Vilkyčių seniūnijos kūrimo idėją temdo „Nepavėjui“

vilkyciu paminklasSusibūrusi Vilkyčių kaimo bendruomenių iniciatyvinė grupė vėl kelia idėją atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir sukurti atskirą Vilkyčių seniūniją. Apie tai kalbėta praėjusią savaitę vykusiame bendruomenės aktyvo susirinkime.

Tačiau ne visiems patinka ši mintis. Prieštaringai vertinamas bendruomenių susivienijimas „Nepavėjui“, kovojantis prieš vėjo jėgaines, skalūnų dujų paiešką Lietuvoje, vakar kelių laikraščių redakcijoms išplatino informaciją, kurioje surašė daug neigiamos informacijos apie vieną iš pagrindinių idėjos autorių – Vilkyčių verslininką Kazimierą Gudžiūną ir ragina vilkytiškius nepalaikyti iniciatyvos kurti savo seniūniją.

Savo pranešimą „Nepavėjui“ pristato taip: „Visi pateikiami faktai ir kita informacija nėra oficialiai patvirtinti, tačiau dėl tyliai vykstančių permainų jaučiame pareigą perduoti turimą informaciją Saugų seniūnijos gyventojams“.

Beje, organizacija „Nepavėjui“, negailinti kaltinimų kitiems asmenims, pati stengiasi likti inkognito – neišsiduoda, kokie veikėjai slepiasi po šiuo pavadinimu.

Kaltina vieną verslininką

Pranešime rašoma, kad Vilkyčių bendruomenė dar 2003-2007 metais iškėlė mintį atsiskirti nuo Saugų seniūnijos. Šį procesą inicijavo vienas iš bendruomenės narių K.Gudžiūnas. Tačiau į susirinkimą tuo klausimu sukviesti vilkytiškiai kone vieningai atsisakė naujos seniūnijos kūrimo.

Toliau „Nepavėjui“ aprašo K.Gudžiūno veiklą bendruomenės centre „Viltis“ ir kaltina jį dėl konfliktų su bendruomenės pirmininku Dariumi Viliumi. Mat D.Vilius „su K.Gudžiūno teikiamais pasiūlymais sunkiai sutiko, ir tai stabdė K.Gudžiūno užmojus“.
Teigiama, kad D.Viliaus veikla nepatiko ir Savivaldybės vadovams, ir verslininkas K.Gudžiūnas prieš D.Vilių „nuteikė dalį bendruomenės narių, suorganizavo susirinkimą, kurio metu perrinko visą bendruomenės centro „Viltis“ valdybą“.

 „Vilties“ pirmininke buvo išrinkta Ineta Pačiauskaitė, kuri „su aktyviai besireiškiančiu K.Gudžiūnu rado bendrą kalbą ir pradėjo kitaip vykdyti visą bendruomenės veiklą“.

Bendruomenės veiklą „Nepavėjui“ aprašo taip: „Bendruomenės narių susirinkimai nevyko, rinkosi tik valdybos nariai, patys kėlė sau užduotis ir patys jas tvirtino. K.Gudžiūnas buvo išrinktas vienu iš valdybos narių. Jau pirmuose susitikimuose jis pateikė savo siūlymą dėl bendruomenės veiklos plano, kuriame ir išdėstė: seniūnijos kūrimas, naudos gavimas iš vėjo jėgainių parko, senelių namų kūrimas. Dar buvusio bendruomenės centro pirmininko Kęstučio Sadausko pradėtas teisminis kelias prieš vėjo jėgainių statytojus buvo uždarytas. Po beveik 2 metus trukusių parengiamųjų teisminių procesų byla buvo sustabdyta pasirašant taikos sutartį. Už tai, kad būtų vykdomi teisminiai procesai, buvo pasirašę kone 400 vietos gyventojų, bet dėl taikos sutarties sprendimą priėmė bendruomenės centro „Viltis“ valdyba, nesušaukusi visuotinio susirinkimo ir neatsiklaususi visuomenės.

Merdintys Vilkyčių kultūros namai taip pat buvo palikti toliau ilsėtis. Nors D.Viliui būnant pirmininku bendruomenės patalpas ėmėsi tvarkyti Savivaldybė, per metus laiko procesas iš mirties taško nepajudėjo. Vėlgi, bendruomenės narių žiniomis, K.Gudžiūnas jau senokai planavo buvusiuose kultūros namuose įrengti senelių namus. Ar tai tikrai buvo planuota jau anksčiau, galime svarstyti, bet būtent šią mintį jis pateikė valdybai, naujai įsitraukęs į bendruomenės centro veiklą.

Kilus įtarimams, kad Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ pirmininkė Ineta Pačiauskaitė galimai derina visus reikalus tik su K.Gudžiūnu, vienas iš bendruomenės valdybos narių paprašė pateikti jos vadovavimo periodo susirinkimų protokolus. Protokolų I.Pačiauskaitė nepateikė ir skubiai atsisakė pirmininkės pareigų. Tai iš dalies patvirtino įtarimus.

Pirmininku buvo išrinktas anksčiau bendruomenės veikloje visiškai nedalyvavęs Mindaugas Rimeikis. Ir vėl – savas, patikimas K.Gudžiūno bendražygis.

K.Gudžiūnas vėl pateikė pasiūlymus valdybos veiklai; kurti Vilkyčių seniūniją, steigti senelių namus ir panaudojant vėjo jėgainių parko statytojų paramą, už 20 500 Lt sutvarkyti kelią, einantį pro asmeninį jo grūdų sandėlį.
Pagrindiniu veiklos klausimu tapo seniūnijos įkūrimas Vilkyčiuose. Visi kiti užmanymai sėkmingai turėjo išsispręst ateityje“.

Abejoja apklausos teisingumu

„Nepavėjui“ praneša, kad „apie atsiskyrimą nuo Saugų seniūnijos Vilkyčių kaimo gyventojai dar neinformuoti, net bendruomenės centro „Viltis“ nariai nesupažindinti su tokiais procesais. Remiantis tik valdybos nutarimu, nuspręsta suformuoti iniciatyvinę grupę dėl seniūnijos kūrimo.

Prieš savaitę, spalio 7 d., susirinkę vienos nuomonės šalininkai sėkmingai tą ir pasitvirtino. Į iniciatyvinę grupę įsirašė dauguma kaimelio verslininkų.
Iniciatyvinės grupės tikslas – surinkti 5 procentų numatomos teritorijos gyventojų parašų ir juos pateikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai.

Visuomenės informavimui ir nuomonės sužinojimui buvo galimi 4 būdai: tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose, gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant, atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose, gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose.

Žinoma, buvo pasirinktas lengviausias ir patikimiausias būdas surinkti teigiamiems parašams, einant į namus pas asmenis, palaikančius šią idėją.
Iš nesutinkančių atsiskirti nuo Saugų seniūnijos parašas gali būti ir nepaimtas, vengiant neigiamų balų.“

Turi mero palaikymą

„Nepavėjui“ pranešime minima vilkytiškė, Savivaldybės tarybos narė Genovaitė Kimbrienė ir teigiama, kad ji vilkytiškiams sakiusi, jog vilkytiškių valią steigti savo seniūniją palaiko dauguma Savivaldybės tarybos narių ir net pats meras Vytautas Laurinaitis.

„Šilutės naujienų“ kalbinta G.Kimbrienė sakė tikrai dalyvavusi bendruomenės centro „Viltis“ susirinkime, nes yra šios bendruomenės narė. Kalbėta apie galimybę surengti oficialią gyventojų apklausą dėl Vilkyčių seniūnijos kūrimo. Vietos savivaldos įstatyme tokia procedūra yra numatyta: reikia kreiptis į Savivaldybės tarybą su prašymu rengti apklausą, Taryboje patvirtinti klausimo formuluotę, gauti oficialius apklausos blankus ir surinkti reikiamą parašų skaičių. Tada šį klausimą Savivaldybės taryba galės svarstyti savo posėdyje ir nuspręsti, ar tam pritarti, ar nepritarti.

G.Kimbrienė priminė, kad meras V.Laurinaitis viešame renginyje vilkytiškiams yra sakęs, jog palaiko jų iniciatyvą turėti atskirą seniūniją.

Kaltinimus grindžia nuogirdomis

Organizacija „Nepavėjui“ savo pranešime primena, kad verslininkas K.Gudžiūnas yra partijos Tvarka ir teisingumas narys ir bendrauja su įtakingais „tvarkiečiais“ – Seimo pirmininko pavaduotoju Kęstu Komskiu, meru V.Laurinaičiu.

Toliau pranešime pateikiamas ilgas K.Gudžiūno „nuodėmių“ aprašymas ir dažniausiai teigiama, kad tie „faktai“ patvirtinami tik tarp gyventojų sklandančiomis kalbomis, nuogirdomis. Tačiau daroma išvada, jog „versija, kad K.Gudžiūno iniciatyva kuriama seniūnija gali persipinti su asmeniniais interesais, labai tikėtina“.

Perspėja dėl neigiamų pasekmių

„Nepavėjui“ pripažįsta, kad „Vilkyčių noras atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir susikurti savo administracinį padalinį galėtų būti sveikintinas ir palaikomas. Daugeliui pagyvenusių žmonių per toli pasiekti Saugų seniūniją. Tikimasi, jog įkūrus Vilkyčių seniūniją, į kaimą bus pritraukta daugiau lėšų. Tačiau Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams reikėtų ne džiūgauti, o susirūpinti, nes po garbinga vėliava eina atkaklūs kaimo verslininkai, visiems gerai žinomi kaip siekiantys tik asmeninės naudos“.

Gyventojai perspėjami, kad „naujos seniūnijos įkūrimui reikalingi nemaži pinigai, o Šilutės rajono savivaldybė įsiskolinusi ne vieną milijoną, tad dėl vieno žmogaus siekiamos asmeninės naudos toks procesas tik dar labiau pablogintų padėtį visame rajone.

Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams siūlome atidžiai įvertinti susiklosčiusią situaciją, ir žinant visas versijas priimti atitinkamą sprendimą. Esant dabartinei valdymo sistemai, kuri visos Lietuvos mastu lydima korupcijos ir kitokių neteisėtų ryšių, atsiskyrimas nuo Saugų seniūnijos gali turėti daugiau neigiamų pasekmių“.