Vartotojai dažniausiai skundžiasi netinkama maisto produktų ar viešojo maitinimo patiekalų kokybe

1401274 72554997Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet gauna ir ištiria per 2 tūkstančius skundų. 2012 metais buvo užregistruoti 2 477 vartotojų skundai, kuriuos ištyrus, 788 pasitvirtino. Lyginant su 2011 metais, skundų skaičius nežymiai sumažėjo ( 2011 m. – 2 748 skundai).

2012 m. daugiausiai nusiskundimų gauta dėl maisto produktų kokybės (pakitusio ar nebūdingo skonio, konsistencijos, kvapo ir pan.), jie sudarė 47 proc. visų pagrįstų skundų (2011 m. taip pat 47 proc.). Gyventojai daugiau skundėsi dėl higienos pažeidimų (16 proc.) ir maisto produktų su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais (14 proc.).

Tačiau sumažėjo skundų dėl ženklinimo pažeidimų, jie sudarė 9 proc. (2011 ir 2010 m. – 12 proc.). Praėjusiais metais vartotojai dažniausiai skundėsi dėl prekybos įmonėse įsigytų maisto produktų, mėsos ir mėsos gaminių, viešojo maitinimo patiekalų kokybės.

„Išanalizavus skundų tyrimų duomenis, peršasi nuomonė, kad prekybos ir viešojo maitinimo įmonės ekonominio sunkmečio metu pradėjo taupyti higienos sąskaita. Džiugina, kad gyventojai tampa vis pastabesni ir reiklesni, nesitaiksto su higienos taisyklių nepaisymo atvejais ir praneša apie tai.

Reikėtų paraginti vartotojus būti akylesnius įvairių akcijų metu, kai vykdomi maisto produktų su besibaigiančiais tinkamumo vartoti terminais nukainavimai. Reikėtų įvertinti tokių produktų išvaizdą, juslines savybes, perskaityti informaciją ženklinimo etiketėse“, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Balvočius.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams atlikus patikrinimus ir nustačius, kad skunduose minėti faktai pasitvirtino, nedelsiant imamasi priemonių pažeidimams šalinti.

Pavyzdžiui, vartotoja skundėsi, jog sulčių kokteilių bare pardavėja dirbo apibintuotomis rankomis, buvo nesilaikoma asmens higienos taisyklių. Po inspektorių patikrinimo, minėto baro darbuotoja buvo pakeista.

Kitu atveju, vartotojai pasiskundus, kad parsinešė supuvusį granato vaisių, skunde paminėtai parduotuvei buvo uždrausta prekiauti nekokybiškais vaisiais.

Sulaukiama informacijos iš labai pastabių vartotojų, pavyzdžiui vienam vyriškiui abejonių sukėlė datulių skonis ir etiketėse nurodyta šių produktų sudėtis (buvo parašyta tik: „ekologiškos džiovintos datulės”). Atlikus atrinktų datulių mėginių laboratorinius tyrimus, buvo nustatytas konservantas sieros dioksidas, kuris ženklinimo etiketėse nebuvo nurodytas.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena vartotojams, kad jie turi aiškiai nustatytas teises ir gali jomis naudotis.

Nusipirkus netinkamos kokybės, nesaugų maisto produktą, gyventojai turi teisę:

• reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

• grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus.

Šiomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti, jei jis turi prekės pirkimo čekį, ir tol, kol nesibaigė prekės tinkamumo vartoti terminas. Jeigu pardavėjas nevykdo šių reikalavimų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančia nemokama telefono linija (8 800) 40 403 arba užpildyti elektroninę skundo formą – anketą tinklapyje www.vmvt.lt .