Ypatingos Žolinės Švėkšnoje

Kasmet Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi Žolinės atlaidai, šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai, daržovės. Pašventintas daržoves valgydavo ne tik šeima, bet ir į pašarą gyvuliams dėdavo, tikėdami, kad taip visi bus apsaugoti nuo ligų. Merginos pindavo ir pašventindavo 9 skirtingų augalų vainikėlius, sudžiovinti žolynai būdavo laikomi pirkioje už šventųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais smilkydavo namus, susirgę gerdavo jų arbatą.

Į Žolinių šventę Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje suvažiavo daugybė žmonių. Ir tam priežastis buvo ne tik bažnytinė šventė, bet ir noras pasigėrėti dar vienu švėkšniškių sukurtu stebuklu. Tas stebuklas – skintų žolynų vainikas, apjuosęs visą bažnyčios šventorių.

„Švėkšniškių sambūrio“ vadovei Ingritai Riterienei kilo mintis miestelio 520 metų gimtadienio proga, nupinti tokio pat ilgio žolynų vainiką ir juo išpuošti šventorių. Suprantama, vienas tokio darbo nepadarysi, reikalingos daugelio darbščios rankos. Sambūriečiai sutartinai ėmėsi įgyvendinti sumanymą – beveik savaitę rinko, pjovė skynė žolynus, javus, ąžuolo lapus, gėles. O likus dviem dienom iki Žolinių ėmėsi pynimo.

Daugiau kaip 40 darbštuolių plušėjo dvi dienas. Sambūriečiams talkino Šilutės „Viva Femina“ narės, Daukšaičių bendruomenė (Klaipėdos r.) nupynė apie 40 m ilgio vainiką ir jį atvežė į Švėkšną, taip pat mažiausieji švėkšniškiai – darželio ugdytiniai su auklėtojomis savo darbu prie didžiojo vainiko prisidėjo.

Pasak sambūriečių vadovės Ingritos, pastangos pranoko lūkesčius: per dvi dienas nupintas 720 m ilgio vainikas, juo padabintas bažnyčios šventorius. Pasak Švėkšnos parapijos klebono Juliaus Meškausko: „Akimirkai stabteliu. Ne žolynais, o širdimis apjuosta Žolinių malda šiemet Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Graži Dievo valia, o gal staigmena, kad šiemet senojoje špitolėje Ingritos sukviestas susibūrė nuostabus žmonių pulkelis, kurių rankomis Žolinių šventė Švėkšnos parapijoje įgavo naują prasmę“.

Neklydo ganytojas Jonas Paulius II teigdamas, kad Dievas ateina pas žmones per dalykus, kuriuos geriausiai pažįsta ir gali lengviausiai patikrinti – mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

Tad norisi tik padėkoti visiems už bendrystę, tikėjimą, darbą, puikią nuotaiką ir ypatingą pasiruošimą šių metų Žolinėms. Gerumu ir neįkainojama bendryste apjuosta šių metų Žolinių malda Švėkšnos bažnyčioje, o miestelio gimtadieniui sukurta ypatingiausia dovana.

Po Žolinės mišių, žolynų vainikas buvo iškilmingai pašventintas.