leisdami į išgriebimo duobes, kita jų dalis yra įsirengę savus valymo įrenginius.

Laučiuose ir Gardame yra įrengti tik nuotekų nusodintuvai, bet vietoj jų dabar numatyta įrengti modernius valymo įrenginius. Be to, čia bus išplėsti ir kanalizacijos tinklai.

Vilkyčių kaime valymo įrengiai yra, bet jie, pasak A.Markvaldo, statyti gal prieš tris dešimtmečius, todėl seniai nebeatitinka šiandienos gamtosauginių reikalavimų. Šie tinklai bus rekonstruojami.

Taip pat bus rekonstruojami ir pagrindiniai kanalizacijos tinklai Šilutės Tilžės ir Lietuvininkų gatvėse.

Darbų pabaiga – 2018-ųjų gale

Iki rekonstrukcijų pradžios dar reikia nueiti ilgą kelią. Savivaldybės Tarybai pritarus dalyvauti projekte, „Šilutės vandenų“ direktorius įgaliotas teikti projektinį pasiūlymą Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriui bei paraišką Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Tuomet bus rengiami dokumentai, kad būtų gautas projektui įgyvendinti finansavimas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Pagal šią priemonę yra remiama geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba, geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ar nauja statyba, nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ar nauja statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija bei statyba.

Šilutės rajono savivaldybė šiai priemonei įgyvendinti gali gauti iki 3 190 620 Eur ES paramos lėšų (UAB „Šilutės vandenys“ indėlis – maždaug 1 444 230 Eur).

Pareiškėjo indėlis priklauso nuo pasirinktų veiklų ir svyruoja nuo 20 iki 50 proc. projekto vertės. Pavyzdžiui, Šilutės miesto buitinių nuotekų, Vilkyčių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių, Laučių ir Gardamo nuotekų tinklų rekonstravimui reikės pridėti 50 proc. savo lėšų. Buitinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybai Degučiuose, tokių pat tinklų statybai Laučiuose ir Gardame reikės pridėti 20 proc. savo lėšų.

Vandentiekininkų direktorius A.Markvaldas prognozuoja, kad statybos darbai gali prasidėti geriausiu atvejų šių metų rudenį arba tik kitąmet. Darbų pabaiga prognozuojama 2018 metų pabaigoje.

Tai dar ne pabaiga

Įgyvendinus šį projektą rekonstruotų vandens teikimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis pailgės 3,587 km; gyventojų, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius išaugs 979, o gyventojų, kuriems nuotekų valymo paslauga bus teikiama naujai pastatytais ir arba rekonstruotais įrenginiais skaičius padidės 1005.

„Baigus šių tinklų rekonstrukcijas visi gyvensime švariau, europietiškai, dar mažiau teršalų pateks į mūsų Nemuną, Baltijos jūrą ir smulkesnius vandens telkinius. Be to, mūsų žmonės gaus tikrai šiuolaikiškas paslaugas“, – projekto naudą vertina A.Markvaldas. 

Tačiau šis projektas dar nebus visų rajono vandens tiekimo ir kanalizacijos trasų atnaujinimo pabaiga. Pasak A.Markvaldo, dar yra kaimų, kuriuose vandentiekio ir kanalizacijos trasos – senos ir laukia modernizavimo eilės.