Viešojo maitinimo įmonėse su maistu dalijamos ir pavojingos bakterijos

mesa copyValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šių metų lapkričio mėnesį visoje šalyje vykdė akciją „STOP bakterijoms!“, kurios metu įvairių miestų ir rajonų restoranuose, kavinėse, užkandinėse buvo tikrinama darbuotojų asmens higiena, imami mėginiai nuo darbuotojų rankų, vertinta, ar nemūvimi žiedai, ar švarūs drabužiai, ar pakanka priemonių rankoms plauti, ar personalas pasitikrinęs sveikatą ir t.t.

Akcija neaplenkė ir Šilutės rajono. Šilutės VMVT specialistai  dviejose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse nuo šešių darbuotojų rankų paėmė mėginius, ir jų tyrimų rezultatai – pribloškė: dviejų darbuotojų, kurie virtuvėse gamina ir tiekia maistą, rankų plovinių mėginiuose užaugo fekalinį užteršimą parodančios Escherichia coli (E. coli) bakterijos ir netgi auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus, S.aureus) bakterijos.

Viešojo maitinimo įstaigų lankytojams kyla pagrįsta baimė, kokia iš tikrųjų yra higienos būklė valgyklose, restoranuose, mokyklose, jei iš 116 viešojo maitinimo įstaigų pasirinkus tikrinti tik dvi, patikrinus tik 6 darbuotojus, net trečdalis iš jų ant rankų nešiojo pavojingas bakterijas ir jas su patiekalais dalijo lankytojams?..

Sukrečiantys rezultatai

Pirmą kartą šalyje vykdant visuotinę akciją „STOP bakterijoms!“ iš viso patikrintos 64 viešojo maitinimo įmonės ir 187 jų bakterijos ant ranku DSCN8334 1darbuotojų rankų mikrobiologinė tarša. Susumavus bendrus rezultatus, tarp kurių yra ir dviejų Šilutės rajono įmonių, bakterijos darbuotojų rankų ploviniuose aptiktos 10 kavinių, 5 restoranuose, 3 valgyklose, 1 picerijoje, 4 mokyklose, 1 vaikų darželyje, 1 sanatorijos maisto ruošimo skyriuose. Nepatenkinami mėginių atsakymai nustatyti 40 darbuotojų, tai sudarė 21 proc. visų patikrintų darbuotojų.

Tyrimų metu nustatyta, kad 13 proc. visų nuo rankų tirtų plovinių buvo aptiktos S. aureus ir 5 proc. – E.coli, o 3 proc. – ir E. coli, ir S. aureus, todėl tokių virtuvės darbuotojų asmens higiena vertinta nepatenkinamai. Konstatuota, kad šiose įmonėse neveikia asmens higienos savikontrolės sistemos.

Trijose viešojo maitinimo įmonėse bakterijos aptiktos ant visų maistą tvarkiusių darbuotojų rankų.

Kaip teigia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius, tokie faktai dar kartą patvirtina, kad į asmens higieną viešojo maitinimo įmonėse dažnai žiūrima atsainiai ar net aplaidžiai. Taip pat reikia pripažinti, kad darbuotojų, dirbančių nešvariomis, nedezinfekuotomis rankomis pasitaiko ir mokyklų valgyklose, ir populiariose kavinėse.

„Rezultatai verčia sunerimti dar ir dėl to, kad apie šią akciją buvome paskelbę iš anksto, taigi įmonėms sudarėme visas sąlygas pasiruošti, peržiūrėti savo personalo higienos užtikrinimo procedūras ir jas sustiprinti. Tačiau akivaizdu, kad kai kurių darbuotojų bendros higienos žinios ir įgūdžiai vis dar yra nepatenkinami“, – pabrėžė J.Milius, aptardamas bendrus akcijos rezultatus.

Priminė taisykles ir pareigas

bakterijos ant ranku publika DSCN8308 1Po atliktų tyrimų higienos reikalavimų nepaisančioms įmonėms buvo iš karto nurodyta atlikti generalinius valymus, dezinfekavimą, peržiūrėti savikontrolės sistemas. Kai kurios patikrintos įmonės pervestos į didesnės rizikos grupę, sumažintas jų vertinimo balas, savininkams skirtos baudos. Įmonėms patarta vykdyti vidinius savikontrolės auditus, neeilines darbuotojų atestacijas, papildomai apmokyti darbuotojus higienos įgūdžių.

Lapkričio 25-ąją į visuotinį susitikimą ir akcijos „STOP bakterijoms!“ rezultatų Šilutės rajone aptarimą buvo sukviesti mūsų rajono viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys. Šilutės VMVT viršininkas Edmundas Ciparis informavo, kad rajone patikrintos tik dvi iš 116 įmonių, užsiimančių viešuoju maitinimu ir net trečdalis iš patikrintų darbuotojų dirbo nešvariomis rankomis.

E.Ciparis neįvardino tų dviejų įmonių, ant kurių darbuotojų rankų aptiktos itin pavojingos bakterijos. Susitikime kalbėta apie tai, jog viešąjį maitinimą teikiančių įmonių vadovai turi griežčiau reikalauti iš darbuotojų, kad šie laikytųsi higienos normų, taip pat aptarta, kaip elgtis, įtarus ar nustačius, jog kuris nors darbuotojas gali būti infekcinių bakterijų nešiotojas.

Pranešimą apie maistui skirtų teisės aktų reikalavimus, pagrindines infekcinių ligų protrūkių priežastis, maisto ir higienos reikalavimus, darbuotojų rūbus bei tinkamą rankų plovimą skaitė vyriausiasis specialistas Mantas Norvilis. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė pristatė pranešimą apie efektyvų personalo higienos laikymąsi ir kaip apsaugoti vartotoją, priminė higienos normos taisykles, kurių griežtai turi laikytis viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių personalas.

Apie rajono viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse aptinkamus higienos normų taisyklių pažeidimus ar net „nežinojimą“ kalbėjo ir Šilutės VMVT vyriausioji specialistė Virginija Kirjanovienė. Susirinkime dalyvavusiems įmonių atstovams ji dar kartą priminė, kad šie ne į stalčius padėtų naujausią leidinį „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“ (inicijuotą Sveikatos apsaugos ministerijos, Respublikinio mitybos centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos), o gerai jį išstudijuotų.

Mokės iš savo kišenės

Akcijos „STOP bakterijoms!“ mūsų rajone rezultatai parodė, jog net 33 proc. darbuotojų viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse nesilaiko higienos reikalavimų.

Šilutės VMVT viršininkas E.Ciparis, komentuodamas situaciją „Šilutės naujienoms“, sakė: „Toms dviem įmonėms, ant kurių darbuotojų rankų aptikta pavojingų bakterijų, taikyti griežti apribojimai. Bakterijas nešiojantys darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo, įmonėse sugriežtinta higienos normų laikymosi kontrolė, reikalauta pravesti papildomus mokymus“, – sakė pašnekovas.
Anot E.Cipario, jei viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse yra aptinkama higienos nesilaikymo pažeidimų, už atliktus biocheminius laboratorinius tyrimus turi susimokėti pati įmonė.

Pasak Šilutės VMVT viršininko, po akcijos „STOP bakterijoms!“ numatytas tolesnis veiksmų planas, tad higienos laikymosi taisyklių patikrinimai maistą gaminantiems darbuotojams bus atliekami ir toliau.