Vietos paieška kadetų mokyklai tęsiasi

kadetaiSavivaldybės mero Vytauto Laurinaičio potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta paruošti sąlygas kadetų mokyklos įsteigimui Rusnės miestelyje.

Grupei vadovauti paskirtas vicemeras Algirdas Gečas, o grupės nariais tapo rajono politikai Daiva Žebelienė ir Povilas Tunaitis, Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė ir Rusnės specialiosios mokyklos direktorius Romualdas Blechertas. Sąlygos turi būti parengtos iki rugsėjo 10 dienos.

Pasak grupės vadovo A.Gečo, politinis apsisprendimas, kad mes norime savo krašte turėti kadetų mokyklą, jau yra. Šilutės politikai apie tai jau svarstė 4 metus. Savivaldybei palankiausia būtų, kad kadetai ir juos ugdantys pedagogai įsikurtų Rusnės specialiosios mokyklos senuosiuose administraciniuose pastatuose. Bendrojo lavinimo užsiėmimams kadetams norima pasiūlyti Rusnės pagrindinę mokyklą – ją kadetai galėtų lankyti kartu su miestelio vaikais.

Rusnės specialiąją mokyklą ketinama išsaugoti – jos ugdytiniams ir pedagogams  turėtų užtekti vietos naujajame pastate.