VTEK tirs, ar Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų

BudrikasVyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė tirti, ar Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (VLŽRVVG) direktorė Edita Rimkė kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, informuodama, jog būdamas kitos panašios asociacijos – „Žuvėjų kraštas“ – pirmininku R.Budrikas Šilutės rajono savivaldybėje sprendė klausimus, susijusius su šios asociacijos konkurente – VLŽRVVG.

Interesų konfliktą VLŽRVVG atstovai pastebėjo tada, kai Savivaldybės Taryboje buvo sprendžiamas klausimas, ar reikia Savivaldybei dalyvauti Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veikloje. VLŽRVVG politikų prašė deleguoti atstovą į šios asociacijos valdybą.

Tačiau politikai atstovo nedelegavo ir nesutiko, kad Šilutės r. savivaldybė dalyvautų VLŽRVVG veikloje.

VLŽRVVG vadovai mano, kad tokiam Šilutės politikų sprendimui įtakos galėjo turėti ir R.Budriko pasisakymai savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose, nes sprendimo projekto autorius – Planavimo bei ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Tomas Paulius ir pats šio skyriaus vedėjas R.Budrikas neigiamai kalbėjo apie tokio sprendimo pasekmes. „Šilutės naujenos“ apie tai rašė spalio 27 d. straipsnyje „Savivaldybė nenori dalintis su kaimynais Žuvininkystei skirtomis lėšomis?“.

R.Budrikas, kuris yra ir Šilutės rajono žuvininkų VVG „Žuvėjų kraštas“ vadovas, tuomet politikams pasakojo, kad Šilutės savivaldybei sutikus deleguoti savo atstovą į regioninę VLŽRVVG, gali tekti su kitų savivaldybių žvejų įmonėmis ir bendruomenėmis dalintis lėšas (1,6 mln. eurų), kurių tikimasi gauti rajono žuvininkų VVG projektams. Tokios prielaidos nebuvo paremtos jokiais dokumentais.

Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės narių nuomone, tokiais savo veiksmais R.Budrikas įsipainiojo į viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

VLŽRVVG skundą gavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gruodžio 2 dienos posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Remigijaus Budriko elgesio.