Vilkų medžioklė baigėsi, Šilutės rajone krito tik vienas pilkis

VILKO MEDZ_A._ERCIUSAplinkos ministro įsakymu praėjusią savaitę nutrauktas 2019 – 2020 m. vilkų medžioklės sezonas, išnaudojus jų sumedžiojimo limitą, tad šiuos žvėris jau draudžiama medžioti. Mūsų šalyje vilkų medžiojimo sezonas, pagal Medžioklės taisykles prasideda spalio 15 d. ir trunka iki balandžio 1 d., tačiau jis užbaigiamas anksčiau tuo atveju, kai išnaudojamas sumedžiojimo limitas. Šį sezoną Lietuvoje buvo galima sumedžioti 120 vilkų.

Visi Šilutės medžiotojų būreliai, nors ir stengėsi, šiemet sumedžiojo vos vieną vilką. Tokia sėkmė nusišypsojo Vainuto medžiotojų būrelio nariui.

Vainute tenka gintis nuo vilkų

Vainuto medžiotojų būrelio pirmininkas Augustas Miliauskas „Šilutės naujienoms“ patvirtino faktą, kad šiemet vilką pasisekė sumedžioti jų būrelio nariui Alvydui Erciui. Pasak A. Miliausko, Vainuto miškuose negyvena nė viena vilkų šeimyna. Šiuo metu pagal pėdsakus galima spręsti, kad čia tik apsilanko 3 vilkai, kurie ateina iš Tauragės ir Šilalės miškų.

Prieš 15 metų Vainuto miškuose buvo sumedžiota čia gyvenusių vilkų šeimyna – 6 vilkai. Jie anksčiau per metus apdraskydavo ir nugalabydavo apie 30 apylinkės ūkininkų gyvulių. Po šeimynos sunaikinimo Vainuto ūkininkai bent 5 metams atsikvėpė, čia nebuvo papjautas nė vienas gyvulys. Tačiau per kelis pastaruosius metus kasmet ir vėl buvo pražudoma po kelias avis ir telyčaites. Tą juodą darbą, pasak A. Miliausko, daro iš kaimyninių rajonų atkeliaujantys vilkai. Jiems tokie atstumai ne kliūtis, nes vilkas medžioklės metu suvaikšto po 50 ir 60 kilometrų.

A. Miliauskas nesutinka su nuomone, jog vilkai yra ir miško sanitarai, kad sumedžiodami mažesnius ir ligotus žvėris jie apsaugo ant žemės perinčius paukščius ir t.t. Pasak ilgamečio medžiotojo, dažniausiai būna taip, jog vilkai, įsisukę į auginamą gyvulių bandą apdrasko ar nužudo kaip tik pačius stipriausius gyvulius.
Jeigu apylinkės miškuose pradeda veistis stirnos, tai vilkai dažniausiai sugaudo jų jauniklius. „Tad kokie jie sanitarai“, – klausia Vainuto medžiotojų būrelio pirmininkas.

Per 30 metų sumedžiojo pirmą vilką

Vainuto medžiotojų būrelio narys Alvydas Ercius pasakojo, kad tą vienintelį vilką sumedžiojo lapkričio mėnesį. Tai buvo varyminė medžioklė, žvėrį jis pastebėjo iš bokštelio už maždaug 180 metrų. Pašautas vilkas nubėgo tik apie 20 metrų ir krito. Vilkas svėrė apie 50 kg, gali būti, kad jam jau buvo 5 metai. Medžiotojai iki tol dažnai miške surasdavo vilko pėdsakų ar sudraskytų šerniukų, stirniukų liekanų. Todėl buvo pagrindo spėti, kad šis plėšrūnas jau ruošė vietiniuose miškuose vietą savo šeimynai.

Anksčiau A. Ercius vilkų buvo sumedžiojęs tik sovietmečiu. Jis prisimena, kad tuomet buvo skiriamos net premijos už tokį laimikį – 200 rublių. Dabar, sumedžiojęs tokį žvėrį netinkamu laiku, gali gauti ir 2000 eurų baudą. A. Erciaus nuomone, Lietuvoje vilkų tikrai netrūksta, nes tie 120 vilkų šiemet buvo sumedžioti labai greitai – per 2 – 3 mėnesius.

Limitas išnaudotas anksti

Išties, šių plėšrūnų medžioklės limitas šiemet išnaudotas taip anksti, kad pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresniojo patarėjo Vilmanto Graičiūno, yra pagrindo manyti, kad vilkų populiacija šalyje yra gausi. Šiai gausai išsaugoti pasitarnaus ir anksčiau pasibaigusi jų medžioklė – nebus trikdoma ruja, kuri trunka nuo sausio pabaigos iki kovo vidurio, nebus medžiojamos ir kitaip trikdomos vaikingos vilkų patelės, kurios balandžio pabaigoje jau atsiveda jauniklių.

Vilkai ekosistemose atlieka labai svarbų vaidmenį. Naikindami lapes, mangutus ir kitus smulkesnius plėšrūnus, jie padeda išsaugoti nykstančias, ant žemės perinčių paukščių rūšis (kurtinius, tetervinus, jerubes). Švedijoje atlikti tyrimai parodė, kad du kartus padaugėjus vilkų, vidutinio dydžio plėšrūnų gausa sumažėja 4 kartus.
Aplinkosaugininkai primena medžiotojams, kad jie privalo kiekvieną medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege ir visus metus teikti informaciją apie pastebėtus vilkus, lūšis ir ruduosius lokius.

Už neteisėtai sumedžiotą vilką tektų sumokėti nuo 800 iki 1800 eurų baudą ir atlyginti laukiniams gyvūnams padarytą 1046,60 eurų žalą. Be to, konfiskuojami ginklai, transporto priemonės, panaudotos neteisėtai medžioklei ar neteisėtai sumedžiotiems gyvūnams gabenti. Tokį nusižengimą padaręs asmuo netenka teisės medžioti nuo 1 iki 5 metų.