VMVT pradeda paramos siekiančių ūkių patikras

Šį mėnesį prasideda ir iki pat metų pabaigos tęsis Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atrinktų ūkio subjektų patikros, kurias atliks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai. Specialistai lankysis visuose NMA atrinktuose ūkiuose ir tikrins kaip ES reikalavimų laikosi pirminiai pašarų, pieno, pieno medaus, kiaušinių, taip pat augalinio maisto gamintojai. Bus tikrinama ar ūkinių gyvūnų laikytojai teisingai rūpinasi gyvūnų sveikatingumu ir gerove, ar tinkamai naudoja veterinarinius vaistus, laikosi jų išlaukos, tvarkingai veda apskaitą. Galvijų ūkių patikrų metu bus tikrinamas ūkinių gyvūnų ženklinimo, bei duomenų perkėlimą ir kaitą Ūkinių gyvūnų registre registravimo reikalavimų laikymasis.

Šiemet taip pat startuoja nauja su aukštesnių gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimu susijusi paramos priemonė – parama už galvijų ganymą ganyklose, išleidimas laisvai vaikščioti diendaržiuose, mocionui (laisvam judėjimui) skirtose aikštelėse.

„Šiemet, pirmą kartą dalies patikrų metu šiltuoju metų periodu vertinsime, ar galvijų laikytojai sudaro sąlygas galvijams pasiganyti natūralioje gamtoje, kur jie galėtų gauti įvairesnių rūšių pašaro, pabūti gryname ore. Tai ūkinių gyvūnų laikytojams įprasta praktika, tačiau siekiant labiau skatinti laikytis aukštesniųjų gyvūnų gerovės standartų, šiemet nuspręsta remti galvijų ganymą natūraliose gamtos sąlygose. Buvimas gamtoje gyvūnams turi teigiamos įtakos sveikatai, imunitetui, elgsenai ir gerovei. Raginame pareiškėjus ir visus gyvūnų laikytojus ne tik prieš prasidedant patikroms, tačiau bet kuriuo atveju, trūkstant žinių pasikonsultuoti su VMVT specialistais ir atsakingai prižiūrėti savo gyvūnus“, – sako VMVT atstovas Giedrius Blekaitis.

LR Žemės ūkio ministro patvirtintų kompleksinės paramos, susietosios paramos už ūkinius gyvūnus reikalavimų ir aukštesniųjų gyvūnų gerovės standartų laikymasis, tai papildomos ūkio pajamos bei platesnės galimybės investicijoms į ūkio modernizavimą, aukštesnio lygio ūkinių gyvūnų gerbūvį, pašarų saugą, pirminę maisto gamybą ir jo kokybę.

VMVT inf.