Vienose mokyklose remontai baigiami, kitose – tik pradėti

MOKYKLOSE PAMARIO TIMA 4Artėjant mokslo metams daugelyje rajono švietimo įstaigų sujudimas – vyksta remontai. Vienoms mokykloms ir darželiams pavyko labiau – jų atnaujinimui lėšų gauta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, o rajono Savivaldybė dribtelėjo dar, kitoms teks pasitenkinti tik rajono biudžeto dotacijomis ar tik savų rėmėjų bei moksleivių tėvų parama. Užtat vienose mokslo metai prasidės laiku, ir moksleiviams nereikės stumdytis koridoriuose su statybininkais, o kitose skambant rugsėjo 1-osios skambučiui gali pasigirsti ir statybininkų plaktukų dūžiai.

Bet tai mokiniams – jokia naujiena, mokyklų, kuriose remontai tęsiasi kelis mokslo metų mėnesius, būna kasmet ir gal tik džiaugtis reikia, kad bent tuo metu kažkas atnaujinama.

Apie švietimo įstaigų remontus pasakoja Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėja Stanislava Dilertienė ir Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė.

Pamariškiai džiaugiasi, vydūniečiai dar laukia

Vydūno gimnazijos sporto salė – objektas, kurio šios gimnazijos bendruomenė laukė ne vieną dešimtmetį. Bet jau beveik porą metų (nuo 2014 m. rudens) statoma salė ir šiemet gimnazistams durų dar neatvers. Pasak S.Dilertienės, šiemet iš Valstybės investicijų programos šiam objektui buvo gauta 406 000 eurų, bet darbų jau atlikta už 530 000 eurų. Tikimasi, kad lėšas perskirsčiusi Švietimo ir mokslo ministerija pridės Šilutei trūkstamus ir statybininkams (UAB „Hidrostatyba“, dirbančiai pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Žibai“) dar nesumokėtus pinigus.

Statybos pabaiga numatyta 2017-ųjų rudenį.

Pagrindo džiaugtis turi Pamario pagrindinės mokyklos kolektyvas, mat pagaliau artėja ir šios mokyklos modernizavimo laikas. Šiems darbams bus gautos ES lėšos pagal Klimato kaitos programą, bendra sutarties vertė – apie 1 700 000 eurų. Tačiau prisidėti teks ir Savivaldybei, todėl bus imama 300 000 eurų paskola.

Jau sudaryta rangos sutartis su UAB „Infes“ ir jungtinės veiklos partneriais 36 mėnesiams, rengiamas investicinis projektas. Planuojama, kad darbai gali nusitęsti iki 2020 metų, nes statybininkai negalės dirbti nepertraukiamai, jiems teks taikytis prie ugdymo proceso.
Kol kas šioje mokykloje dirba UAB „Tima“ darbininkai. Jie iki rugsėjo turėtų baigti tualetų remontą, kuriam iš Savivaldybės biudžeto skirta apie 130 000 eurų.

M.Jankaus mokyklos mokiniai tualetais nebesiskųs

Pagaliau turėtų baigtis ir Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokinių skundai dėl sovietmečio relikvijų – tualetų. Jau tris savaites mokykloje dirba UAB „Stamela“ statybininkai. Bus suremontuoti ne tik tualetai, bet ir kai kurie kabinetai, laiptai, atnaujinta vidaus apdaila, pakeista grindų danga. Sutarties vertė – 460 000 eurų, visi pinigai – iš Savivaldybės biudžeto.

Iki rugsėjo 1-osios statybininkai darbų nebaigs, planuojama, kad jie mokyklą paliks tik metų pabaigoje. Ir šis terminas nėra galutinis, mat pagal sutartį darbus galima bus tęsti dar pusmetį.

Kitų mokyklų remontams teko kur kas menkesnės sumos. Pavyzdžiui, apie 6400 eurų skirta Kintų ir Saugų pagrindinėms mokykloms, kuriose teko likviduoti avariją ir remontuoti vandentiekio tinklus. Šie darbai jau atlikti.

Atnaujinami vaikų darželiai

Prieš mokslo metų pradžią atsinaujina ir kai kurie vaikų darželiai.Untitled-1 copy

Šiemet į buvusias mokyklos pradinių klasių patalpas persikelia Pašyšių ikimokyklinukai, ir remontas tose patalpose jau eina į pabaigą. Tikimasi, kad apie 64 000 eurų vertės darbus statybininkai suspės atlikti laiku, ir mažieji pašyšiškiai mokslo metų pradžią švęs dažais kvepiančiuose kabinetuose.

Baigiamos remontuoti ir patalpos Kintų vaikų darželio pastate, kur įsikurs šios seniūnijos mišri ikimokyklinukų grupė. Tam buvo skirta 23 000 eurų. Ir mažieji kintiškiai rugsėjį jau nebeturėtų stumdytis su statybininkais.

Dar 22 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto atiteko Šilutės lopšeliui – darželiui „Ąžuoliukas“, kuriame irgi įrengiamos naujos patalpos. 8000 eurų vertės kosmetiniai remontai atlikti Šilutės lopšelyje – darželyje „Raudonkepuraitė“.

Davė ministerija, prideda ir Savivaldybė

Nemažai švietimo įstaigų modernizuojama ir remontuojama iš Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamų lėšų: Šilutės vaikų darželiai „Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“ bei Žemaičių Naumiesčio vaikų darželis – mokykla. Jie ne tik remontuojami, bet jiems bus nupirkta ir dalis baldų, virtuvių įrangos.
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai ir Katyčių pagrindinei mokyklai pinigų skirta tolesniems stadionų modernizavimo darbams. Katytiškių stadionas jau baigiamas modernizuoti.

Ministerija šių įstaigų būklės pagerinimo darbus apmokės juos jau atlikus – iš viso bus gauta 351 400 eurų.

Pasak S.Dilertienės, minėtų įstaigų būklė buvo tokia prasta, kad prie jų tvarkymo dar maždaug 50 000 eurų teks pridėti ir Savivaldybei.
Šiemet turėtų būti baigtas dar 2012 metais pradėtas Šilutės vaikų darželio „Žvaigždutė“ modernizavimas. Kadangi ES skirtų lėšų visiems numatytiems darbams neužteko, teko organizuoti papildomą konkursą. Savivaldybei pridėjus 200 000 eurų, šiuo metu pastato atnaujinimo darbai jau baigti, į pabaigą eina ir teritorijos tvarkymas.

Geriau pasispausti, bet suremontuoti

B.Tekorienė neneigia, kad kasmet yra mokyklų, kuriose iki rugsėjo nepavyksta užbaigti remontų. Laiku juos užbaigia tik tos įstaigos, kurios tegali atlikti kosmetinius pasitvarkymus iš tėvų ar rėmėjų aukojamų lėšų.

Bet B.Tekorienė mano, kad tai nėra didžiausia blogybė. Jos pastebėjimu, statybininkai visada gražiai prisiderina prie mokyklų vadovų prašymų ir labai stengiasi netrukdyti ugdymo proceso. Mokyklų direktoriai ne kartą yra akcentavę, kad verčiau jau pasispausti ir paieškoti kur laikinai vesti pamokas mokiniams, bet išgyvenus tą nepatogumų laikotarpį vėliau mokyti vaikus gražesnėse patalpose.

B.Tekorienės nuomone, ypatingų piniginių „injekcijų“ dar reikėtų kai kuriems kaimų vaikų darželiams, pavyzdžiui, Saugų ir Švėkšnos. Ji tikisi, kad lėšų bus surasta kitais metais.