Vilkyčių seniūnijos kūrimas: ką apklausti, kada klausti?

VILKYCIAI MINDAUGAS RIMTIKISSavivaldybės Tarybos komitetuose vėl virė aistros dėl gyventojų apklausos Vilkyčių seniūnijai steigti.

Vilkyčių bendruomenės pirmininkui Mindaugui Rimeikiui norisi, kad apklausa būtų surengta nelaukiant savivaldos rinkimų rezultatų. Jis įsitikinęs, kad tai – nesusiję dalykai.

O kai kurie politikai mano, kad apklausa turėtų būti rengiama kovo – balandžio mėnesiais, po savivaldos rinkimų, kad gyventojų apsisprendimui įtakos neturėtų savivaldos rinkimų dalyviai.

Kokią siūlo apklausą?

Savivaldybės administracija yra parengusi sprendimo projektą, kuriame numatyta, jog gyventojų apklausa dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo būtų rengiama vasario 20-22 dienomis Vilkyčių pagrindinėje mokykloje. Apklausos lapuose būtų įrašytas klausimas: „Ar pritariate Vilkyčių seniūnijos steigimui šių gyvenamųjų vietovių teritorijoje: Vilkyčių k., Aisėnų k., Begėdžių k., Bundalų k., Čiūtelių k., Dieglių k., Grynaičių k., Grumblių k., Kebelių k., Lankupių k., Pangirių k., Sakūtėlių k., Stankaičių k., Stonaičių k., Šilininkų k., Vilkmedžių k.?“

Atsakyti į šį klausimą galėtų tik minėtų kaimų gyventojai. Juose gyvena apie 1300 balsavimo teisę turinčių žmonių.
Jeigu savo nuomonę apklausoje pareikš ne mažiau kaip 15 proc. apklausos teritorijos gyventojų, Savivaldybės taryba privalės svarstyti Vilkyčių seniūnijos steigimo klausimą, tačiau nebūtinai turės pritarti naujos seniūnijos steigimui.

Savivaldybės administracija pateikia ir galimus neigiamus argumentus dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo. Begėdžių, Grynaičių, Vilkmedžių kaimų gyventojams (105 gyventojai)  atstumas iki Vilkyčių didesnis nei iki Saugų, o Bundalų, Čiutelių kaimų gyventojams (139 gyventojai) atstumas iki Vilkyčių toks pat kaip iki Saugų.

Be to, įkūrus Vilkyčių seniūniją, išaugs savivaldybės valdymo išlaidos. Vienos seniūnijos išlaikymo išlaidos Šilutės rajono savivaldybėje vidutiniškai iki šiol siekė iki 200 tūkst. litų (dabar – 58 000 Eur) per metus.

Apklausos teritorija – ne visa seniūnija

Savivaldybės Komunikacijos skyriaus specialistė Rasa Bičkauskienė politikams sakė, kad Vilkyčių bendruomenių prašymu apklausos skelbimas jau buvo vieną kartą atidėtas. Per šį laiką Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas ir speciali Savivaldybės administracijos komisija susitiko su Saugų seniūnijos gyventojais, aplankė kaimus, kurie būtų galimos Vilkyčių seniūnijos riba su likusia Saugų seniūnija.

Savivaldybės administracijos komisija dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo pakoregavo anksčiau parengtą sprendimą ir dabar siūlo apklausoje leisti dalyvauti ne visos Saugų seniūnijos gyventojams, bet tik tiems žmonėms, kurie būtų planuojamos seniūnijos gyventojai. Minėtos komisijos pirmininkas Raimundas Ambrozaitis politikams kalbėjo, kad susitikime Saugose vietos gyventojai nereiškė didelio susidomėjimo dėl vilkytiškių keliamos problemos ir nerodė didelio noro dalyvauti apklausoje. Be to, yra daug vilkytiškių, kurie mano, jog Saugų seniūnijos gyventojams nederėtų spręsti apie vilkytiškių norą atsidalinti.

Vilkyčių bendruomenės pirmininką M.Rimeikį Ekonomikos ir finansų komitete erzino politikų pasvarstymai, kad ir likusios Saugų seniūnijos gyvenviečių žmonių nuomonė turėtų būti svarbi. Jis, neslėpdamas emocijų, kalbėjo, kad Lietuva niekad nebūtų atgavusi nepriklausomybės, jei būtų privalėjusi atsiklausti ir visų tuometinės valstybės žmonių nuomonės.  

Apklausa – prieš rinkimus ar po jų?

Ekonomikos ir finansų komitete didžiausia diskusija kilo dėl apklausos datos. Didesnė dalis politikų yra linkę atidėti apklausos įgyvendinimą vėlesniam laikui – ją rengti kovą ar balandį. Jiems svarbu, kad apklausos laikas nesutaptų su rinkimų agitacijos metu ir kad niekas iš pretendentų į savivaldybės mero postą ar savivaldybės Tarybą nesisavintų Vilkyčių seniūnijos įsteigimo (ar neįsteigimo) nuopelnų.

Politikai mano, kad šią svaitę vyksiančiam savivaldybės Tarybos posėdžiui verta pateikti alternatyvų sprendimą – apklausą rengti po rinkimų.

Rajono meras V.Laurinaitis, ragindamas pritarti Savivaldybės administracijos parengtam sprendimui apklausą rengti vasarį, kalbėjo, kad dabartinio šaukimo Taryba turėtų užbaigti pradėtą klausimą dėl apklausos steigti Vilkyčių seniūniją. Jo nuomone, nevalia savo sprendimu įpareigoti pradėtus darbus įgyvendinti kitos savivaldybės Tarybos politikus.

Politikas Antanas Kubaitis siūlė paprastesnį problemos sprendimo variantą – neišlaidauti ir nesteigti naujos seniūnijos. Jo nuomone, kai bus paskirtas naujas Saugų seniūnas, gal jis sugebės įtikti vilkytiškiams ir jiems nebesinorės atskiros seniūnijos.
Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys Jonas Purlys sakė, kad kategoriškai laikysis nuomonės, jog nauja seniūnija galėtų būti pradėta steigti tik po išsamių ekonominių skaičiavimų, o iki šiol jis apie tokius dar nieko nėra girdėjęs.

Ekonomikos ir finansų bei kitų komitetų nariai pritarė sprendimo projektui, kad apklausa dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo būtų vykdoma pagal Savivaldybės administracijos parengtą siūlymą.

Tačiau Vilkyčių bendruomenės nariai ir kiti seniūnijos steigimo entuziastai dar neturėtų džiūgauti – prieš pat posėdį gali gimti alternatyvus sprendimas, pakeičiantis apklausos laiką. Arba sprendimas dėl apklausos iš viso gali būti nepatvirtintas.
Tuomet pakartotinio šio klausimo svarstymo reikėtų laukti pusmetį.

Užkulisiuose politikai kalba, kad Savivaldybė finansiškai dabar nepajėgi įgyvendinti vilkytiškių užgaidą, ir kad yra didžiulė rizika, jog seniūnijos steigimas – tik kai kurių politikų rinkiminės kampanijos intriga.