Vicemerų verslai, šeimyniniai ryšiai ir privatūs interesai: „Drakonas žuvo, šlovė drakonams!”

Liepos mėnesio paskutinįjį ketvirtadienį įvykusiame rajono tarybos posėdyje po diskusijų ir išsakytų politikų nuomonių, galiausiai priimtas sprendimas dėl pritarimo teikiamai antrai kandidatūrai į Šilutės rajono savivaldybės vicemero pareigas. Šias pareigas meras Vytautas Laurinaitis pasiūlė eiti partijos „Laisvė ir teisingumas“ narei Daivai Žebelienei. Pastaroji politikė kartu su bendrapartiečiu Edvardu Jurjonu po šių metų kovo mėnesį įvykusių rinkimų į savivaldą, pateko į rajono tarybos sudėtį ne itin aukštais rinkėjų balsais - už ją balsavo 552, už E. Jurjoną – 368 rinkėjai. Kai D. Žebelienė pradės eiti vicemero pareigas, jos vietą Taryboje turėtų  pakeisti kitas bendrapartietis - Arūnas Jagminas, surinkęs 293 rinkėjų balsus.

Kandidatūra vienybės neatnešė

Dar prieš tvirtinant Tarybos posėdžio klausimų darbotvarkę, pasiūlymą išimti ir neskubėti priimti 21 klausimo, susijusio su pritarimu teikiamai antrai kandidatūrai į Šilutės rajono savivaldybės vicemero pareigas, pasiūlė Tarybos narys Arūnas Pupšys. Anot jo, ar verta didinti komandą, kai meras su administracija, kuri yra politinio pasitikėjimo, gerai susitvarko su savo darbu. Antra priežastis – vasara, juk Taryba atostogaus.

Atsakydamas į tai meras V. Laurinaitis patikslino, jog iškart po posėdžio naujasis vicemeras dar nepradės eiti pareigų ir toji pradžia užims nemažai laiko. Tai yra, D. Žebelienė, priėmus sprendimą, turės kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, atsisakyti Tarybos nario mandato. Kai tai įvyks ir sulauks patvirtinimo, tik tada rajono meras pasirašys potvarkį ir paskirs ją vicemere. Anot V. Laurinaičio, tai greičiausiai įvyktų tik rugpjūčio antroje pusėje arba net mėnesio gale.

Balsuojant, ar reikia išimti šį sprendimo projektą iš darbotvarkės, dalyvavo 24 tarybos nariai:  už balsavo 10, susilaikė – 2, prieš – 11, nebalsavo – 1. Klausimas nebuvo išimtas iš darbotvarkės.

Visi susiję su statybomis

Prieš balsavimą dėl pritarimo D. Žebelienės kandidatūrai eiti vicemero pareigas, klausimą merui uždavė Tarybos narys Zigmantas Merliūnas. Anot jo, pirmasis vicemeras (Tomas Budrikis – aut. pastaba) prieš pradėdamas eiti šias pareigas, turėjo įmonę, susijusią su statybomis. Šiuo metu visus įgaliojimus, Z. Merliūno žiniomis, T. Budrikis yra perleidęs savo žmonai. Tuo tarpu Administracijos direktoriaus Andriaus Jurkaus žmona taip pat tam tikra forma susijusi su statybomis (projektavimais). Taigi, pasiūlyta ir antrojo vicemero kandidatūra – Daiva Žebelienė – bei jos šeima, anot Z. Merliūno, taip pat stipriai susijusi su statybomis. Laikantis tokios tendencijos, kaip teigė politikas, galbūt tikėtina, kad Tarybos sekretoriumi, kurio vieta iki šiol dar laisva, nes buvusysis A. Jurkus paaukštintas iki administracijos direktoriaus pareigų, bus paskelbtas Steponas Kazlauskas, kuris valdo statybų bendrovę „Žibai“.

Būsimą vicemerę sieja daug interesų

Priminsime, kad D. Žebelienės vyras yra UAB „Savas transportas“ direktorius, vadybininkas, UAB „Toluta“ direktorius, o sūnus – pastarosios bendrovės akcininkas, UAB „Žemvila“, kuri taip pat susijusi su statyba, vadovas ir akcininkas.

Niekam ne paslaptis ir šakočiai, kuriuos savivaldybės administracija perka už labai išaugusias reprezentacijai skirtas išlaidas bei mėgsta dalinti visiems svečiams į kairę ir dešinę bei vaišinti per visus susibūrimus. Beje, šakočių kepimu garsėjanti „Pamario kepykla“ yra po D. Žebelienės globa. Nors rekvizitai.lt neteikia informacijos, kas oficialiai yra šios kepyklos vadovas, tačiau, sprendžiant pagal nurodytą adresą, kuriuo registruota įmonė, jis visiškai sutampa su D. Žebelienės sūnaus Luko Žebelio vadovaujamos įmonės UAB „Žemvila“ adresu: Šilutės g. 44, Pagryniai.

Įdomus faktas ir tas, kad dar praėjusiųjų metų pabaigoje, kai Šilutės kultūros ir pramogų centras sugrįžo į renovuotą pastatą ir būrė naują komandą, netikėtai, kaip „feniksas iš pelenų“, iškilo jaunosios Donatos Žebelienės persona. Pastaroji – D. Žebelienės marti, ji laimėjo konkursą ir tapo Šilutės KPC direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Dar priminsime, kad esamas vicemeras T. Budrikis ir būsima vicemerė D. Žebelienė jau buvo anksčiau svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, kuri pripažino juos supainiojus viešuosius ir privačius interesus. T. Budrikis ir D. Žebelienė, būdami Tarybos nariais, savivaldybėje pasirašinėjo darbų sutartis, atstovavo saviškėms bendrovėms.

„Ars“ ar gėles nešios?

Dar prieš paskelbiant balsavimą dėl pritarimo D. Žebelienės kandidatūrai į vicemero pareigas, klausimą merui uždavė Žygimantas Kurlianskas. Jis paprašė patikslinti, kokių veiklų barus „ars“ naujoji vicemerė.

Anot mero, D. Žebelienei priklausys švietimas, kultūra, sportas, jaunimo ir socialinė veiklos. Na, o vicemerui T. Budrikiui – plėtra, ūkinė ir projektinė veiklos, investicijos ir t.t.

Po mero paaiškinimo Ž. Kurlianskas metė pajuokavimą ir faktu patvirtino daugelio šilutiškių nuomonę, kad pagrindinis vicemerų darbas – tik gėles nešioti. Politikas pasidalijo nesenu pastebėjimu viešųjų pirkimų portale, kur paskelbta informacija, jog 2023-2024 m. Šilutės rajono savivaldybės administracija yra numačiusi net 18 tūkst. Eur gėlėms pirkti, kai tuo tarpu 2015-2016 m. tam tebuvo skiriama apie 3,5 tūkst. Eur. Visų kitų metų lėšos, skirtos gėlėms, nėra viešinamos.

Taigi, nors ir buvo sulaukta įvairių reakcijų dėl naujosios vicemerės kandidatūros, galiausiai už  sprendimo projektą balsavo 17, susilaikė – 6, o prieš – 1.  Pati D. Žebelienė taip pat balsavo paspausdama „už“.