Vertimų biuras: teikiamų paslaugų spektras gali nustebinti

Susidūrę su vienu ar keliais nežinomais žodžiais, tikriausiai atsiverčiate tos užsienio kalbos žodyną arba, kaip populiariau šiandien – vertėją internetinėje paieškos sistemoje. Tačiau tada, kai teksto būna keliolika, keliasdešimt ar net keli šimtai puslapių, o šis – itin sudėtingas bei reikalaujantis tikslaus vertimo, su minėtu metodu „neprasisuksi“. O jei ir pavyktų, pagalvokite, kiek jūsų brangaus laiko tai atimtų?

Vertimų biuras „Lisnora“

Net jei iki šiol tokia paslauga jums nebuvo aktuali, tik laiko klausimas, kada šios gali prireikti. Vertimų biuras „Lisnora“ yra visuomet pasirengęs „išgliaudyti“ nežinomus žodžius, nesvarbu, apie kokią užsienio kalbą bekalbėtume ir sujungti šiuos į taisyklingą, rišlų tekstą.

Dėmesio sulaukia ne tik grožiniai vertimai

Neretai, tiesiogiai nesusidūrus su tam tikros profesijos atstovais, apie jų atliekamą darbą yra susidaromas klaidingas įspūdis. Tad vertėjai neretai tapatinami su asmenimis, atliekančiais išimtinai humanitarinio pobūdžio darbus, pavyzdžiui, ramiai gurkšnojantys kavą ir verčiantys širdžiai malonų grožinės literatūros kūrinį. Pastarųjų atliekami vertimai apima kur kas platesnį paslaugų spektrą, reikalaujantį iš šiuos atliekančių vertėjų skirtingų kompetencijų.

Visų pirma, vertimai yra skirstomi į vertimus raštu bei žodinius vertimus. Be šių, reaguojant į kintančius vartotojų poreikius, kai kurios profesionalios vertimų įmonės, pavyzdžiui, „UAB Lisnora“, siūlo vertimų galimybę telefonu ir elektroniniu paštu. Minėti vertimai aktualūs tiek įmonėms, tiek ir fiziniams asmenims.

Prieinamas ne tik skirtingo pobūdžio, bet ir įvairaus turinio vertimas. Vienas klientas gali kreiptis su pageidavimu išversti kalbą, kuri skirta pasveikinti dukrą ir būsimą žentą – kitatautį sutuoktinį, kitas – su finansinės atskaitomybės ataskaita, kuri, išversta į reikiamą kalbą, turi būti pristatyta tos įmonės padaliniui užsienyje. Gali kilti noras vienas užduotis pavadinti lengvomis, kitas – sunkiomis, tačiau toks skirstymas, anot vertėjų, nėra teisingas. Kiekvienam klientui jam tuo metu kilusi problema, susijusi su vienos ar kitos užsienio kalbos barjeru, yra svarbiausia, o kiekvienas profesionalus vertėjas, prsisiėmęs užduotį šią atlikti, į ją privalo žiūrėti atsakingai.

Aišku, tam tikros rūšies vertimai, pavyzdžiui, techniniai ar finansiniai, pelnytai vadinami itin sudėtingais. Minėto pobūdžio tekste gausu specifinių terminų, kurių atitikmenis rasti kitoje kalboje gali būti labai sudėtinga. Tad, pavyzdžiui, techniniai vertimai turėtų būti patikėti žmogui, turinčiam ne tik vertėjo kompetenciją, bet ir išsilavinimą atitinkamoje srityje ar didelę patirtį atliekant tokia specifines užduotis.

Vien vertimų paslaugomis neapsiribojama

Į vertimų biurus kreipiasi daug žmonių su skirtingais pageidavimais. Neretai paaiškėja, jog elementaraus vertimo nepakanka, kadangi išverstas dokumentas turi būti pristatytas tam tikrai institucijai. Žemiau pateiktos tokiu atveju aktualios galimybės.

Vertimo tvirtinimas. Jei dokumentas reikalingas valstybinei institucijai ar privačiai įmonei, įprastai užtenką išverstą dokumentą patvirtinti vertimo biuro spaudu bei vertimą atlikusio biuro antspaudu.
Kalbant apie, pavyzdžiui, teismų bei įvairių užsienio valstybėse esančių intitucijų keliamus reikalavimus, gali būti reikalingas ir dokumento (tiek originalo, tiek išversto) patvirtinimas notaro biure. Tai nereiškia, jog klientui teks bėgioti iš notaro biuro pas vertėją ir atvirkščiai: vertimų biurai įprastai bendradarbiauja su konkrečiu notaru ir patys šiuo formalumu pasirūpina.

Legalizavimas ir apostilė. Kai dokumentas išduotas kitoje užsienio valstybėje arba į šią turi būti pristatytas, aktualiu tampa legalizavimas bei apostilė. Dokumentų legalizavimas yra apibrėžiamas kaip jame esančių parašų, parašo savininko pareigų bei antspaudo tikrumo patvirtinimas, atliekamas LR užsienio reikalų ministerijoje, konsulate ar diplomatinėse atstovybėse.

Apostiliavimas – parašo, pareigų, antspaudo tikrumo patvirtinimas, kurį gali atlikti notaras. UAB „Lisnora“ šias procedūras, eiliniam žmogui vien skambančias sudėtingai, padės atlikti operatyviai bei kokybiškai.