Visuomenės sveikatos biuras taip pat kovoja su COVID-19

Vis dar atsiranda gyventojų, kurie painioja visuomenės sveikatos biuro ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliekamas funkcijas. Visuomenės sveikatos centrai vykdo visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei užkrečiamų ligų prevencijos kontrolę, o visuomenės sveikatos biurai vykdo pirminę sveikatos prevenciją. Ši sritis apima informacijos sklaidą, konsultavimą, sveikos gyvensenos skatinimą, visuomenės sveikatos mokymo organizavimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą.

Prasidėjus mokslo metams Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, pradėjo tyrimus greitaisiais serologiniais testais dėl  COVID-19 švietimo įstaigų darbuotojams.

Tačiau pasaulį apėmus pandemijai viskas pasikeičia. Pasikeitė ir Šilutės visuomenės sveikatos biuro veikla ir veiklos prioritetai.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo pat pirmojo karantino pradžios prisidėjo kovojant su COVID-19 pandemija. Visuomenės sveikatos biuras pamažu tapo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pagalba darbe, bendradarbiais.

Kokius darbus atliko Šilutės visuomenės sveikatos biuras?

Pirmojo karantino metu vykdė į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Panemunės valstybės sienos perėjimo kontrolės punkte. Dirbo dienomis, naktimis, savaitgaliais.

Visą laikotarpį nuo pirmojo karantino Biuro specialistės dirba Šilutės mobiliajame patikros punkte. Kartu su čia dirbančiais su asmens sveikatos priežiūros specialistais, tiesiogiai rūpinasi, kad kuo daugiau Šilutės savivaldybės gyventojų būtų patikrinti dėl galimo užsikrėtimo COVID-19.

Kuomet sergančiųjų skaičius buvo pakankamai mažas, epidemiologinius tyrimus dėl COVID-19 atvejų atlikdavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyrius, vadovaujamas vedėjos Romos Jovaišaitės. Kiek vėliau epidemiologinių tyrimų ėmėsi ir Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai. Šimtai skambučių sergantiesiems, aplinkybių nustatymas, kontaktinių asmenų sąrašų sudarymas, jų informavimas – tai tapo Visuomenės sveikatos biuro specialistų kasdienybe. Kasdienybe – tikrąja to žodžio prasme. Specialistai dirbo vakarais – po darbo valandų, savaitgaliais, neskaičiuodami savo asmeninio laiko – dėjo visas pastangas, siekdami kuo skubiau izoliuoti asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiaisiais.

Kaip visa tai vyko?

Specialistai dirbo apklausiant asmenis, turėjusius sąlytį su ligoniais, sergančiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenimis, įtariamais, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bei taikant kitas atvejo valdymo priemones pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus (informacijos rinkimas ir teikimas telefonu bei raštu) ir pateiktą informaciją apie patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį per 24 val. nuo tokio atvejo patvirtinimo. Jei informaciją apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį ugdymo įstaigoje savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras gaudavo iš ugdymo įstaigos anksčiau, nei iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Visuomenės sveikatos biuro specialistai tokio atvejo tyrimą derino su atitinkamos teritorijos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamente paskirtu koordinatoriumi. Nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį ugdymo įstaigose, savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ne vėliau kaip per 24 val. nuo informacijos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį gavimo iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar ugdymo įstaigos, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaiga sudaro ir pateikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos didelės rizikos asmenų, kontaktavusių su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozė, sąrašą pagal nustatytą formą.

Svarbu paminėti, kad visą pandemijos laikotarpį visuomenės sveikatos biuras dirbo informuojant gyventojus, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų, gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka bei informuojant visuomenę dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos priemonių taikymo.

Tiria greitaisiais testais

Prasidėjus mokslo metams Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, pradėjo tyrimus greitaisiais serologiniais testais dėl  COVID-19 švietimo įstaigų darbuotojams. Kiek vėliau – ir Šilutės rajono savivaldybės pavaldžių institucijų darbuotojams. Testas leidžia nustatyti ar žmogus jau persirgo / arba serga COVID-19, t. y., ar susiformavę antikūnai.

Norinčiųjų išsitirti greitaisiais serologiniais testais yra tikrai daug. Visuomenės sveikatos biuras stengiasi priimti išsitirti visus norinčius, tačiau pasitaiko atvejų kai žmonės atvyksta nesiregistravę, per anksti ar vėluodami, o tai sukelia nemažai iššūkių. Dėl šios priežasties svarbu, kad gyventojai suprastų, jog patys turi saugoti savo sveikatą. Atvykus į bet kokią įstaigą (ar tai būtų Visuomenės sveikatos biuras, ar maisto prekių parduotuvė), būtina išlaikyti saugų atstumą ir saugoti savo bei aplinkinių sveikatą. Kad nesusidarytų didelis žmonių srautas Visuomenės sveikatos biure, nuo šiol asmenys tyrimams įleidžiami į patalpas po kelis, o į salę, kurioje atliekami tyrimai – po vieną. Jei tyrimo metu nustatomas teigiamas testo rezultatas, asmuo siunčiamas papildomai tirtis į Šilutės mobilųjį patikros punktą.