Verslumo skatinimas Vilkyčių jaunimui

© silutesnaujienos.ltPasaulyje jaunimu vadinami 15-29 metų žmonės. Jaunimo laisvalaikis, patirtis, gebėjimai nuolat skatinami, remiami įvairių organizacijų. JTO siekia skatinti jaunų žmonių saviugdą, iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošiant juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Didžiausia Vilkyčių bendruomenės jaunimo problema – nėra galimybių laisvalaikio užimtumui organizuoti. Kita problema – verslumo skatinimo, plėtotės stoka visuomenėje, ypač – tarp jaunimo. Nėra informacijos apie gerąją verslo patirtį ir trūksta žinių apie verslą kaime.

Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“ nuo šiemet rugsėjį pradėjo įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ verslumo skatinimo projektą „Jaunimo supažindinimas su kaimo plėtra“. Projektu siekiama skatinti jaunimo verslumą, sudarant galimybes politikams, ūkininkams, amatininkams ir verslininkams dalintis gerąja patirtimi su kaimo jaunimu, daugiau jaunimo įtraukti į laisvalaikio užimtumą, rengti teminius susitikimus, mokomuosius vizitus bei informacines dienas, sukurti erdvę, kurioje būtų galima dalintis gerąja patirtimi.

Įgyvendinant projektą bus surengta 16 renginių: informacinė diena bendruomenėje, 3 dienos jaunimo organizacijose, mokomasis vizitas į Atviros erdvės centrą Klaipėdoje, amatų mugė bei 10 teminių susitikimų su verslo konsultantais, ūkininkais, verslininkais, politikais.

Šio projekto metu jauni žmonės sužinos apie gerąsias verslo patirtis ir įgys žinių apie verslumą. Tikimės, kad šie renginiai paskatins ne vieną jauną žmogų ateityje imtis verslo savo kaime.© silutesnaujienos.lt

Projektu siekiame, kad kuo daugiau Vilkyčių bendruomenės jaunimo įsitrauktų į verslumo skatinimą bei kaimo plėtrą. Tikimės, kad įgytos žinios padės ir kitų rajonų jaunimui.

Spalio 12 d. Vilkyčių jaunimas lankėsi Atviros erdvės jaunimo centre Klaipėdoje. Centro darbuotojai – Klaipėdos m. savivaldybės vyr. specialistai, įgyvendinantys projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“, Jurgis Ašmonas, Zigmantė Čiakaitė ir Violeta Jakubynaitė, bendradarbiaudami su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bei nevyriausybinėmis organizacijomis, suorganizavo jaunimui mokomąjį užsiėmimą verslumui skatinti.

Jaunimo skatinimo fondas ir Jaunimo organizacija „Darbas“ pristatė savo veiklą Klaipėdos regione, supažindino jaunimą su įstojimo į organizacijas galimybėmis, mokė sumanaus verslumo. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos ekonomikos mokytoja Laimutė Gegieckienė mokė planuoti savo karjerą, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai Mantas, Karolina ir Lukas pristatė savo mokyklą ir supažindino su galimybėmis įgyti specialybę.

Vilkyčių jaunimą sudomino veiklų įvairumas, nevaržomas bendravimas, jie jau laukia kitų susitikimų, naujų idėjų.

Spalio mėnesį (trečiadieniais ir šeštadieniais) Vilkyčių pagrindinėje mokykloje vyksta teminiai užsiėmimai jaunimo verslumo skatinimui kaime, kuriuose laukiamas mūsų kaimo jaunimas.

Dovilė DANIELIŪTĖ, projekto administratorė