„Vilties angelai“ nusileido Stubriuose

StubriaiBirželio 14-ąją Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras kartu su Stubrių bendruomene, Katyčių pagrindine mokykla ir Katyčių seniūnija organizavo renginį „Vilties angelas“, skirtą tremčių 75-mečiui paminėti.  Renginį vedė Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro  kultūrinės  veiklos vadybininkė Nijolė Stanelienė.

Į Stubrių bendruomenės namų kiemą pakviesti Katyčių seniūnijoje gyvenantys tremtiniai: Paliutė Agnė Šišniauskienė, Onutė Tamašauskaitė – Savickienė, Kazimieras Eidėnas, Salomėja Tamašauskaitė – Valainienė, Pranutė Savickienė, Kostė Stonienė, Steponas Dragūnas ir Natalija Keršulienė.

Stubriai 2Minėjimas prasidėjo Pagėgių Romos katalikų bažnyčios klebono Vytauto Gedvainio aukojamomis šv. Mišiomis už tremtinius. Tremtinių atminties laiškus skaitė Stubrių kaimo jaunimas. Jaunimas papuošė renginio vietą „Vilties angelais“, kuriuos pagamino Katyčių pagrindinės mokyklos bendruomenė kartu su mokytoja Brigita Vitkauskiene. Į skaudžius to meto įvykius istoriko akimis pažvelgė istorijos mokytojas Algimantas Valaitis.

Savo dainomis ir giesmėmis renginį papuošė Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vad. Regina Jokubaitytė) bei Degučių folkloro kolektyvas „Pilutė“ (vad. Adma Baltutienė).

Stubriai 3Katyčių bibliotekininkė Marina Lodusova informavo, kad yra paruošusi virtualią parodą apie Katyčių seniūnijos tremtinius ir kvietė aplankyti ją internetinėje erdvėje.

Renginio aikštelėje vietos atrasta ir Onutės Tamašauskaitės –
Savickienės iš tremties parvežtai kraičio skryniai, siuvinėtiems darbeliams, Natalijos Keršulienės dukros Irutės išsaugotiems tremtinių lagaminams. Visi šie eksponatai po renginio padovanoti Katyčių pagrindinės mokyklos muziejui.

Katyčių seniūnas Jonas Lukošaitis susirinkusiems į renginį tremtiniams padovanojo po gražų šaliką su užrašu „Lietuva“. Po renginio Stubrių kaimo bendruomenės pirmininkė Elytė Stirbienė visus pakvietė pasivaišinti kava ir saldumynais.