Vyksta miškininkų reidai su policija ir aplinkosaugininkais

Siekiant VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) valdomuose miškuose efektyviau užkardyti savavališkus miško kirtimus ir neteisėtai iškirstos medienos gabenimą, sustiprinti medienos apsaugą nuo vagysčių, kylančių dėl energetinių žaliavų brangimo, sustiprinta miško apauga.

Organizuojant reidus, skirtus medienos vagysčių ir kitoms miško pažaidoms užkardinti, pasitelkiamos ir kitos institucijos. Organizuojami bendri valstybinių miškų apsaugos, policijos ir aplinkosaugos pareigūnų reidai, kurie truks iki 2023 m. vasario 28 d. Šalies miškuose numatoma kas mėnesį organizuoti bent po 100 reidų, kurie vyks tiek darbo metu, tiek po ir prieš darbą bei švenčių dienomis.

„Žaliavinės medienos sandėlių ir miškų apsaugai pasitelkiamos techninės priemonės, vaizdo stebėjimo kameros, galinčios realiu laiku perduoti vaizdą apie miške vykstančią veiklą, bepiločiai orlaiviai, leidžiantys operatyviai įvertinti situaciją dideliuose miško masyvuose ir kitos priemonės“, – sako VMU Miško apsaugos skyriaus vadovas Marius Ivanauskas.

Administracinių nusižengimų kodekse nuobaudos svyruoja priklausomai nuo pasisavinto medienos kiekio. Iškirtus iki 10 kub. m medienos gresia bauda nuo 60 iki 300 Eur, kai iškertama daugiau kaip 10 ktm medienos, – nuo 560 iki 1200 Eur. Jei pažeidimas padaromas pakartotinai, bauda – 250 – 1500 Eur ir atitinkamai 1400 – 2400 Eur.

Kiekvienu šių atvejų, jei medieną spėta pasisavinti, teks padengti ir žalą VMU. Įvykdžius savavališką kirtimą gali būti skirtas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Sumokėjus baudą ir žalą įmonei taip pat tenka padengti ir žalą aplinkai. Priklausomai nuo medyno amžiaus, miškų grupės, iškirstos medienos kiekio, už vieną medį žala aplinkai gali siekti kelis tūkstančius eurų.

Valstybiniuose miškuose išskirsta daug saugomų teritorijų, kuriuose ūkinė veikla nevykdoma: tai buveinių apsaugai svarbios teritorijos, jose visi sausuoliai ir krituoliai paliekami natūraliai suirti. Miško lankytojai gali pagalvoti, kad miškininkai tokių plotų netvarko ir pakelėse išvirtusius medžius „padeda“ sutvarkyti savarankiškai, tačiau privalu žinoti, jog pasisavinus kad ir nudžiūvusį medį, tenka padengti ir žalą aplinkai.

Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas, išvirtusių ir/ar nudžiūvusių medžių pasisavinimas yra administracinis nusižengimas, pažeidėjams yra skiriamos baudos, įrankių konfiskavimas ir kitos teisinės pasekmės įstatymų numatyta tvarka.

Pamačius miške pažeidėją, reikia stengtis nufotografuoti, nufilmuoti, įsidėmėti kuo daugiau detalių (aprangą, automobilio numerius, spalvą) ir pranešti telefonu 112.