Vyskupas Jonas Boruta pašventino švėkšniškio kūrinį

sveksna16Šiemet sukanka 600 metų nuo žemaičių – paskutinės pagoniškos tautos Europoje, apsikrikštijimo. Žemaitijoje ta proga rengiami įvairūs šios minėtinos datos akcentai: parodos, išvykos, mišios…

Švėkšniškiai šią garbingą sukaktį nusprendė įamžinti įspūdingu, per septynetą metrų aukščio paminklu. Vietą pasirinko šalia klebonijos. Iš anksto buvo ruošiama aplinka naujajam monumentui: išklotas akmeninis grindinys, pasirūpinta želdiniais. Skulptūros autorius švėkšniškis Vytautas Bliūdžius. Jo meniniai dirbiniai jau puošia Švėkšnos kraštą ir kitose seniūnijos vietose.

Birželio 8 – 9 dienomis Švėkšnoje vyko Eucharistinis kongresas. Jo metu pašventintas Žemaitijos krikšto jubiliejui skirtas paminklas.

Šventėje dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, aplinkinių parapijų klebonai, daug garbių svečių bei prelatas Petras Stukas, kurį savivaldybės merė Daiva Žebelienė pasveikino garbingo 80 – mečio proga. Savivaldybės merė Daiva Žebelienė, sveikindama susirinkusiuosius, linkėjo darnos širdyse, su šalia esančiais ir pasauliu.

Istorija

Po triuškinamos 1410 m. lietuvių ir lenkų pergalės Žalgirio mūšyje prieš Kryžiuočių ordiną Lietuvos valdovai Jogaila ir Vytautas 1413–1417 m. ėmėsi Žemaičių krikšto. 1414 m. Konstancos Bažnyčios susirinkime Lvovo arkivyskupas Jonas ir Vilniaus vyskupas Petras buvo įgalioti įsteigti Žemaičių vyskupiją ir paskirti jai vyskupą. Vyskupijos centru buvo pasirinkti Medininkai (dabar Varniai) ir pirmaisiais savo gyvavimo šimtmečiais ji buvo vadinama Medininkų vyskupija.

Daugiau nuotraukų fotogalerijoje:
joomplu:9372 joomplu:9375 joomplu:9381