Vydūniečiai organizavo respublikinį rašinių konkursą

vyduno gimnazija_respublikinis_rasiniu_konkursasŠilutės Vydūno gimnazija, minėdama iškilaus filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno 150-ąsias gimimo metines organizavo mokinių rašinių konkursą „Namai yra vieta, kurioje auginamas gerumas“. Sulaukėme 23 mokinių darbų iš 18 respublikos mokyklų, 8 iš jų tapo laureatais ir buvo pakviesti į šventinę Vydūno gimnazijos asamblėją, ekskursiją į Kintų Vydūno kultūros centrą.

Kuo Vydūnas gali būti įdomus ir svarbus šiandien?

Vydūno tekstuose į pirmą vietą iškyla siekis žadinti žmogaus dvasią, žmoniškumą, nuo kurio, jo žodžiais tariant, priklauso visos tautos žmoniškumas. Gyvenimas, pasak filosofo, tai kelionė tobulumo link, o žmonės nėra silpni, nes turi kūrybos galią. Svarbi vieta šiame žmogaus augimo kelyje skiriama namams. Įsiklausykime į rašinių konkurso laureatų mintis.

„Namai – tai tėvynė. Belieka apsispręsti, ar statome ant suręstų tėvynės pamatų namą, ar griauname tai, kas jau sukurta. Ar svetur galime atrasti save kaip žmogų, ar galime sukurti sau ir kitiems namus plačiąja šio žodžio prasme? Jei užversime langines išorės dirgikliams ir leisime žibėti dvasinei švieselei, susitelksime ties Lietuva, jos istorija, tuomet tapsime patriotiškos tautos dalimi ir žinosime – čia mūsų namai.“

„Ką aš supratau pamokoje apie Vydūną? Kad kiekvienas esame susiję su noru dirbti savo šaliai, noru suvokti buvimo šioje žemėje prasmę.

Jausdama ramybę nors kelioms akimirkoms nusikeliu į praėjusį šimtmetį ir drąsiai ištiesiu ranką artimu tapusiam Vydūnui: „Sveiki, aš Ugnė, jūsų mintys mane įkvėpė neabejoti ir daryti tai, ką darau – padėti silpniesiems“.

„Namai – tai šeima. Jos dėka suvokiau, kas yra tolerancija. Visada galvojau, kad žmogus turi būti kitoks ir nevaržomas. Esu laiminga, kad turiu intelektualią mamą, plėtusią mano suvokimą nuo vaikystės. Ji mane išmokė tapyti, pajusti gamtą, svajoti“.

Taigi šiandien, kai tiek daug jėgų atiduodame išoriniams dalykams, daiktams, pažymiams, karjerai, Vydūno ir mokinių mintys galėtų būti vertos visų dėmesio.