VMI: kaip tinkamai dirbti kasos aparatais, įvedus eurą. Netyčia suklydusiems verslininkams VMI leis pasitaisyti

logo ilgasValstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą (2014 m. spalio 22 d. Nr. 1152), informuoja, kaip verslininkai turėtų dirbti kasos aparatais pereinamuoju euro įvedimo laikotarpiu (2015 01 01 – 2015 01 15) ir po jo. Visa išsami informacija yra pateikiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt skyriuje „Euras ir mokesčiai“: http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai.

„VMI pažymi, kad verslui ir gyventojams siekia pateikti kuo išsamesnę informaciją ir padėti pasiruošti sklandžiam valiutos pakeitimui. Institucijos interneto svetainėje publikuojama aktuali informacija, susijusi su euru ir mokesčiais, praktiniai klausimai – atsakymai, nauji teisės aktai, seminarų įrašai“, – pasakoja VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, akcentuodamas, kad pereinamuoju laikotarpiu VMI neskubės bausti verslininkų, nurodydama nustatytus trūkumus ir sudarydama galimybę juos pašalinti, tačiau netoleruos tyčinio vengimo vykdyti nustatytus reikalavimus.

VMI paaiškina, kad grynųjų pinigų litų fiksavimas kasos aparatu pereinamuoju laikotarpiu priklauso nuo kasos aparato funkcionalumo:

a) jeigu kasos aparatai turi techninę galimybę būti užprogramuoti dirbti dviejomis (eurais ir litais) valiutomis (t. y. kasos aparato funkcijos yra pritaikytos fiksuoti atsiskaitymus tiek litais, tiek eurais), litų konvertuoti į eurus nereikės;

b) jeigu kasos aparatai neturi techninės galimybės būti užprogramuoti dirbti dviejomis valiutomis, sumos pereinamuoju laikotarpiu (iki 2015 m. sausio 15 d. įskaitytinai) kasos aparato kvituose nurodomos litais arba eurais, atsižvelgiant į tai, kurios valiutos – lito ar euro – simboliai užprogramuoti kasos aparate, t. y.:

– jeigu kasos aparatas užprogramuotas spausdinti tik litus, tai kasos aparato kvite mokėtinos sumos nurodomos litais;

– jeigu kasos aparatas užprogramuotas spausdinti tik eurus, tai atsiskaitant gauti litai konvertuojami į eurus ir kvite pardavimo suma fiksuojama eurais;

– jeigu kasos aparatas kvite nespausdina valiutos pavadinimo arba jos santrumpos, arba ženklo, tai kasos aparato kvite nurodyta mokėtina suma laikoma išreikšta eurais.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t.y. nuo 2015 m. sausio 16 d., sumos nurodomos tik eurais, jeigu kasos aparatas turi techninę galimybę nurodyti euro simbolį. Jeigu nėra galimybės nurodyti euro simbolį, tai kasos aparato kvite nurodyta suma (tiek su lito simboliu, tiek be jokio simbolio) laikoma išreikšta eurais.

Nuo 2015 m. sausio 16 d. bus galima naudoti ir kasos aparatus, kurie kasos aparato kvite spausdina lito pavadinimą arba jo santrumpą, arba tarptautinį žymėjimą, tačiau tokių kasos aparatų kvituose nurodomos mokėtinos sumos laikomos išreikštomis eurais. Jeigu kasos aparatų kvituose prie mokėtinos sumos, nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kasininkas privalo išbraukti valiutos pavadinimą „litas“ arba jo santrumpą, nurodytą prie mokėtinos sumos, įrašyti euro pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą ir pasirašyti.
Viešajame transporte nuo 2015 m. sausio 16 d. kasos aparatų kvituose, kuriuose prie mokėtinos sumos atspausdintas lito pavadinimas ar jo santrumpa (Lt, LTL), transporto priemonės vairuotojas privalo išbraukti valiutos pavadinimą „litas“ arba jo santrumpą, nurodytą prie mokėtinos sumos, ir nurodyti euro pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą. Pasirašyti nereikia.

VMI pažymi, kad daugiau informacijos apie kasos aparatų perprogramavimą, kasos žurnalų pildymą, praktiniai klausimai – atsakymai ir kita naudinga informacija mokesčių mokėtojams, norintiems tinkamai pasiruošti euro įvedimui – VMI interneto svetainės skyriuje „Euras ir mokesčiai“ http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai, o konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centras telefonu 1882.