VERT konstatavo, jog UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamosios nustatytos su pažeidimais

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, jog Šilutės rajono savivaldybės taryba UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatė nesilaikydama Šilumos ūkio įstatymo, t. y. sprendimu nustatytos šilumos kainų dedamosios neatitinka VERT nustatytų šilumos bazinės kainos dedamųjų.

Pixabay nuotr.

Šilutės rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nepašalinus padarytų pažeidimų, VERT įgis teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

VERT posėdis įvyko kovo 17 d.