Vydūno muziejus praturtėjo naujais eksponatais

vyduno muziejus nauji eksponataiKintų Vydūno muziejų aplankė vydūniečiai Tomas Stanikas ir Juozas Šidiškis.  

J.Šidiškis padovanojo muziejui originalias Vydūno knygas „Amžina ugnis“ (1912 m.) ir „Likimo bangos“ (1922 m.). T.Stanikas dovanojo XX a. I pusės rašomąjį stalą, stovėjusį mokslininko, leidėjo, vertėjo, visuomenės veikėjo Broniaus Vaitiekūno (1902-1968) namuose, ir dar keletą knygų: Lietuvių mokslo draugijos leidinį „Trumpas pedagogikos vadovėlis“, išleistą 1921 metais, taip pat Miko Gudaičio knygą “„Apysakos iš Prūsų Lietuvių gyvenimo“ (1920 m.).

Kintų Vydūno kultūros centras dėkingas už dovanas.