VDI: 2022 metais įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe apžvalga

Praėjusiais metais Valstybinė darbo inspekcija (VDI) vykdė kampaniją VIZIJA NULIS, kuria siekė atkreipti dėmesį į augantį žūčių skaičių darbe, paskatinti darbdavius ir darbuotojus labiau susitelkti įgyvendinant saugaus darbo kultūros idėją bei atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos svarbą bei žalą, kurią sukelia abejingumas pavojingoms darbo sąlygoms.

Jau daug metų Lietuvos nelaimingų atsitikimų darbe statistikoje pirmauja statybos darbai.

Kampanija buvo suplanuota mėnesiui ir skirta paminėti balandžio 28-ąją – Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Tačiau pasibaigus pagrindinei kampanijai, kai buvo skelbiami įvairūs informaciniai pranešimai, dalyvaujama radijo laidose ir organizuojami nuotoliniai seminarai, buvo nuspręsta iki metų pabaigos dalyti žūčių ir sunkių sužalojimų statistiką svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, neįskaičiuojant žuvusiųjų per eismo įvykius, darbo metu įvyko 23 mirtini nelaimingi atsitikimai, o sunkius sužalojimus patyrė net 124 darbuotojai. Atitinkamai per 2021 m. buvo gauti 38 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 124 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2022 m., palyginti su 2021 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo 39 proc. (15 atvejų), o sunkių išliko nekitęs.

Kur nelaimės dažniausios?

Yra trys ekonominės veiklos rūšys, kuriomis užsiimančiose įmonėse įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų

Dažniausi pasikartojantys mirtini įvykiai pernai atsitiko neatsargiai dirbant aukštyje, kertant ar genint medžius, užkritus daiktams ir patyrus elektros srovės poveikį. Pagrindiniai nelaimes lėmę veiksniai panašūs ir kasmet kartojasi: 7 darbuotojai žuvo ir net 41 patyrė sunkias traumas, nukritę iš aukščio, 3 darbuotojus mirtinai ir 4 sunkiai traumavo krintantis medis ar jo dalis, atliekant miško kirtimo ir genėjimo darbus, 5 darbuotojai žuvo, o 7 patyrė sunkias traumas prispausti ar sutraiškyti veikiančių transporto priemonių ar mechanizmų, 4 darbuotojus mirtinai ir 2 sunkiai traumavo krintantys daiktai, 3 darbuotojus mirtinai traumavo elektros srovė, net 19 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nugriuvus, jiems paslydus ar užkliuvus, 2 darbuotojus sunkiai traumavo nuošliaužos, dirbant iškasose, 1 darbuotojas žuvo, nuskendęs grūdų bokšte.

Pagal nelaimingų atsitikimų skaičių, pavojingiausi darbai buvo: sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (5 mirtini ir 24 sunkūs), statybos ir remonto (5 mirtini ir 21 sunkūs), miško kirtimo (3 mirtini ir 4 sunkūs), elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo (3 mirtini ir 2 sunkūs), techninių priemonių, mechanizmų aptarnavimo (1 mirtinas ir 9 sunkūs).

 Priežastys

Daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų 2022 m. įvyko dėl nepakankamos darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės, netinkamo darbų organizavimo, ir kai darbuotojai patys nesilaikė vadovų nurodymų ir rizikavo savo gyvybe.

Įvykių darbe metu nustatyti 3 sunkiai nukentėję darbuotojai, taip pat 3 darbuotojai žuvo, būdami neblaivūs. Per 2021 m. įvyko 2 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kai nukentėjo neblaivūs darbuotojai.

Per pirmąjį šių metų mėnesį užregistruoti 6 sunkūs nelaimingi atsitikimai, tai yra trigubai mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kol kas nebuvo nė vieno mirtino atvejo, kai 2022 m. per tą patį laikotarpį buvo 3.

VDI linki, kad 2023-ieji būtų 0 mirčių darbe metai!

VDI inf.