Vėsus ir lietingas pavasaris idealiai tiko miško sodinimo darbams

Miškasodžio talkininkus Šilutės girininkijoje priėmė girininkas Gedas Karolis. Loretos Skirbutienės nuotr.

Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio teritorijoje kasmet iškertama apie 300 ha miško. Pagal galiojantį Lietuvos Miškų įstatymą, iškertamą plotą reikia atkurti per tris metus.

Šį pavasarį 10-yje Šilutės regioninio padalinio girininkijų anksčiau iškirstuose plotuose atkurta 266,70 ha miško, šiuose plotuose sužaliuos šimtai tūkstančių jaunų sodinukų. 41,1 ha palikta savaiminiam miško atžėlimui.

Pastarųjų metų praktika rodo, kad kirtavietėse palikus sėklinius medžius, miškas atželia savaime. Didžiausi kirtaviečių plotai šiemet apsodinti Vainuto girininkijoje – 54,5 ha (girininkas Vitalijus Rupšys), Stemplių girininkijoje – 40,6 ha (girininkas Arūnas Uselis ir Šiaudėnų girininkijoje – (girininkas Tomas Lukošius).

Didinant šalies ir Šilutės rajono miškingumą, šiemet miško pievose ir vietose, kur anksčiau miškas neaugo įveista 15,7 ha miško. Didžiausias plotas įveistas Žemaitkiemio girininkijoje – 9,9 ha (girininkas Vaclovas Šiaudvytis).

Pavasarį, atkūrus ir įveisus mišką, atliekami miško atsodinimo darbai. Atsodinami želdiniai, kurie buvo atkurti arba įveisti ankstesniais metais ir kuriuose ne visi sodinukai prigijo. Kad tokias vietas išsiaiškintų, rudenį miškininkai atlieka pirmų ir trečių metų miško želdinių ir žėlinių inventorizaciją.
Šiemet Šilutės regioninio padalinio girininkijose iš viso pasodinta 300 000 vnt. pušelių, 360 000 eglučių, 800 maumedžio sodinukų, 27 000 vnt. ąžuoliukų, 70 000 vnt. berželių, 125 000 vnt.
juodalksnio sodinukų ir 2 000 liepaičių. Visus miško atkūrimo, įveisimo ir miško atsodinimo darbus atliko rangovų A. Lileikio ir Eglės Navikaitės įmonių ir girininkijų darbininkai.

Pasodinti sodmenys turi tarptautinius sertifikatus. Jie išauginti iš sėklų, surinktų mūsų ir kitų regioninių padalinių genetiniuose draustiniuose, sėklinėse plantacijose arba sėkliniuose medynuose. Visi sodmenys užauginti mūsų regioninio padalinio Norkaičių medelyne. Norkaičiuose užauginti sodmenys pasodinti ir Jurbarko, Kretingos, Mažeikių bei Kazlų Rūdos regioninių padalinių miškuose.
Siekdami didinti sėklinę bazę Norkaičių medelyne šiemet įveisime buko bandomuosius želdinius, kurių konteineriuose užaugintus sodmenis parsivežėme iš Panevėžio medelyno.