Vyriausybė patvirtino Švietimo strategiją

dainius pavalkisVyriausybė trečiadienį posėdyje patvirtino Valstybinę švietimo strategiją 2013–2022 metams, kuria didinama švietimui skiriama finansavimo dalis.

Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio teigimu, strategijoje įrašyta nuostata, kad reikia siekti, jog švietimui kad būtų skiriama ne mažiau kaip 6 proc. bendro vidaus produkto (BVP).

Pasak jo, šiuo metu Lietuvoje finansavimas švietimo sistemai siekia 4,67 proc. BVP.

Strategijoje numatoma siekti, kad pedagogų bendruomenes sudarytų nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai, pranešė Vyriausybės kanceliarija.

Antrasis tikslas – įdiegti duomenų analize ir savęs įvertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, „užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną”.

Taip pat planuojama ypač daug dėmesio skirti kaimo vaikams, gabiesiems ir socialinės rizikos, specialiųjų poreikių asmenims, neformaliojo ugdymo plėtrai.

Į strategiją taip pat įtrauktas siekis mokymąsi sieti su darbu, ypač per praktikas, stažuotes, profesinį mokymą.

Tarp kitų strategijos siekių – beveik dvigubai didesnis save įdarbinančių žmonių skaičius, geresni Lietuvos mokinių rezultatai tarptautiniuose mokymosi pasiekimų tyrimuose, aukštesnis jaunimo pilietinės galios indeksas, taip pat tikslas, kad iki 2022 metų bent viena šalies aukštoji mokykla patektų į Akademinio pasaulio universitetų reitingo 500-ką, kad į Lietuvos universitetus atvyktų studijuoti kuo daugiau užsienio studentų.